Повна версія

Головна arrow Бухоблік та Аудит arrow Бухгалтерський облік у бюджетних установах і організаціях

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Облік доходів і видатків

Система розпорядників коштів і завдання обліку їхніх доходів і видатків. Розпорядники коштів, їхні права та обов'язки. Завдання бухгалтерського обліку доходів і видатків.

Класифікація доходів: доходи загального фонду і доходи спеціального фонду (плата за послуги, інші джерела власних надходжень, доходи за іншими надходженнями).

Класифікація видатків за різними ознаками. Видатки загального фонду і видатки спеціального фонду. Касові та фактичні видатки. Бюджетна класифікація видатків: функціональна, відомча, програмно-цільова, економічна. Поточні та капітальні видатки. Коди економічної класифікації видатків. Видатки за захищеними статтями бюджету.

Планування видатків. Кошторис доходів і видатків як основний фінансовий документ. Порядок складання, розгляду і затвердження кошторису, плану асигнувань загального фонду бюджету та плану використання коштів із загального фонду бюджету, зведення показників спеціального фонду, довідок змін до помісячного плану асигнувань загального фонду бюджету, до помісячного плану використання коштів із загального фонду бюджету, довідки змін річного розпису бюджету. Лімітна довідка.

Облік доходів загального фонду. Порядок отримання асигнувань із загального фонду бюджету через органи Державного казначейства України (ДКУ). Відкриття реєстраційних рахунків.

Облік грошових коштів і доходів загального фонду. Обліково-економічна характеристика рахунків № 32 "Рахунки в казначействі", 70 "Доходи загального фонду". Основні бухгалтерські проведення. Побудова і порядок ведення меморіального ордера № 2 "Накопичувальна відомість руху грошових коштів загального фонду в органах Державного казначейства України (установах банків)". Аналітичний облік отриманих асигнувань. Облік доходів спеціального фонду. Обліково-економічна характеристика рахунків 71 "Доходи спеціального фонду", 72 "Доходи від реалізації продукції, виробів і виконаних робіт", 32 "Рахунки в казначействі". Основні бухгалтерські проведення. Побудова і призначення меморіальних ордерів 3 "Накопичувальна відомість руху грошових коштів спеціального фонду в органах Державного казначейства України (установах банків)", 14 "Накопичувальна відомість нарахування доходів спеціального фонду бюджетних установ" та 15 "Зведення відомостей за розрахунками з батьками на утримання дітей".

Облік касових видатків. Основні бухгалтерські проведення. Аналітичний облік касових видатків.

Облік фактичних видатків. Обліково-економічна характеристика рахунків 80 "Видатки із загального фонду", 81 "Видатки із спеціального фонду". Аналітичний облік фактичних видатків.

Облік фінансово-розрахункових операцій

Принципи та форми грошових розрахунків і завдання їх обліку. Готівкова та безготівкова форми розрахунків.

Облік касових операцій. Касова дисципліна. Первинні документи з обліку касових операцій та порядок ведення їх. Обліково-економічна характеристика рахунка 30 "Каса". Основні бухгалтерські проведення. Побудова і порядок ведення меморіального ордера 1 "Накопичувальна відомість за касовими операціями".

Облік операцій з іноземною валютою. Монетарні та немонетарні статті. Порядок відкриття рахунків в іноземній валюті.

Обліково-економічна характеристика субрахунку 318 "Поточні рахунки в іноземній валюті". Курсові різниці за операціями з іноземною валютою та порядок їх обліку. Облік інших коштів. Облік грошових документів. Обліково-економічна характеристика рахунка 33 "Інші кошти". Основні бухгалтерські проведення з обліку інших коштів. Аналітичний облік інших коштів.

Облік операцій рахунках в органах Державного казначейства України (ДКУ). Порядок відкриття рахунків у органах ДКУ. Обліково-економічна характеристика рахунку 32 "Рахунки в казначействі". Основні бухгалтерські проведення. Порядок заповнення меморіального ордеру 2 "Накопичувальна відомість руху грошових коштів загального фонду в органах Державного казначейства України (установах банків)" та меморіального ордеру 3 "Накопичувальна відомість руху грошових коштів спеціального фонду в органах Державного казначейства України (установах банків)".

Облік розрахунків із різними дебіторами. Облік векселів. Обліково-економічна характеристика рахунку 34 "Короткострокові векселі одержані". Основні бухгалтерські проведення. Облік розрахунків із замовниками за науково-дослідні роботи. Обліково-економічна характеристика рахунку 35 "Розрахунки з покупцями та замовниками". Основні бухгалтерські проведення. Облік розрахунків в порядку планових платежів. Обліково-економічна характеристика субрахунку 361 "Розрахунки в порядку планових платежів". Основні бухгалтерські проведення. Побудова і порядок ведення меморіального ордера 7 "Накопичувальна відомість за розрахунками в порядку планових платежів". Облік розрахунків із підзвітними особами. Порядок видачі авансів у підзвіт. Службові відрядження в межах України та за кордон. Видатки за службовими відрядженнями, порядок їх відшкодування. Звіти про витрачання коштів на відрядження та порядок їх подання. Обліково-економічна характеристика субрахунку 362 "Розрахунки з підзвітними особами". Основні бухгалтерські проведення. Побудова і порядок ведення меморіального ордера 8 "Накопичувальна відомість за розрахунками з підзвітними особами". Облік розрахунків із відшкодування завданих збитків. Обліково-економічна характеристика субрахунку 363 "Розрахунки з відшкодування завданих збитків". Основні бухгалтерські проведення. Облік розрахунків з іншими дебіторами. Обліково-економічна характеристика субрахунку 364 "Розрахунки з іншими дебіторами". Основні бухгалтерські проведення. Побудова і порядок ведення меморіального ордера 4 "Накопичувальна відомість за розрахунками з іншими дебіторами". Облік списання простроченої дебіторської заборгованості.

Облік зобов'язань. Регістри з обліку зобов'язань. Облік розрахунків із різними кредиторами. Облік кредитних операцій та інших фінансових зобов'язань. Обліково-економічна характеристика рахунку 50 "Довгострокові позики", 60 "Короткострокові позики", 52 "Інші довгострокові фінансові зобов'язання", 62 "Короткострокові векселі видані", 61 "Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями". Основні бухгалтерські проведення. Облік розрахунків за виконані роботи. Обліково-економічна характеристика рахунку 63 "Розрахунки за виконані роботи". Основні бухгалтерські проведення. Облік розрахунків за податками і платежами до бюджету. Обліково-економічна характеристика рахунку 64 "Розрахунки із податків та платежів". Основні бухгалтерські проведення. Обліково-економічна характеристика рахунку 67 "Розрахунки за іншими операціями і кредиторами". Основні бухгалтерські проведення. Побудова і порядок ведення меморіального ордеру 6 "Накопичувальна відомість за розрахунками з іншими кредиторами".

Облік списання простроченої кредиторської заборгованості. Облік операцій з внутрівідомчої передачі майна. Обліково-економічна характеристика рахунку 68 "Внутрішні розрахунки".

Облік позабалансових рахунків. Обліково-економічна характеристика класу 0 "Позабалансові рахунки". Основні бухгалтерські проведення. Порядок заповнення меморіального ордеру 16 "Накопичувальна відомість позабалансового обліку".

 
<<   ЗМІСТ   >>