Повна версія

Головна arrow Бухоблік та Аудит arrow Бухгалтерський облік у бюджетних установах і організаціях

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Облік розрахунків за виконані роботи

Один із видів поточних зобов'язань бюджетних установ є кредиторська заборгованість за виконані роботи.

Розрахунки виконані роботи з капітального будівництва і надані послуги у наукових бюджетних установ, а також виробничих (навчальних) майстернях та підсобних (навчальних) сільських господарствах бюджетних установ обліковується на рахунку 63 "Розрахунки за виконані роботи", характеристика субрахунків якого відображено в табл. 14.8.

У процесі діяльності бюджетні установи здійснюють розрахунки з постачальниками та підрядниками.

Постачальник - це юридична або фізична особа, яка здійснює поставляння товарино-матеріальних цінностей (сировини, матеріалів, палива, будівельних матеріалів, МШП), що надає послуги (подачу електроенергію, газу, води тощо), виконує роботи (поточний та капітальний ремонт тощо).

Таблиця 14.8. ХАРАКТЕРИСТИКА СУБРАХУНКІВ ДО РАХУНКУ 63 "РОЗРАХУНКИ ЗА ВИКОНАНІ РОБОТИ"

з/п

Субрахунок

Характеристика субрахунку

номер

назва

1

631

Розрахунки з постачальниками та підрядниками

Обліковуються розрахунки з постачальниками за будівельні матеріали, конструкції та деталі, обладнання для устаткувань тощо та розрахунки з підрядниками за конструкції та деталі, передані їм для будівництва та монтажу, і за виконані будівельно-монтажні роботи

2

632

Розрахунки з часткової оплати замовлень на дослівно-конструкторські розробки, що виконуються за рахунок бюджетних коштів

Обліковуються розрахунки з підприємствами та організаціями з виконання ними замовлень на дослівно-конструкторські розробки для науково-дослідних робіт

3

633

Розрахунки із замовниками за виконані роботи і надані послуги з власних надходжень

Обліковуються розрахунки у навчальних закладах професійно-технічної освіти із замовниками за виконані роботи або надані послуги і за реалізовані готові вироби, а також розрахунки з підприємствами та організаціями за роботи, виконані учнями в процесі виробничого навчання

4

634

Розрахунки із замовниками за науково-дослідні роботи, що підлягають оплаті

Обліковуються розрахунки із замовниками за виконані згідно з договорами науково-дослідні роботи

5

635

Розрахунки із залученими співвиконавцями для виконання робіт за господарськими договорами

Обліковуються розрахунки з виконавцями, які залучені для виконання окремих науково-дослідних і дослівно-конструкторських робіт за господарськими договорами науково-дослідної установи

Підрядник - це спеціалізоване підприємство або фізична особа, яка виконує будівельно-монтажні роботи під час спорудження об'єктів на підставі договорів підряду на капітальне будівництво.

Розрахунки з постачальниками, підрядниками і замовниками за виконані роботи та надані послуги проводяться на підставі документів постачальників: накладних, рахунків - фактур, актів прийнятих робіт, послуг, товарно-транспортних накладних тощо.

У бухгалтерському обліку розрахунки з постачальниками за будівельні матеріали, конструкції та деталі, обладнання для устаткувань тощо та розрахунки з підрядниками за конструкції ї деталі, передані їм для будівництва та монтажу, і за виконані будівельно-монтажні роботи ведуться на субрахунку 631"Розрахунки з постачальниками та підрядниками".

За кредитом субрахунку 631 відображається заборгованість за отримані від постачальників та підрядників товарно-транспортні цінності, прийняті роботи, послуги, за дебетом - її погашення, списання тощо.

Аналітичний облік розрахунків з постачальниками та підрядниками ведеться окремо за кожним постачальником та підрядником в розрізі кожного документа (рахунку) на сплату.

В бюджетних установах кредиторська заборгованість може виникати у двох випадках:

  • o при отриманні передоплати за не відважену продукцію (роботи, послуги);
  • o при одержанні товарів, і якщо не здійснені розрахунки з постачальниками.

Кореспонденцію рахунків з обліку розрахунків із постачальниками і підрядниками відображено в табл. 14.9.

