Повна версія

Головна arrow Бухоблік та Аудит arrow Бухгалтерський облік у бюджетних установах і організаціях

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Облік розрахунків зі страхування

(суть страхування, його види та характеристика розрахунків з органами соціального страхування, синтетичний та аналітичний облік розрахунків із соціального страхування)

Суть страхування, його види та характеристика розрахунків з органами соціального страхування

Законом України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування" від 08.07.2010 року № 2464-П (далі - Закон про ЄСВ) встановлено, що з 1 січня 2011 року Україна перейшла на систему єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування (далі - єдиний соціальний внесок, ЄСВ). Це означає, що замість звичної сплати соціальних внесків до чотирьох фондів соцстрахування платіж буде один - до Пенсійного фонду України.

Пенсійний фонд України (далі - ПФУ) - орган, уповноважений відповідно до Закону про ЄСВ вести облік платників єдиного внеску, забезпечувати збір та ведення обліку страхових коштів, контролювати повноту та своєчасність їх сплати, вести Державний реєстр загальнообов'язкового державного соціального страхування та виконувати інші функції, передбачені законом.

Податкове законодавство не регулюватиме порядок нарахування, обчислення та сплати ЄСВ, оскільки він не входить до системи оподаткування (ч. 2 ст. 8 Закону про ЄСВ). Основні правові та організаційні засади забезпечення збору та обліку, умови і порядок нарахування та сплати ЄСВ і повноваження органу, який здійснює його збір та ведення обліку, визначено Законом про ЄСВ.

Державний реєстр загальнообов'язкового державного соціального страхування - організаційно-технічна система, призначена для накопичення, зберігання та використання інформації про збір та ведення обліку єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, його платників та застрахованих осіб, що складається з реєстру страхувальників та реєстру застрахованих осіб.

Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування - консолідований страховий внесок, збір якого здійснюється до системи загальнообов'язкового державного соціального страхування в обов'язковому порядку та на регулярній основі з метою забезпечення захисту у випадках, передбачених законодавством, прав застрахованих осіб та членів їхніх сімей на отримання страхових виплат (послуг) за діючими видами загальнообов'язкового державного соціального страхування.

Платниками ЄСВ є страхувальники (названі в п. 1 ч. 1 ст. 4 Закону про ЄСВ) та застраховані особи (названі в пп. 2 - 14 ч. 1 ст. 4 Закону про ЄСВ).

Страхувальники - роботодавці та інші особи, які відповідно до Закону про ЄСВ зобов'язані сплачувати єдиний соціальний внесок.

Застрахована особа - фізична особа, яка відповідно до законодавства підлягає загальнообов'язковому державному соціальному страхуванню і сплачує (сплачувала) та/або за яку сплачується чи сплачувався у встановленому законом порядку єдиний внесок.

Страхові кошти - кошти, які формуються за рахунок сплати єдиного внеску та надходжень від фінансових санкцій (штрафів та пені), що застосовуються відповідно до закону.

Єдиний соціальний внесок нараховується на:

 • o заробітну плату найманих працівників, яка включає основну, додаткову зарплату, інші заохочувальні та компенсаційні виплати, утому числі в натуральній формі, що визначаються згідно із Законом про оплату праці;
 • o винагороду фізичній особі за виконання робіт (надання послуг) за цивільно-правовим договором (далі - ЦПД);
 • o оплату перших днів тимчасової непрацездатності за рахунок коштів роботодавця;
 • o допомогу по тимчасовій непрацездатності;
 • o допомоги або компенсації згідно із законодавством;
 • o грошове забезпечення.

Єдиний соціальний внесок обчислюється в межах максимальної величини бази, яка дорівнює п'ятнадцяти розмірам прожиткового мінімуму для працездатних осіб для працездатних осіб (ч. 3 ст. 7 і п. 4 ч. 1 ст. 1 Закону про ЄСВ). При цьому для внеску передбачено і мінімальний розмір, обчислений виходячи з мінімальної зарплати, що діє в місяці, за який нараховують зарплату, дохід (п. 5 ч. 1 ст. 1 Закону про ЄСВ).

