Повна версія

Головна arrow Бухоблік та Аудит arrow Бухгалтерський облік у бюджетних установах і організаціях

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Облік результатів виконання кошторису доходів і видатків бюджетних установ

(порядок здійснення річних заключних оборотів, облік результатів кошторису за загальним і спеціальним фондами та відображення його на синтетичних та аналітичних рахунках бухгалтерського обліку)

Порядок здійснення річних заключних оборотів

Усі доходи і видатки загального і спеціального фондів завершальними оборотами наприкінці року списують на результати виконання кошторису. Крім того, на результати виконання кошторису списуються доходи й видатки за іншими джерелами власних надходжень бюджетних установ, вартість переоцінених запасів та матеріалів, а також таких, що отримані від ліквідації, розбирання матеріальних цінностей, оприбутковані за результатами інвентаризації та нараховані курсові різниці. Також на результати фінансової діяльності наприкінці кварталу відносять депонентську та кредиторську заборгованість, термін позовної давності яких минули, та безнадійну до стягнення дебіторську заборгованість.

Не списують на результати фінансової діяльності витрати виробничих (навчальних майстерень, підсобних господарств, за договорами з науково-дослідних робіт, з виготовлення експериментальних пристроїв тощо) за незавершеними або завершеними, але не зданими роботами.

Результат виконання кошторису бюджетної установи за бюджетний рік - це сума одержана в результаті річного закриття рахунків при підсумовуванні всіх отриманих доходів і всіх проведених видатків, передбачених кошторисом доходів та видатків і підтверджених відповідними первинними документами.

Річне закриття рахунків - це операція списання видатків бюджетної установи, що здійснені протягом року та підтверджені первинними документами, за відповідними джерелами надходжень: асигнування загального фонду та доходів спеціального фонду у розрізі джерел надходжень. При закритті рахунків заключними оборотами здійснюється водночас документальна інвентаризація сум, віднесених на ці субрахунки протягом року.

Облік результатів кошторису за загальним і спеціальним фондами та відображення його на синтетичних та аналітичних рахунках бухгалтерського обліку.

Для визначення результату виконання кошторису бюджетних установ як для загальним, так і спеціальним фондами за результатами року призначено рахунок 43 "Результати виконання кошторисів", характеристику субрахунків якого відображено в табл. 33.1.

Таблиця 33.1. ХАРАКТЕРИСТИКА СУБРАХУНКІВ ДО РАХУНКУ 43 "РЕЗУЛЬТАТИ ВИКОНАННЯ КОШТОРИСІВ"

з/п

Субрахунок

Характеристика субрахунку

номер

назва

1

431

Результат виконання кошторису за загальним фондом

Використовується для визначення результату установи від надання державних послуг, реалізації продукції, надання інших послуг відповідно до кошторису установи, як за загальним, так і за спеціальним фондами, за результатами року

2

432

Результат виконання кошторису за спеціальним фондом

Кореспонденцію рахунків по списанню заключними оборотами доходів та видатків установ за звітний рік відображено в табл. 33.2.

Залишок на рахунку 43 на кінець року обраховується розрахунковим способом, може бути як кредитовим, так і дебетовим та відображається в пасиві балансу у вигляді додаткового чи від'ємного сальдо. Наприклад, результат переоцінок (курсові різниці) може впливати як на збільшення доходів бюджетної установи, так і на збільшення видатків. Списання депонентської та кредиторської заборгованості, термін позовної давності якої минув, збільшує доходи, а списана безнадійна до стягнення дебіторська заборгованість із простроченими строками позовної давності збільшує видатки.

Таблиця 33.2. КОРЕСПОНДЕНЦІЯ РАХУНКІВ ПО СПИСАННЮ ЗАКЛЮЧНИМИ ОБОРОТАМИ ДОХОДІВ ТА ВИДАТКІВ УСТАНОВ ЗА ЗВІТНИЙ РІК

з/п

Зміст господарських операцій

Кореспонденція рахунків

Дебет

Кредит

1

Списання отриманих за поточний рік асигнування з загального фонду бюджету

701, 702

431

2

Списання отриманих за поточний рік доходів спеціального фонду бюджету

711 - 716, 721 - 723

432

3

Списання видатків поточного року, проведені за рахунок коштів загального фонду бюджету

431

801, 802

4

Списання видатків поточного року, проведені за рахунок коштів спеціального фонду бюджету

432

  • 811 - 813
  • 821 - 825

5

Списання вартості переоцінених запасів та

матеріалів:

дооцінка

уцінка

441 431, 432

431, 432 441

6

Списання нарахованих курсових різниць: додатній результат від'ємний результат

442 431, 432

431, 432 442

7

Списання сум дебіторської заборгованості після закінчення терміну позовної давності

431, 432

363, 364

8

Списання сум кредиторської заборгованості, строк позовної давності якої минув

675

431, 432

9

Списання сум депонентської заборгованості, строк позовної давності якої минув

671

431, 432

Непрофінансовані та невикористані асигнування за вказаними видатками свідчать про наявність кредиторської та дебіторської заборгованості установи, що відображено у звітності ф. 7д, 7м "Звіт про заборгованість за бюджетними коштами".

Аналітичний облік за субрахунками 431 та 432 ведеться за кожним фондом на картках ф. 292 а (книга ф. 292) або в машинограмі "Відомість обліку фінансово-розрахункових операцій". Синтетичний облік операцій з виведення фінансового результату виконання кошторису за загальним та спеціальним фондами відображаються окремо за загальним та спеціальним фондом у меморіальному ордері форми 274 (бюджет).

 
<<   ЗМІСТ   >>