Таблиця 14.9. КОРЕСПОНДЕНЦІЯ РАХУНКІВ З ОБЛІКУ РОЗРАХУНКІВ ІЗ ПОСТАЧАЛЬНИКАМИ І ПІДРЯДНИКАМИ

з/п

Зміст господарських операцій

Кореспонденція рахунків

Дебет

Кредит

1

Сплачено рахунки постачальників за будівельні матеріали, конструкції та деталі

631

321, 323

2

Отримано від постачальників на склад будівельні матеріали, конструкції та деталі

202, 204

631

3

Оприбуткування спеціального обладнання для виконання НДР за господарськими договорами (сума без ПДВ)

203

631

Сума ПДВ, якщо ПДВ не включено до податкового кредиту

Сума ПДВ, якщо ПДВ включено до податкового кредиту

823 641

631

4

Будівельні матеріали, конструкції та деталі передані підряднику поза складом без оприбуткування

631/2

631/1

5

Перераховані підрядниками за виконані будівельно-монтажні роботи

631

321, 323

6

Передані підряднику конструкції та деталі, будівельні матеріали для будівельно-монтажних робіт

631

201, 204

7

Списання на підставі підтвердних документів сум виконаних підрядником будівельно-монтажних робіт

801, 802, 811

631

Дослідно-конструкторські розробки виконує бюджетна установа за укладеним з науково-дослідною установою договором, оформленим в установленому порядку. У договорі зазначається повна вартість дослідно-конструкторських розробок, розмір авансу і обсяг витрат поточного року, термін приймання готових виробів.

Розрахунки з підприємствами та організаціями з виконання ними замовлень на дослідно-конструкторські розробки для науково-дослідних установ відповідно до Плану рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ відображаються на субрахунку 632 "Розрахунки з часткової оплати замовлень на дослідно-конструкторські розробки, що виконуються за рахунок бюджетних коштів". За дебетом субрахунку 632 записуються перераховані суми авансу та розрахунки за виконану роботу. При цьому кредитуються субрахунки: 321, 322 - при казначейському обслуговуванні кошторисів установи. За кредитом субрахунку 632 і дебетом субрахунків класів 1 "Необоротні активи" і 2 "Запаси" записуються прийняті вироби.

Кореспонденцію рахунків з обліку розрахунків з часткової оплати замовлень на дослідно-конструкторські розробки, що виконуються за рахунок бюджетних коштів відображено в табл. 14.10.

Таблиця 14.10. КОРЕСПОНДЕНЦІЯ РАХУНКІВ З ОБЛІКУ ЧАСТКОВОЇ ОПЛАТИ ЗАМОВЛЕНЬ НА ДОСЛІДНО-КОНСТРУКТОРСЬКІ РОЗРОБКИ, ЩО ВИКОНУЮТЬСЯ ЗА РАХУНОК БЮДЖЕТНИХ КОШТІВ

з/п

Зміст господарських операцій

Кореспонденція рахунків

Дебет

Кредит

1

Перерахування з реєстраційних рахунків організаціям за виконані ними замовлення для науково-дослідних і конструкторських робіт за тематикою загального фонду бюджету

632

321, 322

2

Прийняття згідно з актом або іншими документами виготовлених приладів і виробів для науково-дослідних і конструкторських робіт

104, 221

632

Водночас проводиться другий запис

801, 802

401, 411

У навчальних закладах професійно-технічної освіти на субрахунку 633 "Розрахунки із замовниками за виконані роботи і надані послуги з власних надходжень" обліковуються розрахунки із замовниками за виконані роботи або надані послуги і за реалізовані готові вироби, а також розрахунки з підприємствами і організаціями за роботи, виконані учнями в процесі виробничого навчання.

За дебетом субрахунку 633 і кредитом субрахунків 669, 721, 711 записуються вартість наданих послуг, реалізованих готових виробів, виготовлених в учбово-виробничих майстернях, а також суми винагород, які підлягають виплаті учням учбових закладів за виконані ними роботи на підприємствах і в організаціях, і суми, направлені на розширення учбової бази, поліпшення культурно-побутового обслуговування учнів і т. ін. Надходження коштів записується за кредитом субрахунку 633 і дебетом субрахунку 323.

Кореспонденцію рахунків з обліку розрахунків із замовниками за виконані роботи і надані послуги з власних надходжень відображено в табл. 14.11.

Розрахунки із замовниками за НДР, які виконуються за господарськими договорами обліковуються на субрахунку 634 "Розрахунки із замовниками за науково-дослідні роботи, що підлягають оплаті".