Розміри ставок ЄСВ стосовно бази за категоріями платників наведено у ст. 8 Закону про ЄСВ.

Правила сплати ЄСВ наведено у ст. 9 Закону про ЄСВ. Основні з них такі:

 • o ЄСВ сплачується в безготівковій формі на рахунки, спеціально відкриті ПФУ в органах Держказначейства;
 • o днем сплати є день, коли ЄСВ списано з рахунка платника незалежно від строку зарахування коштів на рахунок ПФУ (ч. 10 ст. 9 Закону про ЄСВ);
 • o зобов'язання зі сплати ЄСВ повинні виконуватися в першу чергу, крім зобов'язань із зарплати (доходу), у тому числі і перед зобов'язаннями зі сплати податків (ч. 12 ст. 9 Закону про ЄСВ);
 • o платники ЄСВ зобов'язані сплачувати ЄСВ не пізніше числа місяця, наступного за базовим звітним періодом (абз. 1 ч. 8 ст. 9 Закону про ЄСВ).

При цьому базовим періодом для ЄСВ є календарний місяць (абз. 3 ч. 8 ст. 9 Закону про ЄСВ).

Сплачений ЄСВ розподілятиметься за видами соціального страхування (до бюджету ПФУ, ФНВ, ФССТВП та ФБ) пропорційно сумам ЄСВ у відсотках. Для бюджетних установ порядок розподілу визначено ч. 16 ст. 8 Закону про ЄСВ.

Перелік страхувальників га застрахованих осіб, базу та ставки єдиного соціального внеску відображено в табл. 22.1.

Для обліку розрахунків зі страхування призначено активно-пасивний рахунок 65 "Розрахунки з оплати праці", характеристику субрахунків якого відображено в табл. 22.2.

Таблиця 22.2. ХАРАКТЕРИСТИКА СУБРАХУНКІВ ДО РАХУНКУ 65 "РОЗРАХУНКИ З ОПЛАТИ ПРАЦІ"

з/п

Субрахунок

Характеристика субрахунку

номер

назва

1

651

Розрахунки з пенсійного забезпечення

Обліковуються розрахунки збору на обов'язкове державне пенсійне страхування з Пенсійним фондом України

2

652

Розрахунки із соціального страхування

Обліковуються розрахунки збору на обов'язкове соціальне страхування з органами соціального страхування. Нарахування зазначених зборів проводиться у встановлених відсотках згідно з чинним законодавством

3

653

Розрахунки із страхування на випадок безробіття

Обліковуються розрахунки збору на обов'язкове соціальне страхування на випадок безробіття

4

654

Розрахунки з інших видів страхування

Обліковуються розрахунки з інших видів страхування

Суми відрахувань на соціальне страхування відображається за кодом економічної класифікації видатків - КЕКВ 1120 "Нарахування на заробітну плату".

Облік розрахунків з фондами соціального страхування ведеться у меморіальному ордері 5 "Зведенні розрахункових відомостей із заробітної плати та стипендій" - т. ф. 405 (бюджет).

Таблиця 22.1. ПЛАТНИКИ, БАЗА ТА СТАВКИ ЄСВ

Страхувальники

Застраховані особи

База

Ставки

нарахування

утримання

Бюджетні установи та організації, інші юридичні особи, створені відповідно до законодавства України, у т. ч. філії, представництва, від-

Працівники - громадяни України, іноземці (якщо інше не встановлено міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких дана ВРУ) та особи без громадянства, які працюють на умовах трудового договору (п. 2 ч. 1 ст. 4 Закону про ЄСВ)

Сума нарахованої заробітної плати за видами виплат, які включають основну та додаткову заробітну

