Повна версія

Головна arrow Екологія arrow Геоекологічне обґрунтування проектів природокористування

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Функціональна оцінка ПТК і ландшафтно-функціональне зонування території

У процесі геоекологічного обґрунтування проектно-планувальних розробок одним із найбільш важливих його етапів є комплексна функціональна оцінка ПТК, тобто їхня оцінка з погляду оптимального функціонального використання. Співвідношення різних видів природокористування в межах ландшафтно-планувального регіону має бути найбільш раціональним як з економічної і соціальної, так і з екологічної точки зору.

При проведенні функціональної оцінки ландшафтів дослідник послідовно вирішує такі основні завдання:

  • - визначає функціональні параметри ПТК;
  • - вибирає найбільш сприятливі з них для виконання визначеної функції;
  • - виробляє рекомендації з їхнього освоєння та оптимізації. Комплексну оцінку території розглядають як важливий інструмент.

районного планування, за допомогою якого влаштовуються її основні довготермінові рішення; розкриваються об'єктивні передумови й обмеження для розвитку в часі і просторі різних видів діяльності; установлюється оптимальний режим використання території; розробляються прогнози. Основною метою комплексної функціональної оцінки ПТК є досягнення максимальної ефективності природокористування.

Як правило, у межах проектованої території практично відсутні ПТК одноцільового використання, у них сполучаються декілька господарських функцій. Узагальнення функціональних характеристик ландшафтних місцевостей на стадії схеми районного планування дають можливість зробити функціональну оцінку ландшафтних районів, а також з'ясувати ступінь відповідності ландшафтної структури території господарській структурі, що проектується.

Результатом проведення комплексної функціональної оцінки ПТК стає оцінна карта, складена відповідно до масштабу проектування. Зображені на ній геосистеми групуються за ступенем сприятливості для різних видів природокористування та їхніх сполучень (рис. 15, 16). Таким чином, кожний ландшафтний район у межах планувального регіону характеризується своїм набором функціонально значущих ПТК і виступає на карті як єдиний ландшафтно-планувальний комплекс.

 
<<   ЗМІСТ   >>