Повна версія

Головна arrow Бухоблік та Аудит arrow Бухгалтерський і податковий облік автотранспорту та перевезень

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Придбання автомобіля, що був в експлуатації

Під час купівлі автомобіля, що був в експлуатації, покупець не одержує даних про суму нарахованого по ньому зносу. Взагалі ці дані необхідні покупцеві тільки для оцінювання експлуатаційних можливостей, ресурсу автомобіля, що купується. Для потреб бухгалтерського обліку вони не потрібні. Це пов'язано з тим, що, відповідно до П(С)БО 7, первісна вартість об'єкта в фінансовому обліку формується незалежно від наявності тієї чи іншої суми зносу на дату одержання об'єкта. Це, як правило, справедлива вартість на дату купівлі, зазначена в накладній (акті прийому-передачі) на придбання автомобіля або іншого об'єкта. Вона може бути більшою або й меншою від балансової (залишкової) вартості об'єкта продавця. У цих умовах сума зносу історичної вартості об'єкта продавця стосовно справедливої вартості придбання (для покупця) уже не має ніякого значення.

В усьому іншому фінансовий облік придбання автомобіля, що був в експлуатації, нічим не відрізняється від придбання нового авто за кошти, безоплатно чи за бартером.

Купівля автомобіля на запасні частини

У деяких випадках стає більш вигідним, у фінансовому плані, купувати замість нових запасних частин, автомобілі на запчастини. Як правило - це порівняно нові автомобілі, які побували в аварії, не підлягають відновленню і подальшому використанню. У таких автомобілях частини деталей, вузлів чи агрегатів (далі - запчастин) залишаються неушкодженими і цілком придатними до експлуатації. Вартість таких запчастин значно нижча від ринкової вартості аналогічних нових, що важливо для підприємств, у яких питання економії стоїть на першому місці.

Однією з особливостей такого придбання авто є те, що немає потреби реєструвати такий автомобіль в органах ДАІ (ст. 34 Закону № 3353), а також сплачувати транспортний збір, оскільки ці автомобілі не передбачається використовувати (експлуатувати) за їхнім прямим призначенням, отже, вони не підлягають реєстрації (ст. 1 Закону № 1963). Що стосується сплати пенсійного збору, то, на наш погляд, його сплачувати доведеться, оскільки придбавається все-таки автомобіль, а не запчастини, а в Законі про пенсійний збір щодо цього сказано абсолютно однозначно: цей збір сплачується під час придбання легкового автомобіля і ніяких обмежень чи винятків з цього питання законодавство не містить.

Що стосується відображення такої покупки в фінобліку, то необхідно відзначити, що такий автомобіль не є об'єктом основних засобів. Не дивлячись на те, що в усіх документах об'єкт, зазначений як автомобіль, у бухобліку авто слід відображати на рахунку 20 "Виробничі запаси" субрахунка 209 "Інші матеріали". У нашому прикладі (табл. 2.9) виділено аналітичний рахунок 2091 "Автомобіль К на запчастини". Сплата пенсійного збору в розмірі 3%, від ринкової вартості такого авто враховується на рахунку 91 "Загальновиробничі витрати" або 92 "Адміністративні витрати" (у разі купівлі легкового автомобіля).

Для того щоб уникнути додаткових пояснень контролюючим і податковим органам в процесі придбання такого автомобіля, призначеного на запчастини, доцільно:

 • 1. В усіх документах (договорах, рахунках, актах, накладних), які будуть оформлятися в процесі купівлі авто, слід вимагати від постачальників вказівку, що цей автомобіль не придатний до експлуатації (не підлягає відновленню) і придбавається з метою розбирання на запчастини.
 • 2. Такий автомобіль, в обов'язковому порядку, приймає комісія із залученням фахівця (працівника підприємства чи сторонньої організації), який зможе кваліфіковано оцінити стан усіх запчастин автомобіля і можливість їхнього використання. Висновок такого фахівця і перелік придатних для подальшого використання запасних частин (із зазначенням номерів, якщо вони є) повинні бути наведені в акті приймання автомобіля.
 • 3. У процесі розбирання автомобіля:
  • а) усі витрати, пов'язані з розбиранням, відділенням придатних запчастин від металобрухту і, якщо необхідно, дрібного ремонту (відновлення) запчастин і приведення їх до стану, придатного для подальшого використання, слід враховувати окремо;
  • б) після закінчення робіт з розбирання авто спеціальною комісією, призначеною керівником, потрібно скласти акт виконаних робіт, оприбуткувати й оцінити (виходячи з ринкових цін на аналогічні запчастини, які були в експлуатації, і розцінок контор по прийманню брухту чорних і кольорових металів) всі отримані запчастини і металобрухт за чистою вартістю реалізації, після чого передати їх матеріально відповідальній особі;
  • в) бухгалтерії підприємства з огляду на вимоги П(С)БО 9 "Запаси" і дані, зазначені в акті приймання запчастин і металобрухту, витрати на придбання автомобіля і витрати на розбирання, ремонт (відновлення) і приведення запасних частин до стану, придатного для подальшого використання, слід визначити первісну вартість запасних частин і металобрухту і зарахувати їх на баланс з одночасним списанням автомобіля.

Розглянемо приклад, що стосується придбання авто на запчастини (табл. 2.9, 2.10).

Приклад. Автопідприємство "А" придбало в підприємства "Б" автомобіль "К", не придатний до подальшого використання за його прямим призначенням, щоб розібрати його на запчастини. Вартість такого автомобіля становить 3600,00 грн, у т.ч. ПДВ. Розбирати будуть відбуватися працівники автопідприємства "А".

