Повна версія

Головна arrow Бухоблік та Аудит arrow Бухгалтерський і податковий облік автотранспорту та перевезень

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Облік податку на додану вартість

Як реєстри обліку, використовують Реєстр отриманих та виданих податкових накладних. У ньому відображають суми податкового кредиту з вартості отриманих ПММ та суми податкового зобов'язання з продажу ПММ. Підставою для заповнення Реєстру є належним чином оформлені податкові накладні. У декларації з податку на додану вартість суми податкового кредиту відображають у розділі II, суми податкового - відображають у розділі І декларації.

У бухгалтерському обліку операції з податкового кредиту відображають за дебетом субрахунка 641 та на субрахунку 644, а операції з податкового зобов'язання - за кредитом субрахунка 641 та на субрахунку 643. Підставою для записів є товарні та розрахункові документи - товарні накладні, рахунки-фактури тощо. По закінченні місяця проводиться звірка записів, які відбулися в податковому обліку (в реєстрі накладних) та в бухгалтерському обліку (журнал 3). При злагодженому документообігу підсумки дебетових та кредитових обігів різних реєстрів обліку повинні збігатися.

Внутрішні операції переміщення запасів у межах одного платника податку не є об'єктом оподаткування і, відповідно, не відображаються в податковому обліку.

Облік екологічного податку

Відповідно до Податкового кодексу, транспортні підприємства потрапляють під категорію платників екологічного податку. Підприємство стає платником цього податку, якщо під час провадження діяльності на території України і в межах її' континентального шельфу та виключної (морської) економічної зони здійснюються:

 • - викиди забруднювальних речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення;
 • - скиди забруднювальних речовин безпосередньо у водні об'єкти;
 • - розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об'єктах, крім розміщення окремих видів відходів як вторинної сировини;
 • - утворення радіоактивних відходів (включаючи вже накопичені);
 • - тимчасове зберігання радіоактивних відходів їхніми виробниками понад установлений особливими умовами ліцензії строк.

Крім того, сплачується податок з пересувних джерел забруднення в разі використання ними палива.

Податок, що справляється за викиди в атмосферне повітря забруднювальних речовин пересувними джерелами забруднення в разі використання палива, утримується і сплачується до бюджету податковими агентами під час реалізації такого палива.

До податкових агентів належать суб'єкти господарювання, які:

 • - здійснюють оптову торгівлю паливом;
 • - здійснюють роздрібну торгівлю паливом (крім тих, які реалізують паливо, придбане в оптових суб'єктів господарювання.

За раніше діючою системою оподаткування транспортні підприємства були платниками збору за забруднення навколишнього середовища. Відтепер транспортні підприємства не є безпосередніми платниками цього податку, як це було раніше. Відповідно до Податкового кодексу, анульовано зазначений збір і введено екологічний податок. Платниками останнього є ті підприємства, які реалізують паливо, - АЗС, оптові продавці тощо. Така схема оподаткування відповідає європейській практиці.

Транспортне підприємство може стати таким податковим агентом у разі реалізації палива на сторону, якщо паливо придбавалося у виробника і такий продаж був першим.

Відносно пересувних джерел забруднення (транспортних засобів) об'єктом та базою оподаткування встановлено обсяги та види палива, реалізованого податковими агентами.

Установлено ставки податку за викиди в атмосферне повітря забруднювальних речовин пересувними джерелами забруднення в разі використання палива (табл. 3.10).

Таблиця 3.10

Ставки податку за забруднення атмосферного повітря

Вид палива

Ставка податку, грн/т

Бензин неетилований

68

Бензин сумішевий

56

Зріджений нафтовий газ

92

Дизельне біопаливо

58

Дизельне пальне із вмістом сірки:

- понад 0,2 мас. %

68

- понад 0,035 мас. %, але не більше як 0,2

мас. %

52

 • - понад 0,005 мас. %, але не більше як
 • 0,035 мас. %

47

- не більше як 0,005 мас. %

30

Мазут

68

Стиснений природний газ

46

Бензин авіаційний

47

Гас

58

Податкові агенти проводять розрахунок екологічного податку. Для цього обсяг реалізованого за звітний період палива в тоннах множиться на ставку податку залежно від виду палива. Якщо паливо відпускається споживачам в об'ємних одиницях (літрах), потрібно провести перерахунок у тонни. Це робиться за допомогою коефіцієнтів переведення, що є загальноприйнятими в України і затверджені в "Ыструкци про порядок прийняття, транспортування, збереження, відпуску й обліку нафти і нафтопродуктів на підприємствах і в організаціях України" (наказ Держнафтогазпрому, Міністерства економіки, Міністерства транспорту, Держстандарту, Держкомс-тату України, від 02.04.1998 р. за № 81/38/101/235/122).

Наприклад, податковий агент за місяць реалізував 100 т бензину неетилованого за ставкою 68 грн за 1 т. Тож сума податку для нарахування і сплати становить 6800 грн.

Оскільки екологічний податок введено як один з видів акцизів, то податок в податкового агента нараховується за дебетом рахунка доходів - 702 "Дохід від реалізації товарів" і кредитом субрахунка 641. Перерахуваня до бюджету відображається за дебетом субрахунка 641 і кредитом субрахунка 311.

 
<<   ЗМІСТ   >>