Повна версія

Головна arrow Інвестування arrow Інвестування

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Фондова біржа та її функції

Фондова біржа утворюється та діє в організаційно-правовій формі товариства (крім повного, командитного товариства і товариства з додатковою відповідальністю) або дочірнього підприємства об'єднання торговців цінними паперами, та провадить свою діяльність відповідно до Цивільного кодексу України, законів, що регулюють питання утворення, діяльності та припинення юридичних осіб, з особливостями, визначеними цим Законом.

Фондова біржа утворюється не менше ніж двадцятьма засновниками – торговцями цінними паперами, які мають ліцензію на право провадження професійної діяльності на фондовому ринку, або їх об'єднанням, що налічує не менше ніж двадцять торговців цінними паперами. Частка одного торговця цінними паперами не може бути більшою ніж 5 відсотків статутного капіталу фондової біржі.

Розмір статутного капіталу фондової біржі має становити не менш як 15 мільйонів гривень. Розмір власного капіталу фондової біржі, що здійснює кліринг та розрахунки, має становити не менш як 25 мільйонів гривень.

Кожний член фондової біржі має рівні права щодо організації діяльності фондової біржі як організатора торгівлі.

Діяльність фондової біржі як організатора торгівлі тимчасово зупиняється Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку в разі, коли кількість її членів стала менш ніж 20, а якщо фондову біржу утворено у формі дочірнього підприємства об'єднання торговців цінними паперами – коли кількість членів такого об'єднання стала менше ніж 20. Якщо протягом шести місяців прийняття нових членів не відбулося, діяльність фондової біржі

Членами фондової біржі можуть бути виключно торговці цінними паперами, які мають ліцензію на право провадження професійної діяльності на фондовому ринку та взяли на себе зобов'язання виконувати всі правила, положення і стандарти фондової біржі.

Членство у фондовій біржі припиняється у разі анулювання ліцензії на право провадження професійної діяльності на фондовому ринку, виданої торговцю цінними паперами.

Вимоги до фондової біржі:

 • 1. Фондова біржа зобов'язана оприлюднювати та надавати Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку інформацію про:
  • – перелік торговців цінними паперами, допущених до укладення договорів купівлі – продажу цінних паперів на фондовій біржі;
  • – перелік цінних паперів, які пройшли процедуру лістингу;

Лістинг – сукупність процедур з включення цінних паперів до реєстру організатора торгівлі та здійснення контролю за відповідністю цінних паперів і емітента умовам та вимогам, установленим у правилах організатора торгівлі.

 • – обсяг торгівлі цінними паперами (кількість цінних паперів, загальну вартість укладених договорів, курс цінних паперів щодо кожного емітента окремо) за період, установлений Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.
 • 2. Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку встановлює порядок і форми подання інформації, зазначеної у частині першій цієї статті, та здійснює контроль за розкриттям інформації фондовими біржами.

Організація торгівлі на фондовій біржі. Фондова біржа створює організаційні умови для укладання договорів з цінними паперами шляхом котирування цінних паперів на основі даних попиту і пропозицій, отриманих від учасників торгів на фондовій біржі.

У торгах на фондовій біржі мають право брати участь члени фондової біржі та інші особи відповідно до законодавства.

Торгівля на фондовій біржі здійснюється за правилами фондової біржі, які затверджуються біржовою радою та реєструються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Правила фондової біржі:

 • – організації та проведення біржових торгів;
 • – лістингу та делістингу цінних паперів;

Делістинг – процедура виключення цінних паперів з реєстру організатора торгівлі, якщо вони не відповідають правилам організатора торгівлі, з наступним припиненням їх обігу на організаторі торгівлі або переведенням в категорію цінних паперів, допущених до обігу без включення до реєстру організатора торгівлю

 • – допуску членів фондової біржі та інших осіб, визначених законодавством, до біржових торгів;
 • – котирування цінних паперів та оприлюднення їх біржового курсу;

Котирування – механізм визначення та/або фіксації ринкової ціни цінного

паперу;

 • – розкриття інформації про діяльність фондової біржі та її оприлюднення;
 • – розв'язання спорів між членами фондової біржі та іншими особами, які мають право брати участь у біржових торгах згідно із законодавством;
 • – здійснення контролю за дотриманням членами фондової біржі та іншими особами, які мають право брати участь у біржових торгах згідно із законодавством, правил фондової біржі;
 • – накладення санкцій за порушення правил фондової біржі.

