Повна версія

Головна arrow Бухоблік та Аудит arrow Бухгалтерський і податковий облік автотранспорту та перевезень

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

ОБЛІК ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ, РЕМОНТІВ І МОДЕРНІЗАЦІЙ АВТОМОБІЛІВ

Вивчивши цю тему, ви повинні знати:

 • - види технічного обслуговування автотранспорту та їхню характеристику;
 • - якими документами оформлюються роботи щодо заміни запасних частин, вузлів, агрегатів;
 • - з якою метою і як саме організовується аналітичний облік технічного обслуговування, ремонтів і модернізацій автомобілів;
 • - порядок синтетичного обліку технічного обслуговування, ремонтів і модернізацій автомобілів та відображення у фінансовій звітності.

На основі набутих знань ви повинні вміти:

 • - відрізняти набір робіт під час здійснення різних видів технічного обслуговування автотранспортних засобів;
 • - відрізняти періодичність видів технічного обслуговування на вантажні та легкові автомобілі;
 • - розрізняти набір робіт, які належать до поточного ремонту, капітального ремонту, модернізації автотранспортних засобів;
 • - з яких статей витрат складаються прямі витрати автотранспортного підприємства на технічне обслуговування, ремонт і модернізацію автомобілів;
 • - яким первинними документами оформлюються витрати з технічного обслуговування, ремонтів і модернізацій автомобілів;
 • - якими проведеннями на рахунках фінансового та податкового обліку оформлюються витрати з технічного обслуговування, ремонтів і модернізацій автомобілів;
 • - у яких формах фінансової та податкової звітності відображають витрати з технічного обслуговування, ремонтів і модернізацій автомобілів.

План

 • 5.1. Види техобслуговування та склад витрат.
 • 5.2. Первинний та аналітичний облік робіт.
 • 5.3. Синтетичний облік і звітність.
 • 5.4. Податковий облік ремонту та поліпшень транспортних засобів.

Види техобслуговування та склад витрат

Склад робіт з ремонтів і технічного обслуговування транспортних засобів (далі - ТЗ) викладений у "Положенні про технічне обслуговування і ремонт дорожніх транспортних засобів автомобільного транспорту", затвердженому наказом Міністерства транспорту України від 30.03.1998 р. № 102 (далі - Положення № 102).

Під технічним обслуговуванням транспортних засобів

(ТЗ) розуміється комплекс операцій чи операція щодо підтримки працездатності чи справності об'єкта під час його використання за призначенням, збереження і транспортування. До технічного обслуговування ТЗ належать: щоденне обслуговування (ЩО); перше технічне обслуговування ( ТО-1); друге технічне обслуговування (ТО-2); сезонне технічне обслуговування (СО).

ЩО здійснюється після роботи з метою підготовки ТЗ до подальшої експлуатації.

ТО-1 проводиться після пробігу певної кількості кілометрів, наприклад, легкові автомобілі та автобуси - 5 тис. км.

ТО-2 проводиться після ТО-1 і певної кількості кілометрів пробігу, наприклад 20 тис км.

СО здійснюється два рази на рік (навесні і восени), разом з черговим ТО-2.

До ЩО належать:

 • 1) перевірка технічного стану;
 • 2) виконання робіт щодо підтримання належного зовнішнього вигляду;
 • 3) заправлення експлуатаційними рідинами;
 • 4) усунення виявлених несправностей;
 • 5) санітарне оброблення ТЗ.

До ТО-1 належать:

 • 1) змащення вузлів тертя і перевірка рівнів мастила в картерах агрегатів і бачках гідроприводів; перевірка рівня рідини в гідроприводі гальм, вимикання зчеплення, рідини в бачках обмивача скла;
 • 2) промивання повітряних фільтрів гідровакуумного підсилювача гальм, піддона і фільтруючого елемента повітряних фільтрів двигуна і вентиляція його картера, фільтра грубого очищення палива;
 • 3) злив конденсату з повітряних балонів пневматичного приводу гальм;
 • 4) в автомобілях з дизелями - злив відстою з паливного бака і корпусів фільтрів тонкого і грубого очищення; перевірка рівня мастила в паливному насосі високого тиску і регуляторі частоти обертання колінчастого валу двигуна;
 • 5) в умовах значного забруднення пилом - заміна мастила в піддоні картера двигуна, злив відстою з корпусів фільтрів очищення мастила, очищення відкладень внутрішньої поверхні кришки корпусу фільтра відцентрового очищення мастила;
 • 6) після обслуговування - перевірка роботи агрегатів, вузлів і пристроїв автомобіля під час руху чи на посту діагностування.

До ТО-2 належать:

 • 1) очищення і промивання клапана вентиляції картера двигуна, заміна фільтрованого елемента фільтра тонкого очищення мастила;
 • 2) прочищення сапунів і додавання мастила в картерах агрегатів і бачках гідроприводу автомобіля;
 • 3) після обслуговування - перевірка роботи агрегатів, вузлів, пристроїв автомобіля на ходу чи на діагностичному стенді.

