Повна версія

Головна arrow Бухоблік та Аудит arrow Бухгалтерський і податковий облік автотранспорту та перевезень

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Придбання за кошти

Фінансовий облік. Основні засоби зараховуються на баланс підприємства за первісною вартістю, що складається з:

1. Суми, сплаченої покупцем продавцю за автомобіль.

При цьому вартість матеріальних цінностей, які виділені в документах постачальника окремими позиціями: шини, кондиціонер, автомагнітола, запчастини, акумулятор, інструменти, пально-мастильні матеріали, інше навісне обладнання та інвентар не враховуються в початковій вартості авто, а відображаються на окремих рахунках бухобліку. Якщо ж зазначені цінності не виділяються в документах постачальника, вони враховуються в складі первісної вартості авто.

  • 2. Вартості послуг з реєстрації автомобіля (держмито і платежі, що здійснюються у зв'язку з придбанням автомобіля);
  • 3. Суми ввізного мита (у разі імпорту автотранспорту);
  • 4. Витрат зі страхування ризиків.

До цих витрат належать страхування ризиків з доставки автотранспорту, страхування автотранспорту на період його майбутньої експлуатації тощо.

  • 5. Суми збору на обов'язкове державне пенсійне страхування (під час купівлі легкового автомобіля).
  • 6. Інших витрат, безпосередньо пов'язаних з доведенням основних засобів до стану, в якому вони придатні для використання із запланованою метою.

До цих витрат належать також витрати на ремонт і регулювання автомобіля (у випадку якщо були пошкодження чи відхилення в роботі приладів, вузлів і агрегатів), а також заміну зношених деталей, що вийшли з ладу, вузлів, агрегатів тощо, без яких експлуатація автомобіля неможлива чи заборонена.

Витрати, пов'язані зі сплатою відсотків за користування позикою для придбання авто мають подвійний характер. З одного боку, сума відсотків може бути віднесена до витрат періоду як вид фінансових витрат і не включатися в початкову вартість об'єкта. З іншого, за наявності умов для капіталізації сума відсотків може бути, відповідно до ПБО 31 "Фінансові витрати", віднесена до первісної вартості. Ключовою ознакою капіталізації є наявність кваліфікаційного активу. У пункті 3 П(С)БО 31 йому дано таке визначення. Кваліфікований актив - це актив, який обов'язково потребує суттєвого часу для його створення.

Зрозуміло, що придбання готового автомобіля є разовим актом господарської діяльності і не потребує суттєвого часу для його створення. Тому більш обґрунтованим виглядає варіант списання відсотків за кредит на фінансові витрати (дебет рахунка 95).

Таким чином, зібрані витрати на придбання авто на підставі товарних документів постачальника відображаються за дебетом суб-рахунка 152 "Придбання (виготовлення) основних засобів" за датою надходження таких документів до бухгалтерії (в місяці надходження документів). Така дата може не збігатися з місяцем понесення таких витрат. Наприклад, сплачено платіжним дорученням за авто в січні, відпуск авто постачальник відобразив у документах (товарна накладна) в лютому. Зареєстровано авто в ДАІ в березні, акт приймання авто в АТП складено в квітні. До бухгалтерії АТП комплект документів надійшов у другій половині травня - 20 травня. У такий ситуації датою відображення первісної вартості авто на рахунках обліку буде травень. Після введення авто в експлуатацію витрати з придбання за зазначеною датою переносять на субрахункок 105 "Транспортні засоби". Отже, відображення в обліку витрат з придбання активу може збігатися з місяцем понесення витрат, а може відставати залежно від технології руху первинних документів.

Відображення у фінансовому обліку господарських операцій, пов'язаних із придбанням автомобіля за кошти, наведено в табл. 2.4.

Таблиця 2.4

Відображення у фінансовому обліку господарських операцій, пов'язаних із придбанням автомобіля за кошти_

№ п/п

Зміст операції

Кореспонденція рахунків

Сума, грн

Дт Кт

1

Отримано легковий автомобіль від постачальника. Згідно з видатковою товарною накладною постачальника, вартість - 200000 грн без ПДВ, у т.ч. 4 шини на 800 грн, пальне на 50 грн

152

631

199150

2

Відображено суму "вхідного" ПДВ відповідно до товарної та податкової накладних (200 000 X 20%)

641

631

40000

3

Відображено одержані разом з автомобілем:

А) запчастини - шини в кількості 4 шт. - вартістю 200 грн за 1 шт. без НДС

207

631

800,00

Б) дизельне пальне - 10 л (ціна пального на момент отримання становила 5,00 грн за 1 л без ПДВ)

203

631

50,00

5

Оплачено постачальникові вартість автомобіля

631

311

240 000

7

Сплачено витрати з доставки

377

311

600

8

Відображено суму податкового кредиту

641

644

100

9

Здійснено доставку, і її вартість включено в початкову вартість автомобіля

152

377

500

Відображено суму податкового кредиту у вартості отриманих послуг з доставки

644

377

100,00

10

Включено в початкову вартість суму страхових платежів зі страхування ризиків доставки

152

655

120

11

Перераховано страховий платіж

655

311

120

12

Оплачено вартість реєстрації автомобіля

152

311

300

13

Нараховано податок із власників транспортних засобів

23 (91)

641

50

14

Нараховано пенсійний збір (240 000 X 3% : 100)

152

651

7200

15

Перераховано пенсійний збір

651

311

7200

16

Перераховано до бюджету податок із власників транспортних засобів

641

311

50

17

Введено автомобіль в експлуатацію і визначено його первісну вартість (199 150 + 500 + 120 + 300 + 7200)

105

152

207 270

Примітка. А. Відображення автошин та пального окремими позиціями в аналітичному обліку (операція 3) можливе, якщо таке виділення зроблено у видатковій накладної постачальника.

Введення автомобіля в експлуатацію в сумі 207270 грн (операція 17) відображується в тому місяці, у якому складено акт на введення в експлуатацію. Ця сума і буде його початковою вартістю. Амортизацію в фінансовому обліку починають нараховувати з наступного місяця.

 
<<   ЗМІСТ   >>