Повна версія

Головна arrow Бухоблік та Аудит arrow Бухгалтерський і податковий облік автотранспорту та перевезень

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Аналітичний і синтетичний облік доходів у повіреного (автостанції)

Аналітичний облік. На підставі відомостей на продаж квитків (ф. № 20-АСС) на АС щоденно за допомогою машинного оброблення інформації формуються спеціальні реєстри оперативного аналітичного обліку.

Серед застосованих на практиці реєстрів розглянемо такі: відомість № 1 "Оперативне зведення про доходи АС" і відомість № 2 "Оперативні дані про розрахунки з перевізниками".

Основне призначення відомості № 1 - сформувати масив даних про доходи перевізника (довірителя) і АС (повіреного) за місяць (табл. 8.1). Дані у графах 4, 5, 6 і 8 визначаються прямим шляхом з Відомості ф. № 20-АСС (наростаючим підсумком з початку року). У прикладі 1 цього розділу було вказано, що сума страхового збору належить страховій компанії. У цій відомості вона зараховується за умовами договору в дохід перевізника. У реєстрі бухгалтерського обліку АТП таку суму буде відображено в складі доходу з наступним відображенням такої самої суми у витратах на збут.

У зв'язку з тим, що в договорах передбачаються розрахунки з перевізниками, як правило, щодекадно, для оперативного обліку розрахунків з ними на АС ведуть, крім того, відомість № 2 "Оперативні дані про розрахунки з перевізниками", в якій у розрізі перевізників відображають дані про: залишок заборгованості на початок декади (дебет або кредит); загальний дохід перевізника; перераховано грошей з рахунка в банку (зменшує дохід перевізника); передано готівкою (зменшує дохід перевізника); сума доходу АС (зменшує доход перевізника); залишок заборгованості на кінець декади.

Таким чином, доходи автостанції складаються із сум станційного збору та сум винагород, а дохід АТП - із сум перевезень у межах тарифу.

Таблиця 8.1

Оперативне зведення про доходи по АС за місяць_

Перевізник

Виручка

від продажу квитків (дохід), Разом (гр. 3 + гр. 7)

Дохід перевізника

Дохід автостанції

Разом дохід (гр. 4 + гр. 5 + гр. 6)

Сума доходу згідно з тарифами за проїзд

Сума ПДВ

Страховий збір

Разом (гр. 8 + гр. 9)

Станційний збір

Винагорода за збір страхових сум

1

2

3

4

5

6

7

8

9

ПП Шиян В.

526,67

479,67

469,96

0,00 1

9,71

47,97

47,0

0,97

АТП 15678

40022,98

36602,77

30066

5936 2

600,77

3480,29

3420,21

60,08

Бєлгород АВ

2711,98

2302,88

2242,56

15,47 3

44,85

413,59

409,10

4,49

Разом за місяць

925147

842867,79

785671,56

41294,76

15901,47

83869,31

82279,21

1590,10

Сума ПДВ дорівнює 0,00 грн, якщо перевізник не є платником ПДВ.

  • 2 Сума ПДВ не дає добутку гр.4 х 0,2, бо перевізником були надані також послуги, що оподатковуються за "0" ставкою (за межами митного кордону України).
  • 3 Див. посилання 2.

Крім того, з метою бухгалтерського (фінансового) обліку на АС складаються такі групувальні відомості.

Відомість № 1.1. "Реєстр відомостей на продаж квитків за добу (за перевізниками)" (табл. 8.2). Складається за кожним перевізником підсумком за кожний день. Тобто таких відомостей щодня буде складено стільки, скільки обслуговується перевізників на АС. Дані про виторг групуються за видами надходжень: за розрахунком готівкою, за безготівковим розрахунком, за військовими вимогами, а всередині кожного з них - за видами тарифів (зимовими та літніми) з відокремленням страхзбору і ПДВ.