До СО належать:

 • 1) промивання системи охолодження двигуна, паливного бака і продування трубопроводів (восени), радіаторів обігрівача кабіни (кузова) і пускового підігрівника;
 • 2) перевірка стану і дії кранів системи охолодження і зливальних пристосувань у системах живлення і гальм;
 • 3) зняття акумуляторної батареї для підзарядки і коригування щільності електроліту;
 • 4) зняття карбюратора і паливного насоса, промивання і перевірка стану та роботи їх на стенді (восени);
 • 5) зняття паливного насоса високого тиску, промивання і перевірка стану і роботи його на стенді (восени);
 • 6) зняття переривача-розподілювача, очищення, перевірка його стану і за необхідності регулювання на стенді;
 • 7) зняття генератора і стартера, очищення, продування внутрішньої порожнини, заміна зношених деталей і змащення підшипників;
 • 8) заміна мастила в устаткуванні спідометра, перевірка правильності пломбування спідометра і його приводу;
 • 9) перевірка справності датчика включення муфти вентилятора системи охолодження, датчиків аварійних сигналізаторів у системах охолодження і змащення двигуна;
 • 10) перевірка працездатності шторок радіатора, щільності дверцят, вікон, установка (зняття) чохлів утеплення;
 • 11) сезонна заміна мастила відповідно до хіммотологічної карти. Положенням передбачена періодичність проведення технічного обслуговування ТЗ (табл. 5.1).

Таблиця 5.1

Періодичність проведення технічного обслуговування ТЗ

Тип ТЗ

Періодичність видів технічного обслуговування, км

ЩО ТО-1 ТО-2

Автомобілі легкові, автобуси

Один раз на робочу добу незалежно від кількості робочих змін

5000

20 000

Автомобілі вантажні, автобуси на базі вантажних автомобілів або з використанням їхніх базових агрегатів, автомобілі повно-привідні, причепи й напівпричепи

4000

16 000

Ця періодичність орієнтовна і може бути змінена відповідно до вимог сервісних центрів. Недотримання періодичності не є тим порушенням, яке тягне за собою податкові або штрафні наслідки - у фінансовому обліку відображаються фактичні, а не нормативні витрати з техобслуговування.

Відповідно до пункту 3.8 Положення №102, роботи в рамках ЩО, ТО і СО не належать до реконструкції, модернізації, технічного переозброєння й інших видів поліпшення ТЗ.

Ремонт - це комплекс операцій з відновлення справності чи працездатності, відновлення ресурсу автомобіля чи його складових частин.

Ремонти бувають поточні і капітальні:

 • а) поточний ремонт проводиться для забезпечення чи відновлення працездатності Тз і полягає в заміні і (чи) відновленні окремих частин. Заміна шин і акумуляторних батарей (п. 3.19 Положення №102) до ремонту (поліпшення, модернізації) ТЗ не належить;
 • б) капітальний ремонт проводиться для відновлення справності і повного чи близького до повного відновлення ресурсу ТЗ із заміною чи відновленням будь-яких частин, у тому числі базових.

Отже, технічне обслуговування полягає в перевірці роботи вузлів автомобіля та їхньому регулюванню, налагодженню, а також заміні технічних рідин і мастил. Якщо ж проводиться заміна окремих частин (запчастин) автомобіля (за винятком шин і акумуляторів) - це вже ремонт.

У фінансовому обліку витрати на ремонти й інші поліпшення ТЗ відносять, згідно з П(С)БО 7, на збільшення балансової вартості ТЗ, якщо такі витрати приводять до збільшення майбутніх економічних вигод від його використання. Якщо ж зазначені витрати не сприяють збільшенню майбутніх економічних вигод - то на витрати періоду.

Для того щоб не допустити помилки в цьому плані, бухгалтер повинен вимагати від інженерно-технічних служб інформацію про те, які роботи в період здійснення ремонту були зроблені і як вони вплинули на технічні характеристики об'єкта. А вже виходячи з отриманої інформації, робити висновки про зміни економічних показників відремонтованого ТЗ.

ТО і ремонт ТЗ можуть здійснюватися двома способами: підрядним, із залученням станції технічного обслуговування (далі - СТО), і господарським, тобто силами самого підприємства.

У разі підрядного способу ремонтів, відповідно до вимог статті 28 Закону № 2344, зі СТО укладається договір. Фактично виконані роботи на СТО оформляються такими документами: наряд-замовлення, акт виконаних робіт, квитанція про технічне обслуговування і ремонт ТЗ. У договорі зі СТО бажано закласти вимогу щодо виписки рахунків (нарядів-замовлень, актів і т.ін.) з поділом витрат на технічне обслуговування і ремонти ТЗ. У такому випадку забезпечується роздільний первинний облік поточних витрат та витрат, які підлягають капіталізації.

У випадку господарського способу витрати на ТО і ремонти також доцільно диференціювати. Це забезпечується застосуванням різних аналітичних рахунків: 2311 "Витрати з техобслуговування",

 • 2312 "Витрати з поточного та капітального ремонтів". У свою чергу, на кожному з них аналітичний облік може бути забезпечений групуванням прямих витрат на статті:
 • 1. Вартість витрачених запчастин і матеріалів.
 • 2. Зарплата робітників на ремонтах та обслуговуванні (водіїв, слюсарів-ремонтників) за встановленими нормами і розцінками за виконані роботи.
 • 3. Відрахування у фонди соцстрахування і пенсійний фонд.
 • 4. Амортизація використовуваних засобів у процесі здійснення робіт з ТО і ремонту ТЗ.
 • 5. Загальновиробничі витрати (змінні в повній сумі і постійні розподілені).

У разі підрядного способу робіт витрати сторонніх організацій групуються на тих самих аналітичних рахунках (2311, 2312) з виділенням окремої статті "Послуги сторонніх організацій".

Якщо на підприємстві впроваджено управлінський облік, останні групування витрат можуть проводитися в реєстрах управлінського обліку з наступним перенесенням підсумків до фінансового обліку - на рахунок 23.

 
<<   ЗМІСТ   >>