Повна версія

Головна arrow БЖД arrow Безпека життєдіяльності людини

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ

Висновки

Наприкінці минулого і початку ХХІ століття проблема гарантування і підвищення безпеки у разі виникнення надзвичайних ситуацій стає однією з важливих соціально-політичних, економічних, соціально-демографічних та екологічних проблем. Ризик виникнення різного роду небезпек на території України залишається високим. Зростає масштабність наслідків аварій, катастроф і стихійних лих, що створює проблему запобігання виникненню надзвичайних ситуацій, ліквідації або мінімізації їх наслідків. Останніми роками зусиллями органів виконавчої влади, наукових установ розроблено і прийнято низку законодавчих і нормативно-правових актів, які регулюють діяльність у сфері запобігання і ліквідації надзвичайних ситуацій, нагромаджено значний Досвід у проведенні заходів з попередження аварій, катастроф і стихійного лиха та ліквідації їх наслідків, створена наукова база протидії цим негативним явищам. Проблема збереження життєдіяльності людини має глобальний характер, тому кожна людина повинна зробити свій внесок у її вирішення як заради сьогоднішнього суспільства, так і для добробуту прийдешніх поколінь.

ВИКОРИСТАНА І РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

 • 1. Адо В. А. Екологія, алергія і СНІД. — К., 1991.
 • 2. Алексеенко И. Р., Кейсевич Л. В. Последняя цивилизация? Человек, общество, природа. — К., 1997.
 • 3. Банковские сюжеты с криминалом // Бизнес и банки. — № 25. — 1995.
 • 4. Бегун В. В., Науменко І. М. Безпека життєдіяльності (забезпечення соціальної, техногенної та природної безпеки). — К., 2004.
 • 5. Безпека життєдіяльності / За ред. В. Г. Цапка. — К.: Знання, 2004.
 • 6. Білякович М. О., Сусло С. Т., Харамада І. М. Цивільний захист: Навч. посіб. — К.: Аристей, 2005.
 • 7. Векслер Л. Р. Авария на ЧАЭС и ее уроки. — М., 1995.
 • 8. Гайченко В. А., Коваль Г. М. Основи безпеки життєдіяльності людини. — К., 2002.
 • 9. Депутат О. П. та ін. Цивільна оборона. — Л.: Афіша, 2005.
 • 10. Джигирей В. С, Жидецький В. Ц. Безпека життєдіяльності. — Л.: Афіша, 1999.
 • 11. Добровольський В. В. Основи теорії екологічних систем: Навч. посіб. — К.: ВД Профспілка, 2005.
 • 12. Екологія Львівщини. — Л., 2004.
 • 13. Желібо Є. П., Зацарний В. В. Безпека життєдіяльності: Підручник. — К.: Каравела, 2006.
 • 14. Закон України "Про правові засади цивільного захисту". — К., 2004.
 • 15. Заплатинський В. М. Безпека життєдіяльності. — К.: КДТЕУ, 1999.
 • 16. Заплатинський В. М. Основи кримінологічної безпеки сучасного бізнесу. — К.: КДТЕУ, 2000.
 • 17. Зеркалов Д. В. Безпека комерційної діяльності: У 2 кн. — К.: Основа, 2005. — Кн. 1.
 • 18. Зубок М. І. Безпека банківської діяльності. — К.: КНЕУ, 2002.
 • 19. Константінов М. П., Журбенко O.A. Радіаційна безпека. — Суми, 2003.
 • 20. Конституція України. — К.: Юрінком, 1996.
 • 21. Конференція ООН. Про сталий людський розвиток. — К., 1999.
 • 22. Концепція освіти з напряму "Безпека життя і діяльності людини". — К., 2001.
 • 23. Криминальная полиция советует, как не стать жертвой преступления: Пер. с нем. — К., 1992.
 • 24. Лапін В. М. Безпека життєдіяльності: Навч. посіб. — Л., 1998.
 • 25. Лапін В. М. Людина в екстремальних умовах. — Л., 1995.
 • 26. Міценко І. М. Забезпечення життєдіяльності людини в навколишньому середовищі. — Кіровоград, 1998.
 • 27. Міценко І. М., Мезенцева О. М. Цивільна оборона. — Чернівці, 2004.
 • 28. Національна доповідь про стан навколишнього середовища в Україні. — К., 2003.
 • 29. Основи безпеки життєдіяльності: Навч. посіб. / МОН України Тернопільський експериментальний інститут педагогічної освіти. — Тернопіль: Астон, 2002.
 • 30. Основи стійкого розвитку / За ред. Л. Г. Мельника. — Суми, 2005.
 • 81. Петрик О. /. Основи здорового способу життя. — Л., 1995.
 • 82. Підлісна М. С. Основи екологічної безпеки військ. — Л., 1998.
 • 33. Пістун І. П. та ін. Курс лекцій з БЖД. Для бакалаврського рівня. — Л.: Сполом, 1997.
 • 34. Положення про Міністерство України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи.
 • 35. Пономарьов П. X., Сирохман /. В. Безпека харчових продуктів та продовольчої сировини: Навч. посіб. — К.: Лібра, 1999.
 • 86. Програма підготовки студентів вищих навчальних закладів з дисципліни "Безпека життєдіяльності". — К., 2003.
 • 37. Реверчук Н.Й. Управління економічною безпекою підприємницьких структур. — Л.: ЛБІНБУ, 2004.
 • 38. Сливка С. С. Самозахист населення. — Лм 1996.
 • 39. Яремко З. М. Безпека життєдіяльності: Навч. посіб. — К., 2005.
 
<<   ЗМІСТ