Повна версія

Головна arrow Бухоблік та Аудит arrow Бухгалтерський і податковий облік автотранспорту та перевезень

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Фінансовий облік та звітність

Фінансовий облік. Оформлені дорожні листи разом з табелем обліку робочого часу по закінченні місяця здаються до бухгалтерії. Можливий варіант, коли табель здається до бухгалтерії в готовому, протаксованому вигляді - із зазначеною сумою нарахованої оплати праці для кожного водія. У цьому випадку бухгалтер заносить у розрахунково-платіжну відомість готові суми оплати праці і здійснює встановлені утримання (податок з доходу, збори до соціальних фондів тощо). Якщо ж бухгалтер одержує табель без сум оплати праці, то йому доведеться виконувати роботу таксувальника (нормувальника) і визначити суму оплати кожному водієві залежно від відпрацьованого часу й умов оплати праці. Останній варіант можливий на невеликих підприємствах, де немає посади економістів, нормувальників, диспетчерів.

На підставі розрахунково-платіжних відомостей визначається загальна сума нарахованої оплати праці водіїв, що відображається за кредитом рахунка 661. При цьому така сума може бути розбита на ділянки, бригади, цехи - залежно від наявності структурних підрозділів (вантажні, пасажирські перевезення, легковий транспорт). У такому випадку суми за підрозділами відносять у дебет різних рахунків (субрахунків), наприклад: 231 "Вантажоперевезення", 232 "Пасажирські перевезення", 92 "Адміністративні витрати" (легковий транспорт). Нарахована оплата праці заноситься до реєстрів аналітичного обліку (накопичувальна відомість, відомість обліку витрат) і синтетичного обліку (журнал-ордер, обігово-сальдова відомість). Утримання із заробітної плати проводиться за дебетом субрахунку 661 та кредитом розглянутих рахунків: 64 - на суму ПДФО, 65 - на суму ЄСВ тощо. По закінченні місяця визначити сальдо заборгованості по заробітній платі по кожному працівнику і в цілому по субрахунку 661. За підсумками за місяць у складі загальної суми зарплати по підприємству вона включається в головну книгу.

Приклад. Водій 1-го класу Сидоренко В.А., що працює на маршрутному автобусі, повинен протягом місяця відробити 15 змін по 8 годин (120 год.). Згідно з даними дорожнього листа, він фактично відпрацював за місяць 120,00 годин, у т.ч.: у нічний час - 20 годин; святкові дні - 18 годин; без кондуктора - 8 годин; час простою - 5 годин. Виходячи з таких даних, розрахуємо суму зарплати Сидоренка В.А. згідно з тарифними ставками за умови, що він працює на автобусі малого класу (ПАЗ-672) і оплата здійснюється за максимальними тарифами. Сума виторгу за зміну, коли водій працював без кондуктора, становила 1203 грн. Згідно з тарифікатором, ставка складає 0,877 грн за 1 год, але в той самий час вона, згідно з трудовим договором, збільшена на 25% за класність і становить 1,09625 грн за 1 год.

Проаналізувавши умови, можна дійти висновку, що оплата за повними тарифними ставками нараховується за 115 годин: 120 - 5 (за простій) і буде складати 1479,90 грн (135 х 10,9625). За час простою оплата становитиме 3,65 грн (((5 х 1,09625) х 2)/3). Сума доплат становить: за роботу в нічний час (50% від тарифної ставки) - 109,62 грн (20 х (10,9625 / 100 х 50)); за роботу у святкові дні - 197,30 грн (18 х 10,9625)); за роботу без кондуктора - 60,15 грн (1203 х 5%/100%); надбавка за 1-ий клас водію - 25% тарифної ставки - 369,94 (1479,90 х 0,25).

Згідно з проведеними розрахунками, сума оплати праці до нарахування становитиме 2253,47,50 грн (1479,90 + 36,50 + 109,62 + + 197,33 + 60,15 + 369,97).

Утримання із заробітної плати проводиться відповідно до законодавства.

Фінансова звітність. Суми нарахованої зарплати за місяць включаються до складу витрат відповідного виду - собівартості послуг, адміністративних витрат, витрат на збут і т. ін. У складі зазначених видів витрат заробітна плата потрапляє до відповідних рядків Звіту про фінансові результати (форма № 2).

Сума заборгованості із заробітної плати на кінець кварталу та року включається до складу короткострокових зобов'язань підприємства із відображенням у рядку 580 Балансу. Залишок нарахувань на заробітну плату на кінець кварталу та року у вигляді відрахувань на соціальні заходи включається в інший рядок пасиву Балансу - рядок 570.

Податковий облік оплати праці

Податок на доходи фізичних осіб і збори до соціальних фондів. Яких-небудь особливостей в АТП з утримання податку і єдиного соціального внеску із зарплати водіїв та інших працівників транспорту законодавчо не встановлено. Тому такі суми знаходять своє відображення в діючих формах податкової та соціальної звітності у загальновстановленому порядку.

Податок на прибуток. Відповідно до норми статті 142 ПКУ, суми нарахованої заробітної плати працівників АТП у разі використання робочої сили в господарській діяльності підприємства знаходять своє відображення в декларації з податку на прибуток. Зокрема, в складі собівартості перевезень або інших витрат. Джерелом податкового розрахунку сум заробітної плати є дані бухгалтерських проведень по кредиту субрахунка 661 у дебет рахунків витрат.

Одночасно на суму відрахувань на соціальні заходи (єдиного соціального податку), що розрахована від сум оплати праці та прирівняних до неї нарахувань у розмірі, встановленому законодавством, збільшують витрати підприємства. Такі витрати, на підставі статті 143 ПКУ, знаходять своє відображення в декларації з податку на прибуток - у складі собівартості перевезень або інших витрат. Джерелом податкового розрахунку є дані бухгалтерських проведень за кредитом субрахунків рахунка 65 у дебет рахунків витрат. При цьому до бази розрахунку приймається сума оплати праці, що пов'язана із веденням господарської діяльності підприємства.

Податок на додану вартість. Суми нарахувань або виплат оплати праці не є об'єктом оподаткування ПДВ.

 
<<   ЗМІСТ   >>