Повна версія

Головна arrow Бухоблік та Аудит arrow Бухгалтерський облік у бюджетних установах і організаціях

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Склад і класифікація витрат на НДР

Витрати, що включаються у собівартість НДР класифікуються за такими ознаками:

 • o видами витрат (елементи, статті);
 • o темами і завданнями НДР, затвердженими у встановленому порядку, укладеними договорами на розроблення та виконання цих робіт;
 • o календарними періодами, протягом яких витрати включаються у собівартість НДР(місяць, квартал, рік);
 • o місцем виконання НДР (відділ, сектор, лабораторія та інші підрозділи);
 • o джерелами фінансування НДР (за рахунок коштів державного і місцевих бюджетів, коштів замовника, власних коштів організації, за рахунок кредитів).

Витрати, що включаються у собівартість НДР, групуються відповідно до їх економічного змісту за елементами відображеними на рис. 31.1.

Елементи витрат, що включаються у собівартість НДР

Рис. 31.1. Елементи витрат, що включаються у собівартість НДР

Витрати, пов'язані з розробленням НДР, створенням дослідного зразка і проведенням виробничих випробувань під час планування, обліку і калькулювання собівартості, групуються за статтями відображені на рис. 31.2.

Для обліку витрат на виконання науково-дослідних і конструкторських робіт за договорами з підприємствами і установами призначено активні субрахунки:

 • o 823 "Витрати на науково-дослідні роботи за договорами". У дебет субрахунку 823 "Витрати на НДР за договорами" впродовж місяця відносять усі прямі витрати, а наприкінці місяця - ще й накладні, які попередньо збираються на субрахунку 826 "Витрати до розподілу". З кредиту субрахунку 823 списують витрати за завершеними, зданими замовникові та оплаченими роботами;
 • o 826 "Витрати до розподілу".

Статті калькуляції собівартості НДР

Рис. 31.2. Статті калькуляції собівартості НДР

Облік витрат на виробництво та калькулювання собівартості НДР, облік розрахунків із замовниками та співвиконавцями за виконані НДР

Для обліку розрахунків з виконання НДР призначено субрахунки:

 • o 351 "Розрахунки із замовниками з авансів на науково-дослідні роботи";
 • o 634 "Розрахунки із замовниками за науково-дослідні роботи, що підлягають оплаті";
 • o 635 "Розрахунки із залученими співвиконавцями для виконання роботи, що підлягають оплаті".

Кореспонденцію рахунків з обліку витрат на науково-дослідні роботи відображено в табл. 31.1.

Таблиця 31.1. КОРЕСПОНДЕНЦІЯ РАХУНКІВ З ОБЛІКУ ВИТРАТ НА НАУКОВО-ДОСЛІДНІ РОБОТИ

з/п

Зміст господарських операцій

Кореспонденція рахунків

Дебет

Кредит

1

Надійшов аванс від замовника на виконання НДР

323

351

2

Перераховано співвиконавцям, залученим до виконання НДР за договорами

635

323

3

Оприбуткування спеціального обладнання для виконання НДР за господарськими договорами (сума без ПДВ)

203

364, 631,632, 634, 635, 675

Сума ПДВ:

 • - якщо ПДВ не включеного до податкового кредиту
 • - якщо ПДВ включено до податкового кредиту

823 641

364, 631,632, 634, 635, 675

4

Передання спеціального обладнання зі складу в науковій підрозділ для виконання робіт за господарськими договорами

823

203

Водночас проводиться запис на позабалансовому рахунку

02

5

Прийняття виконаних робіт від співвиконавців

823

635

6

Оплата прямих видатків при виконанні НДР і конструкторських робіт за договорами

823

301,323,362, 635

7

Видавання зі складу матеріалів та спеціального обладнання на виконання НДР за договорами

823

201,203,231, 234, 235, 238, 239

8

Нарахована заробітна плата працівникам, зайнятим виконанням НДР

823

661

9

Нараховано ЄСВ

823

651 -654

10

Прийняття авансового звіту про витрачені підзвітні суми

823

362

11

Повернення на склад матеріалів, що не були використані у виробництві

201,203,231, 234, 235,238, 239

823

12

Здано замовникам виконаних НДР за вартістю, що передбачена в договорі

634

723

13

Здано виконані НДР замовнику (за актом)

собівартість виконаних робіт

723

823

договірна вартість робіт (без ПДВ)

634

723

на суму ПДВ з вартості робіт

634

641

14

Зараховано раніше одержаний аванс на виконання НДР у погашення заборгованості замовника

351

634

15

Оприбутковується вартість спеціального обладнання, що залишається в установі після завершення НДР

- у складі основних засобів (з урахуванням зносу)

104,106,113

401,131

- у складі МШП

221

411

- у складі запасів

231,234

723

- одночасно списанням із позабалансового рахунку

02

16

Списуються витрати на НДР за договорами за закінченими і зданими роботами

432

823

Аналітичний облік витрат на НДР ведеться в картці обліку фактичних витрат на проведення НДР, яка складається за кожною НДР згідно з калькуляційними номенклатурами статей.

Аналітичний облік розрахунків із замовниками ведеться на картках за кожним договором окремо.

Регістром синтетичного обліку розрахунків із замовниками є меморіальний ордер ф. 274 (бюджет).

Схему обліку витрат на виробництво НДР відображено на рис. 31.2.

Схема обліку витрат на виробництво НДР

Рис. 31.2 Схема обліку витрат на виробництво НДР

 
<<   ЗМІСТ   >>