Фондова біржа виконує такі функції:

 • – відкриває доступ підприємствам до позичкового небанківського капіталу;
 • – координує розміщення державних цінних паперів;
 • – забезпечує переміщення фінансового капіталу з однієї сфери діяльності в іншу;
 • – впорядковує ринкові відносини з приводу обігу фінансових інструментів.

Основними учасниками фондових бірж є:

Брокерські компанії– це компанії, що здійснюють 1 цивільно-правові угоди щодо цінних паперів, які передбачають оплату цінних паперів проти їх поставки новому власнику на підставі договорів доручення чи комісії за рахунок своїх клієнтів.

Дилерські компанії – це компанії, що здійснюють цивільно-правові угоди щодо цінних паперів, які передбачають оплату цінних паперів проти їх поставки новому власнику від свого імені та за свій рахунок з метою перепродажу третім особам.

Маклери – це особи, які виступають посередниками при укладання угод на біржі.

Залежно від виду торгівельної діяльності члени біржі поділяються на чотири категорії:

 • • брокер-комісіонер збирає у брокерських фірм заявки клієнтів, доставляє їх в зал біржі і відповідає за їх виконання;
 • • біржовий брокер виконує доручення інших брокерів;
 • • біржовий трейдер здійснює операції лише за власний рахунок, правилами біржі. Йому заборонено виконувати розпорядження клієнтів;
 • • "спеціаліст" виконує три основні функції: здійснює виконання заявок з певними групами цінних паперів, діючи при цьому, як брокер; діє як ділер, тобто купує та продає цінні папери за власний рахунок; виконує завдання підтримки стабільності на ринку певних цінних паперів шляхом компенсації тимчасових дисбалансів попиту та пропозиції. Спеціаліст є центральною фігурою на фондовій біржі.

Усі операції на фондовій біржі поділяють на: касові (спотові) та строкові.

Касова угода (спотова) – її особливість у тому, що цінні папери оплачуються та передаються покупцю, як правило, в день угоди або протягом 1- З днів. Ринок таких угод називається касовим (спотовим), а ціна касовою (спотовою). Ці угоди передбачають первинне розміщення цінних паперів та їх вторинний перепродаж. До первинного розміщення через біржу приймаються цінні папери, які пройшли лістинг (експертизу) в експертній групі біржі. Вторинний перепродаж цінних паперів заключається в наступному:

 • – угоди здійснюються за паперами, які котуються на біржі;
 • – нотування складається виходячи з реальних біржових цін попиту та пропозиції;
 • – доручення брокерам на покупку та продаж цінних паперів даються у формі наказу.

Угоди, які мають предмет поставки активу у майбутньому називаються строковими. Предметом строкових угод можуть бути будь-які активи. До строкових угод відносять: опціони, ф'ючерси, варанти.

З точки зору строків виконання опціони поділяють на:

 • Американський опціон, який може бути виконаний у будь-який день до закінчення строку контракту.
 • Європейський опціон, який здійснюється лише в день закінчення строку контракту.

Першими фондовими біржами у світі були Амстердамська біржа (1602 р,), Лондонська (1770 р.), Нью-Йоркська біржа (1792 р.). Спочатку розвиток бірж був пов'язаний з ростом державного боргу, тому що вкладені в облігаційні позики капітали могли перетворюватися в гроші. Після того, як з'явилися перші акціонерні товариства, об'єктом біржового обороту стають акції. Сьогодні у світі налічується близько 200 фондових бірж, об'єднаних у Міжнародну федерацію фондових бірж. Найбільшими з них є фондові біржі Нью-Йорка, Лондона та Токіо – на них припадає до 60% загальносвітового обсягу торгівлі цінними паперами. У кожній країні існує своя інтернаціональна, історично сформована система бірж. З огляду на роль, яку відіграють біржі у національних фінансово-інвестиційних системах, можна виділити країни з моно- і поліцентричною організацією фондових бірж.