36,3 % (абз. 3 ч. 5 ст. 8 Закону про ЄСВ)

3,6 % (абз. 1 ч. 7 ст. 8 Закону про ЄСВ)

ділення та інші відокремлені підрозділи юридичних осіб, які мають окремий баланс та самостійно ведуть розрахунки із за страхованими осо-

особи, які працюють на виборних посадах в органах державної влади, органах місцевого самоврядування та отримують заробітну плату (винагороду) за роботу на такій посаді (п. 7 ч. 1 ст. 4 Закону про ЄСВ)

плату, інші заохочувальні та компенсаційні виплати, у т. ч. в натуральній формі, що визначаються відпо-

бами, що використовують працю інших осіб на умовах трудового договору або на інших умовах, передбачених законодавством, а також за

працівники воєнізованих формувань, гірничорятувальних частин незалежно від підпорядкування, а також особовий склад аварійно-рятувальної служби, створеної відповідно до законодавства на постійній основі

відно до ЗУ "Про оплату праці", та суму винагороди фізичним особам за виконання робіт (надання послуг) за ЦПД (абз. 1 п. 1 ч. 1 ст. 7 Розділу III Закону про ЄСВ)

ЦПД (абз. 2 п. 1 ч. 1 ст. 4 Закону про ЄСВ)

особи, зазначені у п. 9 ч. 7 ст. 8 Закону про ЄСВ*

6,1 %

працівники-інваліди (ч. 13 ст. 8 Закону про ЄСВ)

8,41 % (ч. 13 ст. 8 Закону про ЄСВ)

3,6 % (абз. 1 ч. 7 ст. 8 Закону про ЄСВ)

фізичні особи, які виконують роботи (надають послуги) за ЦПД (п. 3 ч. 1 ст. 4 Закону про ЄСВ)

винагорода фізичній особі за виконання робіт (надання послуг) за ЦПД (ч. 1 ст. 7 Закону про ЄСВ)

34,7 % (абз. 5 ч. 5 ст. 8 Закону про ЄСВ)

2,6% п.З ч. 1 ст. 4 Розділу II, п.8 ст.8 Розділу III Закону про ЄСВ

Дипломатичні представництва та консульські установи України, філії, представництва, інші відокремлені підрозділи установ та організацій (у тому числі міжнародні), створені відповідно до законодавства України, які мають окремий баланс та самостійно здійснюють розрахунки із застрахованими особами (абз. 5 п. 1 ч. 1 ст. 4 Закону про ЄСВ)

Громадяни України, які працюють на умовах трудового договору у цих страхувальників (якщо інше не передбачено міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких дана ВРУ) (абз. 1 п. 6 ч. 1 ст. 4 Закону про ЄСВ)

Сума нарахованої заробітної плати за видами виплат, які включають основну та додаткову заробітну плату, інші заохочувальні та компенсаційні виплати, у т. ч. в натуральній формі, що визначаються відповідно до ЗУ "Про оплату праці", та суму винагороди фізичним особам за виконання робіт (надання послуг) за ЦПП (абз. 1 п. 1 ч. 1 ст. 7 Розділу ІП Закону про ЄСВ)

36,3 % (абз. 3 ч. 5 ст. 8 Закону про ЄСВ)

3,6 % (абз. 1 ч. 7 ст. 8 Закону про ЄСВ)

особи, зазначені у п. 9 ч. 7 ст. 8 Закону про ЄСВ*

6,1 %

працівники-інваліди (ч. 13 ст. 8 Закону про ЄСВ)

8,41 % (ч. 13 ст. 8 Закону про ЄСВ)

3,6 % (абз. 1 ч. 7 ст. 8 Закону про ЄСВ)

Дипломатичні представництва та консульські установи іноземних держав, філії, представництва та інші відокремлені підрозділи іноземних установ та організацій (у тому числі міжнародні), розташовані на території України (абз. 6 п. 1 ч. 1 ст. 4 Закону про ЄСВ)

