Повна версія

Головна arrow Інвестування arrow Інвестування

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Інтелектуальні інвестиції та їх форми

Товарної форми набуває продукт інтелектуальної діяльності індивідуума або трупи людей. Тому інтелектуальна власність може виступати у двох формах: індивідуальній і колективній.

Інтелектуальна власність може бути поділена на такі види:

 • виключна власність – запатентована або захищена авторським правом. Авторське право – це персональне майнове право автора на свій витвір. Авторським правом уважаються: документ, публіцистичній виступ, витвір мистецтва, архітектура, карти, креслення, фотографії, моделі, мелодії, ноти, музичне виконання, сценарій, режисура, аудіо-, відеокасети, художній фільм та інші витвори науки та мистецтва. Можна сказати, що авторське право виникає водночас із народженням витвору. Використання авторських прав регулюється, як правило, національним законодавством і міжнародними конвенціями з охорони авторських прав (Женевська конвенція про авторське право, Бернська конвенція про охорону літературних і художніх творів);
 • інформаційна власність – у вигляді придбаних знань, ідей, досвіду, навиків, кваліфікації. Така власність не має правового захисту і реалізується у вигляді інформаційних послуг на контрактній основі через навчати, освіту або публікацію;
 • ліцензійна власність – у вигляді придбаних інвестором прав володіння або користування, що фіксуються ліцензіями.

Згідно з українським законодавством ліцензії можуть надаватися на винахід, корисну модель, промисловий зразок і товарний знак.

Винахід – це технологічне (технічне) рішення, що відповідає умовам патентоздатності (новизні, винахідницькому рівню і промисловій придатності).

Корисна модель – це нове і промислово придатне конструктивне виконання пристрою. Такими результатами можуть бути будь-які продукти або способи їх виробництва. Право власності па винахід засвідчується патентом терміном дії 20 років, корисна модель патентується на строк п'ять років з можливим подовженням ще на 3 роки.

Промисловий зразок – це результат творчої діяльності людини у галузі художнього конструювання. Таким результатом може бути форма, малюнок чи розфарбування або їх поєднання, які визначають зовнішній вигляд промислового виробу і призначені для задоволення естетичних та ергономічних потреб. Патенти на промислові зразки видаються терміном на 10 років з можливим подовженням строку ще на 5 років.

Знак для товарів і послуг – цс позначення, за яким товари і послуги одних осіб відрізняються від однорідних товарів і послуг інших осіб. Об'єктом знака можуть бути словесні, зображувальні, об'ємні та інші позначення або їх комбінації, виконані у будь-якому кольорі чи поєднанні кольорів. Право власності на знаки засвідчується свідоцтвом на строк 10 років з можливим подальшим періодичним подовженням кожного разу на 10 років.

Об'єктами інтелектуальної власності можуть бути також наукові теорії, математичні методи, плани, правила, програми для обчислювальних машин, типології інтегральних мікросхем, художні вироби тощо. Окремі з них можуть підтверджуватися патентним відомством, щодо інших, зокрема, наукових праць, творів літератури, мистецтва діють норми авторського права, закріплені громадянським кодексом.

Залежно від виду інтелектуальна власність по-різному реалізується на ринку Інтелектуальних товарів і послуг. У більшості випадків інтелектуальні товари і послуги стають об'єктом інвестицій, однак вони можуть реалізовуватися й на споживчому ринку. Інвестор купує інтелектуальні товари і послуги з мстою їх використання в інвестиційній (підприємницькій) діяльності, сподіваючись на отримання доходу в майбутньому. Тому вкладення в інтелектуальну власність (придбання інтелектуальних товарів і послуг) заведено називати інтелектуальними інвестиціями.

Інтелектуальні інвестиції здійснюються у вигляді:

 • – придбання виключних прав використання – придбання патентів, ліцензій на винаходи, промислові зразки, товарні знаки та ін.;
 • – придбання інформаційних послуг через найом різного роду спеціалістів – учених і практиків за контрактом або у вигляді разового придбання інформаційних послуг (консультування, експертиза, рекомендації тощо);
 • – придбання науково-технічної продукції, тобто інтелектуальних товарів у матеріальній формі (проекто-кошторисної документації, програм, методик, "ноу- хау"). Ці товари можуть бути представлені будь-якими носіями інформації: у вигляді друкованої продукції, програмного забезпечення для комп'ютерів, аудіо- або відеозапису;
 • – вкладень у людський капітал, тобто втрати на освіту, підготовку і перепідготовку кадрів, навчання, охорону здоров'я та ін. Перелік об'єктів інтелектуальної власності постійно оновлюється, тому ця класифікація не є вичерпною. Це пов'язано з отриманням нового знання, творчим характером праці, що є сутністю інтелектуального продукту та інтелектуальної діяльності.

З метою захисту авторських прав і промислової власності на території України, наприкінці 2000 р. створено Асоціацію "Український союз інтелектуальної власності".

Першими кроками діяльності Асоціації є:

 • – розроблення Кодексу етики – має підписуватися між виробниками і розповсюджувачами продуктів інтелектуальної власності;
 • – співпраця з Держдепартаментом інтелектуальної власності, Міжвідомчою комісією з питань інтелектуальної власності при Кабінеті Міністрів України;
 • – моніторинг правопорушень у сфері авторських прав;
 • – надання безкоштовних консультацій за темами захисту прав інтелектуальної власності українським виробникам, розповсюджувачам, Уряду України та іноземним організаціям

Питання захисту інтелектуальної власності є надзвичайно актуальним для України, тому що законодавче забезпечення прав інтелектуальної власності є умовою вступу України до СОТ.

За умови успішного вирішення питання з інтелектуальною власністю Україна може розраховувати на покращення інвестиційного клімату і надходження іноземних інвестицій.

 
<<   ЗМІСТ   >>