Повна версія

Головна arrow Право arrow Конституційне право України

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Організація і проведення референдумів

Законодавчою основою організації та проведення всеукраїнського референдуму є розділ Ш Конституції України та Закон України "Про всеукраїнський та місцеві референдуми". Процедура проведення референдумів здійснюється на демократичних засадах, відкрито і гласно, шляхом таємного голосування. Контроль за волевиявленням громадян не допускається, крім того, громадяни беруть участь у референдумі безпосередньо. Голосування за інших осіб не допускається. Фінансову основу всеукраїнського референдуму становлять витрати із Державного бюджету України.

Порядок проведення референдуму, тобто референдний процес, складається з відносно самостійних процедур:

а) призначення референдуму;

б) Його підготовка;

в) проведення референдуму та голосування;

г) підрахунок та визначення підсумків референдуму;

г) оприлюднення та введення у дію рішень, нормативно-правових актів, прийнятих референдумом.

Призначення референдуму є початковою стадією проведення референдуму. Розрізняють ініціативу про проведення референдуму і прийняття відповідного рішення про призначення референдуму. Всеукраїнський референдум призначається згідно зі ст. 72 Конституції України Верховною Радою України або Президентом України.

Всеукраїнський референдум

Президент України

Верховна Рада України

оголошує

призначає

призначає

всеукраїнський

референдум за

народною

ініціативою

(п. 6 ч. 1 ст. 106

Конституції

України)

всеукраїнський референдум щодо змін Конституції України: розділи І, Ш, ХШ (п.6 ч. 1 ст. 106 Конституції України)

всеукраїнський референдум з питань зміни території України (п. 2 ч. 1 ст. 85 Конституції У країн и)

Виключним суб'єктом призначення всеукраїнського референдуму про зміну території України є Верховна Рада України. Постанова про призначення Верховною Радою України на певну дату всеукраїнського референдуму оприлюднюється засобами масової інформації, а перелік питань, що виносяться на референдум, оголошується у десятиденний строк після офіційного оприлюднення рішення про призначення референдуму. Президент України призначає обов'язковий всеукраїнський референдум щодо змін Конституції України, а саме: розділу І "Загальні засади", розділу III "Вибори та референдуми" та розділу XIII "Внесення змін до Конституції України". Крім того, Президент України проголошує всеукраїнський референдум за народною ініціативою.

Місцеві референдуми згідно з ч. 2 ст. 13 Закону України "Про всеукраїнський та місцеві референдуми" призначаються відповідними місцевими радами на вимогу депутатів, що становлять не менш як половину від загального складу цих рад, або на вимогу, підписану однією десятою частиною громадян України, які постійно проживають на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці і мають право брати участь у референдумі. Вимога депутатів про проведення всеукраїнського чи місцевого референдуму реалізується шляхом поіменного голосування на пленарному засіданні відповідної ради або шляхом збирання підписів депутатів.

Громадяни України реалізують своє право на ініціативу всеукраїнсь­кого референдуму шляхом збору підписів, яких має бути не менше З млн. Вони мають бути зібрані не менш як у двох третинах областей і не менш як по 100 тис підписів у кожній області. Організовують та здійснюють збирання підписів ініціативні групи референдуму, що утворюються й діють відповідно до названого Закону.

Ініціативна група всеукраїнського референдуму утворюється на зборах громадян України, в яких беруть участь не менш як 200 осіб, які мають право на участь у референдумі. Ініціативна група обласного, міського, районного, районного в місті референдуму утворюється на зборах за участю не менш як 200 громадян України, а міського, селищного і сільського референдуму - на зборах за участю не менш як 50 громадян України, які мають право на участь у референдумі і постійно проживають на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці.