Відомість № 1.2. "Доходи перевізників пасажирів за добу" (табл. 8.3). Складається за всіма перевізниками за день. Дані кожного перевізника заносяться в окремий рядок. Загальний виторг за проїзд поділяється на плату за проїзд і за перевезення багажу. Плата за проїзд розшифровується за тими самими позиціями, що й у Відомості № 1.1. Таких відомостей буде складено за місяць стільки, скільки днів у звітному місяці, якщо здійснювалися рейси на АС. Рейси здійснюються щодня, включаючи вихідні й святкові дні. Виняток може становити скасування рейсів через погодні умови, неподання автобуса на посадку або форс-мажорних обставин.

Реєстр відомостей на продаж квитків за 16.01.20ХХ р. по АТП 15 678

Таблиця 8.2

Дата

рейсу

Час

відпр

ві-дом.

№ квитка

За готівкою

За військовими вимогами

Усього

Тариф Д

Тариф 3

Страх, збір

ПДВ

Разом

Тариф Д

Тариф 3

Страх, збір

ПДВ

Разом

16.01.09

170

05:30

5

0

30,74

18,09

1,01

6,03

55,37

55,37

16.01.09

45

5:40

6

0

39,30

25,10

1,30

7,85

73,55

73,55

16.01.09

445

6:30

7

0

87,19

132,37

4,36

17,39

241,31

241,31

16.01.09

660

6:30

8

0

7,30

4,00

0,22

1,46

12,98

12,98

16.01.09

171

9:30

9

0

73,92

31,88

2,22

14,74

122,76

122,76

ВСЬОГО:

237,95

211,44

9,11

47,47

505,97

505,97

Примітки.

Літери "З" і "Д" в найменуваннях "Тариф Д" і "Тариф 3" позначають: "Д" - отриманий виторг з урахуванням ПДВ, "З" - отриманий виторг без урахування ПДВ.

Сума ПДВ в цій і наведених нижче таблицях не дорівнює 20% суми виторгу за рахунок здійснення рейсів неплатниками ПДВ (приватними підприємцями без статусу платників ПДВ).

Таблиця 8.3

Доходи перевізників пасажирів за добу по Сумській області за 16.01.20ХХ р.

Наймену-

вання АТП

Виручка за проїзд

Утому числі:

За готівку

За безготівковим розрахунком

Тариф Д

Тариф 3

Страх, збір

ПДВ

Разом

Тариф Д

Тариф 3

Страх, збір

ПДВ

Разом

АТП 15678

505,97

237,95

211,44

9,11

47,47

505,97

-

-

-

-

-

ПАТП-3

232,51

89,04

121,55

4,16

17,76

232,51

-

-

-

-

-

і т.ін.

ВСЬОГО:

13 182,22

11 910,05

339,28

244,66

688,23

13 182,22

-

-

-

-

-

в т.ч. у між-

міському

сполученні

1023,73

995,69

-

19,49

8,55

1023,73

-

-

-

-

-

Відомість № 1.3. "Доходи перевізників пасажирів за місяць". Форма аналогічна вище наведеній відомості. Тільки доходи в ній групуються по кожному перевізнику за місяць. Ця відомість подається перевізникові як підтвердження обсягів виконаних перевезень за звітний місяць. На її підставі підсумком за місяць складається Акт прийому-передачі виконаних послуг. Цей Акт, як і Відомість № 20-АСС, можна вважати первинним документом для визначення доходів АТП.

Відомість № 1.4. "Розшифрування повернень квитків після відправлення автобуса". За кожний день у цілому по АС указуються всі повернуті квитки (номер рейсу, час відправлення, номер відомості ф. № 20-АСС, у якій фіксуються продаж квитка, номер квитка, станція призначення, тариф, страхзбір, сума ПДВ (якщо квиток було продано на автобус неплатника ПДВ, то сума відсутня), разом - сума повернення). Остання сума відрізняється від тієї, що повертається пасажирові, бо останній піддається відповідній штрафній санкції за відмову від поїздки. При цьому сума повернення пасажирові грошей з каси відображається як зменшення доходу АС від продажу квитків. В дохід по бухгалтерському обліку включається різниця між сумами проданих квитків і сумами грошей, повернутих пасажирам.

Відомість № 1.5. "Зведений звіт касирів". Указується залишок коштів на початок дня в підзвіті касира, сума продажу квитків за розрахунком готівкою і за безготівковим розрахунком (у розшифров-ці: тариф, страхзбір, ПДВ), сума інкасованого виторгу, залишок до кінця дня.