Таблиця 2.9

Відображення придбання авто на запчастини

№ п/п

Зміст операції

Кореспонденція рахунків

Сума, грн

Дт

Кт

1

Отриманий від підприємства "Б" легковий автомобіль "К", що не підлягає відновленню і призначений на запчастини, вартістю 3000,00 грн без ПДВ

2091

631

3000,00

2

Відображено суму вхідного ПДВ відповідно до товарної накладної

641

631

600,00

3

Оплачено підприємству "Б" вартість автомобіля

631

311

3600,00

4

Зроблено попередню оплату сторонній організації за доставку авто

371

311

600,00

5

Відображено суму податкового кредиту

641

644

100,00

6

Здійснено доставку і її вартість віднесено на вартість запчастин

2091

631

500,00

7

Відображено суму податкового кредиту у вартості послуг по доставці

644

631

100,00

8

Раніше перерахований аванс, переведено в оплату виконаних зобов'язань по доставці авто

631

371

600,00

9

Нараховано пенсійний збір у розмірі 3% вартості (у т.ч. ПДВ)

91

651

108,00

10

Перераховано до бюджету суму пенсійного збору

651

311

108,00

11

Віднесено на вартість запчастин суму страхових платежів по страхуванню ризиків доставки

2091

655

120,00

12

Перераховано страховий платіж

655

311

120,00

13

Нараховано зарплату працівникам за розбирання авто на запчастини

231

661

200,00

14

Зроблено відрахування на заробітну плату

231

65

78,08

Продовження табл. 2.9

15

Списано матеріали (розчинник, ацетилен, кисень та ін.) використані при розбиранні авто

231

201

260,00

16

Нараховано амортизацію устаткування, використаного при розбиранні авто

231

131

12,00

17

Відповідно до акта комісії сума витрат, пов'язаних з розбиранням автомобіля і приведенням запчастин до стану, придатного для їхнього подальшого використання, включається до вартості придбаних запчастин

2091

231

550,08

18

Оприбутковано запчастини, придатні для подальшого використання (розрахунок первісної вартості запчастин і металобрухту див. у табл. 2.10)

207

2091

410,00

19

Оприбутковано металобрухт чорного та кольорового металу

2092

2091

3651,60

20

Списання перевищення первісної вартості над чистою вартістю реалізації

946

2091

108,46

21

Доходи від здачі цінностей, що залишилися, на металобрухт

361

712

3600,00

22

ПДВ у сумі доходів

712

641

600,00

23

Формування фінансового результату від продажу матеріальних цінностей на металобрухт

712

791

3000,00

24

Списання вартості матеріальних цінностей, що були передані на металобрухт:

-

-

а) у разі використання рахунків класу 8

84

2092

3651,60

б) у разі використання рахунків класу 9

943

2092

3651,60

25

Списання вартості матеріальних цінностей, що були передані на металобрухт, на фінансовий результат:

а) у разі використання рахунків класу 8

791

84

3651,60

б) у разі використання рахунків класу 9

791

943

3651,60

26

Результат реалізації матеріальних цінностей, що були передані на металобрухт

442

791

651,6

Таблиця 2.10

Розрахунок первісної вартості запчастин і металобрухту, отриманих після розбирання автомобіля

№ п/п

Найменування отриманих запчастин і металобрухту

Оприбутковано в результаті розбирання авто

Оцінка за чистою вартістю реалізації з урахуван-

ням ринкових цін (грн)

Витрати на придбання авто (грн)

Витрати на розбирання авто, віднов-лення запчастин та ін. (грн) 2

Разом витрати

(стовпець 5 +

стовпець 6)

Первісна вартість, отримана розрахунковим шляхом

(грн) 3

Од. виміру

Кількість

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Гідропідсилювач руля

шт.

1

280,00

249,56

37,92

287,48

280,00

2

Бензобак

Шт.

1

70,00

62,39

9,48

71,87

70,00

3

Головний

гальмівний

циліндр

Шт.

1

60,00

53,48

8,13

61,61

60,00

4

Металобрухт кольорових металів

Кг.

0,2

1,60

1,43

0,22

1,65

1,60

5

Металобрухт чорних металів

Кг.

1000,0

3650,00

3253,14

494,33

3747,45

3650,00

Усього

Х

Х

4061,60 4

3620,00 5

550,08

4170,06

4061,60

 • 1 Витрати на придбання автомобіля розподіляються за запчастинами пропорційно їхній вартості реалізації. Розрахунок здійснюється через коефіцієнт розподілу (К1), який визначається (3620,00/4061,60) і дорівнює 0,8912743. Далі для отримання даних по рядку 1 стовпця 5 необхідні дані рядка1 стовпця 4 помножити на коефіцієнт (280,00 X 0,8912743) і матимемо 249,56; дані і для рядка 2 стовпця 5 будуть розраховані шляхом множення даних рядка 2 стовпця 4 на коефіцієнт К1 і т.д.
 • 2 Витрати на розбирання авто, відновлення запчастин тощо розподіляються за запчастинами пропорційно їхній вартості реалізації. Розрахунок здійснюється через коефіцієнт розподілу (К2), який визначається (550,08/4061,60) і дорівнює 0,135434. Далі для отримання даних по рядку 1 стовпця 6 необхідні дані рядка1 стовпця 4 помножити на коефіцієнт (280,00 х 0,135434) і матимемо 37,92; дані і для рядка 3 стовпця 6 будуть розраховані шляхом множення даних рядка 2 стовпця 4 на коефіцієнт К2 і т.д.
 • 4 Згідно з вимогами П(С)БО 9, береться менша сума між чистою вартістю реалізації і собівартістю.
 • 5 Цю суму визначають додаванням ринкової вартості запчастин і металобрухту.
 
<<   ЗМІСТ   >>