Громадяни України та особи без громадянства, які працюють на умовах трудового договору у цих страхувальників (абз. 2 п. 6 ч. 1 ст. 4)

36,3 % (абз. 3 ч. 5 ст. 8 Закону про ЄСВ)

3,6 % (абз. 1 ч. 7 ст. 8 Закону про ЄСВ)

особи, зазначені у п. 9 ч. 7 ст. 8 Закону про ЄСВ*

6,1 %

працівники-інваліди (ч. 13 ст. 8 Закону про ЄСВ)

8,41 % (ч. 13 ст. 8 Закону про ЄСВ)

3,6 % (абз. 1 ч. 7 ст. 8 Закону про ЄСВ)

Установи та організації, що використовують найману працю, військові частини, які виплачують грошове забезпечення, допомогу по тимчасовій непрацездатності (абз. 7 п. 1 ч. 1 ст. 7 Закону про ЄСВ)

Військовослужбовці (крім військовослужбовців строкової служби), особи рядового та начальницького складу (п. 9 ч. 1 ст. 4 Закону про ЄСВ)

Сума грошового забезпечення, що виплачується військовими частинами (абз. 2 п. 1 ч. 1 ст. 7 Закону

34,7 % (абз. 1 ч. 6 ст. 8 Закону про ЄСВ)

2,6 % (ч. 8 ст. 8 Закону про ЄСВ)

Особи, які отримують допомогу по тимчасовій непрацездатності (п. 11 ч. 1 ст. 4 Закону про ЄСВ)

Сума допомоги по тимчасовій непрацездатності та оплата перших днів тимчасової

непрацездатності (абз. 2 п. 1 ч. 1 ст. 7 Закону про ЄСВ)

33,2 % (абз. 2 ч.б ст.8 Закону про ЄСВ)

2 % (ч.12 ст. 8 Закону про ЄСВ)

для платників, які працюють на посадах, робота на яких зараховується до стажу, що дає право на одержання пенсії відповідно до законів України "Про державну службу" від 16.12.93 р. 3723-ХП, "Про прокуратуру" від 05.11.91 р. № 1789-ХІІ, "Про державну підтримку засобів масової інформації та соціальний захист журналістів" від 23.09.97 р. № 540/97-ВР, "Про наукову і науково-технічну діяльність" від 13.12.91 р. № 1977-ХІІ, "Про статус народного депутата України" від 17.11.92р. № 2790-ХП, "Про Національний банк України" від 20.05.99р. № 679-ХІУ, "Про службу в органах місцевого самоврядування" від 07.06.2001 р. №2493-111, Митного кодексу України від 11.07.2002 р. № 92-ІУ, Положення про помічника-консультанта народного депутата України, зате. Постановою ВРУ від 13.10.95р. № 379/95-ВР

Аналітичний облік розрахунків зі страхування здійснюється в картках ф. 292-а (у книзі ф. 292) окремо за кожним видом страхування.

Кореспонденцію рахунків з обліку розрахунків зі страхування відображено в табл. 22.3

Таблиця 22.3. КОРЕСПОНДЕНЦІЯ РАХУНКІВ З ОБЛІКУ РОЗРАХУНКІВ ЗІ СТРАХУВАННЯ

з/п

Зміст господарських операцій

Кореспонденція рахунків

Дебет

Кредит

Виконано відрахування із заробітної плати працівників

1

Нарахування єдиного страхового внеску

80, 81, 82

651

Погашено заборгованість перед

1

Пенсійним фондом

651

32

2

Фондом соціального страхування з тимчасової втрати працездатності

652

32

3

Фондом загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття

653

32

4

Фондом соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань

654

32

Бюджетні установи, що є платниками внесків на пенсійне та соціальне страхування, у встановлені терміни подають звітність до Пенсійного фонду.

 
<<   ЗМІСТ   >>