Відомість № 1.6. "Розшифрування власних доходів". Касири АС за кожну добу і за місяць у цілому відображають такі види власних доходів АС:

  • а) обов'язкові послуги перевізникам - приміське сполучення і міжміське сполучення;
  • б) побутові (додаткові) послуги населенню - попередній продаж квитків, замовлення по телефону, зворотний виїзд, транзитна посадка, зберігання багажу, продаж жетонів на багаж, видача довідкової інформації, пошук речей чи осіб, переоформлення документів, проживання в кімнатах відпочинку, запізнення пасажира на рейс, відмова пасажира від поїздки.

Обов'язкові послуги перевізникові складаються за переліком послуг відповідно до п. 13 Правил № 141. Обов'язкові та додаткові послуги населенню визначаються відповідно до п. 13 і 14 Правил

№ 141. При цьому обов'язкові послуги (п. 13) АС включаються, як правило, в тариф на проїзд, а додаткові оплачуються пасажиром окремо. Саме такі послуги й називаються "побутовими". Групування послуг населенню під рубрикою "Побутові" дає можливість АС скласти без зайвих вибірок статистичну звітність за ф. № 1-побут.

Відомість 1.7. "Обсяг перевезень пасажирів на автобусах перевізника по області" (табл. 8.4). На основі згрупованих даних АС області відображається належний кожному перевізникові (АТП) виторг за місяць у розрізі всіх АС області, що продавали квитки на автобуси даного АТП. На підставі даних названої відомості АТП відображає у фінансовому і податковому обліку доходи від автопослуг у повному обсязі. У тому числі й суми ПДВ, на загальний підсумок якої останнім числом місяця АТП виписує зведену податкову накладну (без напрямку споживачам, оскільки останні є пасажирами). Одночасно в АТП відображаються витрати на перевезення у вигляді обов'язкових і додаткових послуг АС.

Таблиця 8.4

Обсяг перевезень пасажирів на автобусах АТП № 15678 за жовтень 200Х р.

№ п/п

Реалізація квитків за автостанціями

Проїзні

Страх. збір

ПДВ

Разом

1

АС Суми

12 835,67

256,14

1538,52

14 630,33

2

АС Білопілля

146,00

2,78

29,20

177,98

і т.д.

Усього

13 404,32

267,47

1641,87

15 313,66

Синтетичний облік. За підсумками зазначених відомостей АС визначають власні доходи та перераховують гроші перевізникам. У таких відомостях не передбачається кореспонденція рахунків, бо вони носять оперативний характер. Тому їх дані часто виправляють, а остаточні суми є підставою для наступного "суворого" бухгалтерського обліку, який ведуть у реєстрі "Зведені дані до субрахунка 6851 "Розрахунки з Перевізниками". Паралельно формуються дані субрахунка 703 "Дохід від автопослуг". Підсумкові суми доходів за кредитом субрахунка 703 записують у журнал-ордер 6, за субрахунком 685 - у відомість № 3.5, а з неї - до журналу-ордеру № 3 або відображають у відомостях автоматизованого обліку і обов'язково - в головній книзі.

На підставі даних табл. 8.1 відобразимо в фінансовому обліку АС операції продажу квитків на автобуси АТП 15678 і доходи від надання автостанційних послуг. При цьому АС виконує роль посередника і під час утримання та перерахування страхового збору (табл. 8.5). Бланки квитків в АС відображають на позабалансовому рахунку 08.

Таблиця 8.5 Відображення доходів в обліку автостанції

в разі поточного продажу квитків

№ п/п

Господарська операція

Кореспонденція рахунків Дт Кт

Сума, грн

1

До каси АС надійшла виручка від продажу квитків на автобуси АТП 15678

301

6851

40022,98

2

Відображено суму винагороди (станційного збору) за продаж квитків

6851

703

3420,21

3

Нараховано зобов'язання за страховою сумою перед страховою компанією

6851

6852

600,77

4

Заборгованість страхової компанії зменшена на суму винагороди за збір страхової суми

6852

703

60,08

5

Страховий збір перераховано страховій компанії (600,77 - 60,08)

6852

311

540,69

6

Нараховані податкові зобов'язання з ПДВ на суму доходу АС: 3480,29 (3420,21 + 60,08) : 6

703

641

580,00

7

Дохід віднесено на фінансовий результат АС

703

791

2900,29

8

Перерахована перевізнику виручка, що є відповідно до умов договору його доходом (40022,98-3420,21-600,77)

6851

311

36002,00

Примітка. Субрахунок 6851 має назву "Розрахунки з АТП", субрахунок 6852 - "Розрахунки зі страховою компанією".