Не пізніш як за десять днів до проведення зборів з питання всеукраїнського референдуму їх ініціатори повинні письмово повідомити про час, місце і мету зборів голову районної, міської ради, на території якої проводитимуться збори, а зборів з питань місцевого референдуму - голову відповідної місцевої ради. У разі схвалення більшістю учасників зборів пропозиції про проведення референдуму та затвердження формулювання питання, що пропонується на нього винести, обирається ініціативна група, якій доручається організація збирання підписів громадян. Ініціативна група всеукраїнського референдуму складається не менш як з 20 громадян України, які мають право брати участь у референдумі. Ініціативна група місцевого референдуму складається не менш як з 10 громадян України, які мають право брати участь у референдумі і постійно проживають на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці.

У триденний строк після завершення збирання підписів ініціативна група з проведення всеукраїнського референдуму складає підсумковий протокол, який передається на перевірку ЦВК.

Після прийняття рішення про проведення референдуму дата проведення:

o всеукраїнського референдуму призначається не раніш як за три й не пізніш як за чотири місяці;

* місцевого референдуму - не раніш як за місяць і не пізніш як за два місяці.

Підготовка референдуму є важливим етапом у референдному процесі. Для проведення референдуму створюються необхідні умови, наприклад, дільниці для голосування, комісії з проведення референдуму, а також складаються списки учасників референдуму. Разом з тим, на відміну від виборів, проведення референдуму не вимагає створення виборчих округів. Згідно зі ст. 23 Закону України "Про всеукраїнський і місцеві референдуми" для проведення голосування і підрахунку голосів створюються тільки дільниці для голосування, що об'єднують від 20 до 3000 громадян, які мають право брати участь у референдумі. Для забезпечення належної підготовки та проведення референдуму такого масштабу утворюються спеціальні комісії - Центральна, АРК, обласні, районні, міські, селищні, сільські. Загальне керівництво всеукраїнським референдумом покладається на ЦВК.

Центральною комісією із всеукраїнського референдуму є ЦВК України. Вона виконує ряд важливих функцій, а саме: спрямовує діяльність підпорядкованих їй комісій з проведення референдуму, здійснює розподіл коштів між ними, визначає зразки документації, що застосовується при проведенні референдуму, здійснює підрахунок голосів та оголошує результати всеукраїнського референдуму.

На засіданнях комісій всіх рівнів при підрахунку голосів мають право бути присутніми представники політичних партій, громадських організацій, трудових колективів.

Рішення, закони або інші правові акти, прийняті на всеукраїнському референдумі, діють з моменту їх опублікування, а датою прийняття рішень чи правових актів вважається дата проведення референдуму. У разі грубих порушень законодавчих вимог щодо проведення референдуму Верховна Рада України в місячний термін може призначити повторний всеукраїнський референдум.

 
<<   ЗМІСТ   >>

Схожі теми

Особливості організації та проведення місцевих референдумівОсновні стадії організації та проведення всеукраїнського референдумуПорушення порядку ведення передвиборної агітації, агітації під час підготовки і проведення референдуму з використанням засобів масової інформаціїОбов'язковий і факультативний референдумиПорядок організації і проведення всеукраїнського та місцевих референдумівНевиконання рішення виборчої комісії, комісії з референдумуПринципи і порядок проведення референдумів. Відповідальність за порушення порядку проведення референдумівВикористання референдумів, як важливого інституту врахування суспільної думки.Референдум як форма безпосередньої демократіїРеферендум як форма безпосереднього народовладдяНарис історії референдумівЗагальнонаціональний і місцевий референдумиРеферендумВимоги до організації і проведення психоконсультативної бесідиПорушення обмежень щодо ведення передвиборної агітації, агітація в день проведення референдумуОрганізація і проведення рятувальних та інших невідкладних робіт (РіНР) в умовах надзвичайних ситуаційОрганізація проведення польових дослідженьОрганізація та проведення ділових зустрічейОрганізація і проведення ділових зустрічейЗагальна характеристика форм виховання, визначених за критеріями місця проведення, складності організації, цільової спрямованості та засобів виразності.