На ринку цінних паперів України діють 10 фондових бірж:

 • 1. Публічне акціонерне товариство "Українська біржа", м. Київ
 • 2. Публічне акціонерне товариство "СХІДНО-ЄВРОПЕЙСЬКА ФОНДОВА БІРЖА", м. Київ
 • 3. Публічне акціонерне товариство "ФОНДОВА БІРЖА "ПЕРСПЕКТИВА", м. Дніпропетровськ
 • 4. Приватне акціонерне товариство "Українська міжбанківська валютна біржа", м. Київ
 • 5. Приватне акціонерне товариство "УКРАЇНСЬКА МІЖНАРОДНА ФОНДОВА БІРЖА", м. Київ
 • 6. Публічне акціонерне товариство "КИЇВСЬКА МІЖНАРОДНА ФОНДОВА БІРЖА", м. Київ
 • 7. Публічне акціонерне товариство "ФОНДОВА БІРЖА ПФТС", м. Київ
 • 8. Приватне акціонерне товариство "ПРИДНІПРОВСЬКА ФОНДОВА БІРЖА", м. Дніпропетровськ
 • 9. Приватне акціонерне товариство "ФОНДОВА БІРЖА "ШНЕКС", м.

Київ

10. Приватне акціонерне товариство "Українська фондова біржа", м. Київ ПФТС (позабіржова фондова торгівельна система) – вторинний ринок ЦП їх призначення – створення та впровадження організаційної та технічної систем в Україні, які б надавали б можливість швидко та ефективно укладати й виконувати угоди купівлі-продажу цінних паперів (рис. 3.1).

Динаміка торгів цінними паперами на ПАТ

Рис. 3.1 Динаміка торгів цінними паперами на ПАТ "Українська біржа" в 2014 р.

Об'єм торгів на Українській Біржі в червні 2014 виріс на 2% в порівнянні з травневим рівнем, проте на 3% не дотяг до найуспішнішого по цьому показнику квітня 2014. У результаті за перший місяць літа інвестори "наторгували" коштовними паперами на 661,85 мільйона гривень.

У порівнянні з ринком акцій, ринок строкових інструментів в 2013 році втратив набагато менше. Місячні обсяги угод з терміновими інструментами в сумі на двох основних майданчиках – Українській Біржі та фондовій біржі "Перспектива" – за рік майже не змінилися. Максимум припав на березень – 2,3 мільярда гривень, мінімум – на святковий травень, 1,3 мільярда гривень (див рис. 3.2).

Динаміка торгів на ринку строкових інструментів в 2013 р.

Рис. 3.2. Динаміка торгів на ринку строкових інструментів в 2013 р.

При цьому обсяг угод в грудні –2013 майже не відрізнявся від січня – 2013: 1,68 проти 1,7 мільярда гривень в сумі за місяць. Однак результати кожної фондової площадки окремо відрізнялися досить значно. На УБ з березня – 2013 обсяг операцій зі строковими інструментами скорочувався, і до кінця року склав близько 120 мільйонів гривень (проти 918-ти в березні – 2013). На ПФБ, навпаки, відбувся невеликий ріст: з 1,2 мільярда гривень в січні – 2013 до 1,56 в грудні, при цьому в квітні, липні та вересні обсяг угод з терміновими паперами тут сягав 1,7 мільярда гривень.

Отже, український фондовий ринок готовий до зростання. І як тільки надійдуть позитивні сигнали ззовні – ринок відразу пожвавиться. Разом з тим, для активізації ринку потрібні і нові інструменти – наприклад, валютні фючерси. Учасники ринку сподіваються, що із зміною політики НБУ, яке зараз відбувається, регулятор узгодить такі інструменти, і вони зможуть вийти на ринок.

 
<<   ЗМІСТ   >>