Отже, до доходу АС віднесено суму станційного збору (34201,21 грн) та комісійний збір за утримання страхових платежів (б0,08 грн).

Оподаткування. За умовами договорів АС розраховується з перевізниками, як правило, один раз на 10 днів. Доволі часто буває так, що АС затримують розрахунки і на кредиті субрахунка 6851 "зависають" п-суми. При перевірках податківці схильні трактувати таку несвоєчасно погашену кредиторську заборгованість як безоплатно отриману фінансову допомогу з природним включенням непогашеної суми у валовий дохід АС. Щоб уникнути зайвого оподаткування в даній ситуації, необхідно розібратися з природою такої заборгованості і з'ясувати, чи підпадає внутрішньомісячна і навіть внутрішньоквар-тальна заборгованість Перевізникові під поняття безнадійної заборгованості та фінансової допомоги відповідно до норм податкового законодавства. Виходячи із суті зазначеного тимчасового боргу, який постійно коливається, така сума не відповідає критеріям ані безнадійної заборгованості (оскільки регулярно сплачується), ані фінансової допомоги (є спільним виторгом АС і АТП). Тому суму зазначеної заборгованості за умови її руху протягом звітного періоду не слід включати до оподатковуваного доходу.

Попередній продаж квитків. Кошти, отримані підприємством у випадку попереднього продажу квитків, в обліку відображаються як аванси отримані - за кредитом субрахунка 681 і дебетом рахунка 301. У цьому випадку, як і у випадку з поточним продажем квитків, автостанція виконує роль "збирача" грошей і не є власником усієї отриманої суми виручки. Їй належить, і тому включається в її дохід, лише станційний збір - сума винагороди, що належить АС за умовами договору з перевізником, і комісійний збір за попередній продаж квитка. У випадку повернення квитка пасажиром збір за попередній продаж і станційний збір йому не повертаються, отже, лишається в доходах АС.

Приклад. АС 20 січня здійснено попередній продаж п'яти квитків на рейс № 2764, дата відправлення якого - 26 січня, час відправлення - 14-00. Виторг становив 63,50 грн, у т.ч.: комісійний збір - 3,50 грн становив (5 квитків х 0,70), комісійна винагорода за продаж квитків 7,65 грн (15 % суми виторгу без комісійного збору). У бухгалтерському (фінансовому) і податковому обліку підприємства операції' будуть відображені так, як показано в табл. 8.6.

Таким чином, у сумарному виразі величина доходу АС від попереднього продажу відрізняється від продажу в поточних касах на суму збору за попередній продаж.

Таблиця 8.6

Відображення операцій попереднього продажу квитків в обліку автостанції

№ п/п

Зміст господарської операції

Кореспонденція рахунків

Сума, грн

Дт

Кт

1

До каси надійшла виручка від попереднього продажу квитків по перевізнику ВАТ "АТП"

301

681

63,50

2

Нараховано збір за попередній продаж квитків (5 х 0,70)

681

703

3,50

3

Нараховано комісійну винагороду за продаж квитків (63,50 - 3,50 х 0,15)

681

703

7,65

4

Нараховано податкові зобов'язання з ПДВ на всю суму доходу АС 11,15 (3,50 + 7,65) грн

703

641

1,86

5

За датою надання послуг пасажиру (26.01.09 р.), сума попередньої оплати переводиться в поточну заборгованість перед перевізником (63,50 -

3,50 - 7,65)

681

362

52,35

6

Перераховано кошти

Перевізникові

362

311

52,35

 
<<   ЗМІСТ   >>