На субрахунку 634 "Розрахунки із замовниками за науково-дослідні роботи, що підлягають оплаті" обліковуються розрахунки із замовниками за виконані згідно з договорами науково-дослідні роботи.

Таблиця 14.11. КОРЕСПОНДЕНЦІЯ РАХУНКІВ З ОБЛІКУ РОЗРАХУНКІВ ІЗ ЗАМОВНИКАМИ ЗА ВИКОНАНІ РОБОТИ І НАДАНІ ПОСЛУГИ З ВЛАСНИХ НАДХОДЖЕНЬ

з/п

Зміст господарських операцій

Кореспонденція рахунків

Дебет

Кредит

1

Пред'явлені рахунки замовникам за виконані для них роботи, надані послуги, виготовлені вироби навчально-виробничими майстернями

633

669, 721,711

2

Надходження від підприємств на спеціальний реєстраційний рахунок власних надходжень навчальних закладів системи професійно-технічної освіти за виконані учнями роботи в період виробничого навчання

323

633

За дебетом субрахунку 634 записуються суми за наданими рахунками з кредитуванням субрахунку 723.

У кредит субрахунку 634 та дебет субрахунку 323 записуються суми, які надійшли до сплати за рахунком та за кредитом 351 - суми зарахованого авансу.

Кореспонденцію рахунків з обліку розрахунків із замовниками за науково-дослідні роботи, що підлягають оплаті відображено в табл. 14.12.

Таблиця 14.12. КОРЕСПОНДЕНЦІЯ РАХУНКІВ З ОБЛІКУ РОЗРАХУНКІВ ІЗ ЗАМОВНИКАМИ ЗА НАУКОВО-ДОСЛІДНІ РОБОТИ, ЩО ПІДЛЯГАЮТЬ ОПЛАТІ

з/п

Зміст господарських операцій

Кореспонденція рахунків

Дебет

Кредит

1

Здавання замовникам виконаних НДР за вартістю, що передбачена в договорі

634

723

2

Надходження від замовників сум на сплату рахунків за виконані НДР за договорами

323

634

3

Повернення грошових коштів у випадку зайвого перерахування сум

634

323

4

Оприбуткування спеціального обладнання для виконання НДР за господарськими договорами (сума без ПДВ)

203

634

5

Сума ПДВ, якщо ПДВ не включено до податкового кредиту

Сума ПДВ, якщо ПДВ включено до податкового кредиту

823 641

634 634

6

Залік авансів отриманих від замовників на НДР за договорами відповідно до чинного законодавства України

351

634

Облік розрахунків з виконавцями, які залучені для виконання окремих науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт за господарськими договорами науково-дослідної установи ведеться на субрахунку 635 "Розрахунки із залученими співвиконавцями для виконання робіт за господарськими договорами". Суми, перераховані співвиконавцям за виконані роботи, записуються за дебетом субрахунку 635 і кредитом 323. Прийняті роботи відображаються записом за кредитом субрахунку 635 і дебетом 823.

Кореспонденцію рахунків з обліку розрахунків із постачальниками і підрядниками відображено в табл. 14.13.

Таблиця 14.13. КОРЕСПОНДЕНЦІЯ РАХУНКІВ З ОБЛІКУ РОЗРАХУНКІВ ІЗ ЗАЛУЧЕНИМИ СПІВВИКОНАВЦЯМИ ДЛЯ ВИКОНАННЯ РОБІТ ЗА ГОСПОДАРСЬКИМИ ДОГОВОРАМИ

з/п

Зміст господарських операцій

Кореспонденція рахунків

Дебет

Кредит

1

Перерахування з спеціального реєстраційного рахунку для обліку коштів, отриманих як плата за послуги спільним виконавцям, залученим для виконання окремих науково-дослідних і конструкторських робіт за договорами

635

323

2

Прийняття виконаних робіт від співвиконавців

823

635

Аналітичний облік розрахунків за виконані роботи ведеться окремо за кожним постачальником та підрядником в розрізі кожного документа (рахунку) на сплату.

Синтетичний облік розрахунків за виконані роботи ведеться у меморіальному ордері ф. 274 (бюджет), записи в якому здійснюються як за окремими первинними документами, так і за групами однорідних документів.

 
<<   ЗМІСТ   >>