Повна версія

Головна arrow Економіка arrow Економіка енергетики

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Споживачі електроенергії

Споживач може бути джерелом викривлень за декількома ПЯЕ, при цьому кількість і місце розташування таких споживачів у системі електроспоживання, як правило, відомі дуже приблизно, а рівень внесених ними перешкод практично невідомий. Коливання напруги, несиметрія і несинусоїдальність напруги викликаються в основному роботою окремих потужних ЕП на промислових підприємствах, і лише величина цих ПЯЕ залежить від потужності живильної енергосистеми в розглянутій точці підключення споживача. Деякі ЕП вносять викривлення в режими роботи, що встановилися (табл. 13.5), а інші – лише в пускові та регулюючі режими (табл. 13.6) (Управление, 2006). Таким чином, відповідальність за погіршення ЯЕ може нести як постачальник, так і споживач. Питання виявлення деструкторів, що зумовлюють появу несиметрії напруг і струмів, оцінювання їх впливу на збільшення втрат в електричних мережах, а також впливу на технічні і економічні показники генераторів і електротехнічні установки споживачів є надзвичайно актуальним завданням.

Таблиця 13.5Промислові джерела викривлень напруги, які створюють перешкоди в режимах, що встановилися (Управление, 2006)

Споживач

ПЯЕ

Виробництво хімічного волокна, целюлозно- паперова промисловість

Відхилення напруги

Машинобудівні підприємства з потужними зварювальними установками

Відхилення, коливання, несиметрія напруги

Підприємства чорної металургії з дуговими сталеплавильними печами

Відхилення, коливання, несинусоїдальність, несимстрія напруги

Підприємства кольорової металургії (електроліз)

Відхилення, коливання, несинусоїдальність напруги

Підприємства з потужними однофазними ЕП

Відхилення, несиметрія напруги

Тягові підстанції електрифікованого залізничного транспорту

Відхилення, несинусоїдальність, несиметрія напруги

Таблиця 13.6 – Промислові джерела викривлень напруги, що створюють перешкоди при пускових режимах або при регулюванні (Управление, 2006)

Електропрнймач

Режим роботи

Несинусоїдальність напруги (вищі гармоніки)

Електродвигуни змінного струму з регульованою швидкістю

Пуск, гальмування

Печі опору (до 40 кВт)

Тиристорне управління

Прилади освітлення

Включення, тиристорне управління

Коливання напруги

Печі опору (до 2 МВт)

Включення, тиристорне управління

Перетворювачі

Рекуперативне гальмування

Тимчасові перенапруги

Трансформатори

Включення і відключення

Перетворювачі

Рекуперативне гальмування

Деякі фахівці пропонують ввести коефіцієнт впливу споживача на викривлення напруги, який визначається відношенням розрахункової допустимої провідності навантаження споживача до фактичної провідності його навантаження (Висящев, 2002). Коефіцієнт впливу споживача на викривлення напруги залежить від допустимого значення напруги викривлення, параметрів навантаження споживача (струму викривлення, провідності, однаковості фазових кутів). За значенням коефіцієнта впливу споживача на викривлення напруги молена адекватно визначити вплив кожного із споживачів на електричну мережу і побудувати систему стимулювання. Якщо коефіцієнт впливу споживача на викривлення напруги більший від одиниці, то споживач вважається винним у викривленні напруги, на нього накладаються штрафні санкції у вигляді надбавки до тарифу. Якщо коефіцієнт впливу споживача на викривлення напруги менший від одиниці, то споживач вважається постраждалим від викривлень напруги, які вносяться іншими споживачами, і він отримує компенсацію у вигляді знижки до та• рифу на електричну енергію.

На сьогодні розроблено методику визначення винуватців викривлення напруги у вузлі електричної мережі за напрямом потужності зворотної послідовності. Якщо потужність зворотної послідовності, як і потужність прямої послідовності, має напрям від джерела до споживача, то причина несиметрії в СЕП, а якщо потужність зворотної послідовності направлена від споживача, то причина несиметрії зумовлена його несиметричним навантаженням (Качество, 2006).

При укладанні договору з ЕК необхідно виділити підрозділ про поділ взаємної відповідальності за ЯЕ між постачальниками та споживачами. Договорами на електропостачання повинно встановлюватися безумовне зобов'язання ЕК підтримувати на межі балансової належності електромережі значення ПЯЕ відповідно до норм ДСТУ 13109-97.

Згідно із Законом України "Про електроенергетику" постачальник несе відповідальність у розмірі 25 % від вартості електроенергії, параметри якості якої не відповідають умовам договору. Крім того, споживач має право відмовитися від оплати неякісної електроенергії, відпущеної ЕК. Але тут виникає питання альтернативи. Отже, на всі ПЯЕ, кількісне значення норм на які є у ДСТУ, договірно може запускатися механізм штрафних санкцій (Ш):

(13.5)

де – коефіцієнт штрафу; – середній тариф поставленої електроенергії певному споживачу; Е – обсяг електроенергії низької якості.

Приклад 2

Визначимо розмір штрафу для ЕК, яка при постачанні електроенергії для металургійного підприємства перевищила максимально допустимі значення відхилення напруги. Відомо, що кількість поставленої у поточному місяці електроенергії погіршеної якості з вини компанії становила 50 тис. кВт•год за тарифом 0,68 грн/кВт год. Коефіцієнт штрафу – 0,25.

Отже, розмір штрафу становитиме, грн:

З іншого боку, у договорі можна передбачити, що у випадках, коли технічно буде встановлено, що погіршення ПЯЕ відбулося з вини абонента та призвело до порушення нормального функціонування електроустановок ЕК, вона має право припинити постачання електричної енергії (повністю або частково) після завчасного попередження абонента.

Забезпечувати захист прав споживачів електроенергії й контроль над дотриманням ліцензіатами умов і правил підприємницької діяльності зобов'язана регулююча комісія. У багатьох країнах економічне регулювання розподільних компаній залишається в основному ціновим, при цьому питанням якості не приділяється належної уваги. З іншого боку, технічні стандарти і правила щодо якості послуг недостатньо враховують принципи економічності й ефективності витрат.

 
<<   ЗМІСТ   >>