Повна версія

Головна arrow Бухоблік та Аудит arrow Бухгалтерський облік у бюджетних установах і організаціях

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Облік продуктів харчування

Склад, класифікація, оцінка та завдання обліку продуктів харчування

Закупівля продуктів харчування, як і інших товарно-матеріальних цінностей за кошти загального і спеціального фондів у межах кошторисних призначень здійснюється через проведення процедури закупівель в результаті проведення торгів (конкурсних торгів) відповідно до вимог Закону України "Про здійснення державних закупівель" (від 01.06.2010 р. № 2289-УІ) за умови, що вартість предмета закупівлі товару (товарів) дорівнює або перевищує 100 тисяч гривень.

Доставка продуктів харчування визначається умовами договору й може здійснюватись як експедиторами постачальника, так і представниками установи. Механізм доставки продуктів харчування та фіксування первинної інформації в облікових документах. Продукти харчування, що надходять до установи, як складова запасів підлягають предметно-сортовому обліку на складі. Для зберігання продуктів харчування використовується спеціально обладнане окреме приміщення - комора чи продуктовий склад. Завідувач складу й комори несе повну матеріальну індивідуальну відповідальність за повне збереження продуктів харчування і тари під час приймання, зберігання і відпуску. Під час надходження на склад (до комори) продукти харчування мають бути перевірені як на кількісну (асортимент, маса, об'єм, кількість місць), так і якісну відповідність фактичної наявності документальній. Кількісна перевірка здійснюється простим підрахунком та вимірюванням об'ємно-масових характеристик, якісна - попереднім оглядом цінностей та вивченням зовнішніх ознак, а в разі потреби - залученням санітарно-епідеміологічних служб для проведення відповідних лабораторних аналізів.

У разі виявлення в результаті попереднього огляду відхилень за якісними характеристиками комірник залучає до подальшої роботи з приймання дієтсестру (дієтлікаря) або чергового лікаря.

У разі встановлення факту недоброякісності продуктів харчування складається акт, а недоброякісні продукти харчування передаються постачальникові разом з висновком лікаря чи санепідемстанції. Якщо під час надходження продуктів харчування виявлено кількісні розбіжності - нестача чи надлишки - приймання продуктів харчування зупиняється і відновлюється після створення наказом керівника установи спеціальної комісії, яка й проводить остаточну роботу з приймання. За результатами роботи дана комісія складає акт у 2-х примірниках (для оприбуткування матеріальних цінностей в установі та для подання претензій постачальнику).

Під час приймання продуктів харчування матеріально відповідальна особа повинна здійснити приймання тари на підставі документів на продукти харчування, де окремим рядком зазначається найменування тари, їх кількість, ціна й сума. Під час приймання тари перевіряється її відповідність чинним стандартам, технічним умовам, а також наявність маркування. У разі виявлення відхилень дії аналогічні описаним раніше. Порожня тара повертається постачальникам.

Облік продуктів харчування забезпечує:

повний облік надходження однойменних матеріальних цінностей та своєчасне відображення даних щодо їхнього руху в системі бухгалтерського обліку;

контроль за раціональним і цільовим використанням коштів, що виділені за КЕКВ 1133 "Продукти харчування" кошторису установи;

контроль за збереженням продуктів харчування, дотриманням установлених правил оформлення їх приймання і відпуску, проведення інвентаризації.

Складський облік надходження продуктів харчування

Аналітичний складський облік продуктів харчування бюджетними установами здійснюється за типовими формами:

  • o 3-9 "Книга складського обліку запасів" - для обліку продуктів харчування на складі;
  • o 3-4 "Меню вимога на видачу продуктів харчування" - для оформлення відпуску продуктів зі складу;
  • o 3-4 а "Меню вимога на видачу продуктів харчування" - для оформлення видачі продуктів зі складу при автоматизованому обліку;
  • o 14-МЗ "Вимога на видачу продуктів харчування" - для оформлення систематичного відпуску продуктів харчування зі складу протягом місяця;
  • o 22-МЗ "Звіт про наявність хворих" - інформація про наявність хворих за дієтичними столами лікувального харчування;
  • o 44-МЗ "Меню - розкладка" - для оформлення систематичного відпуску продуктів харчування зі складу протягом місяця;
  • o 45-МЗ "Вимога на видачу продуктів харчування зі складу" - для оформлення відпуску продуктів харчування зі складу згідно меню-розкладки.

Складський облік продуктів харчування і тари ведеться у книзі складського обліку (ф. 3-9), оформленій у встановленому порядку. Книгу ведуть за найменуваннями, номенклатурними номерами, гатунками в кількісному вираженні. Підставою для внесення записів є прибутково-видаткові первинні документи, зокрема рахунки-фактури, товарно-транспортні накладні, накладні, акти приймання матеріалів, меню-вимога (ф. 3-4), вимоги на видачу продуктів харчування (ф. 14-МЗ), накладні (вимоги).

Оскільки щоденна потреба у продуктах харчування до видачі залежить від кількості осіб, що отримують харчування, передачі продуктів харчування зі складу до харчоблоку передує поточне збирання інформації щодо окремих кількісних показників.

Відпуск продуктів харчування зі складу (комори) до харчоблоку здійснюється через шеф-кухаря за вимогами (ф. 45-МЗ) чи меню-вимогами (ф. 3-4). Один примірник зазначених документів залишається в шеф-кухаря, другий - у комірника, на підставі якого він робить записи у книгу складського обліку. Сформовані та згруповані первинні прибутково-видаткові документи комірник здає із реєстром здавання - прийняття документів до бухгалтерії.

 
<<   ЗМІСТ   >>