Повна версія

Головна arrow Інвестування arrow Інвестування

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Співробітництво України з міжнародними фінансовими організаціями

Міжнародні організації є дієвим регулятором міжнародних відносин, зокрема, в економічній сфері. їх значення як інституційних одиниць міжнародної економіки дедалі зростає. Сьогодні практично всі держави світу – від найпотужніших до невеликих і таких, економічний рівень яких ще невисокий, – сполучаються у світовій мережі міжнародних організацій.

Міжнародна організація – це об'єднання держав, установ, фізичних осіб, що спільно реалізують програму або мету на основі певних правил і процедур і діяльність яких виходить за національні кордони. Утворення міжнародних організацій є об'єктивним наслідком процесу розвитку світового суспільства.

Група Світового банку (The World Bank Group) складається з чотирьох основних інститутів – Міжнародного банку реконструкції й розвитку (МБРР), Міжнародної фінансової корпорації (МФК), Міжнародної асоціації розвитку (МАР), Багатосторонньої агенції з гарантій інвестицій (БАГІ); до цієї ж групи належить також Міжнародний центр з урегулювання інвестиційних спорів (МЦУІС), який має специфічні функції, але організаційно пов'язаний із Світовим банком.

Міжнародний банк реконструкції й розвитку – МБРР (International Bank for Reconstruction and Development – IBRD) був заснований в 1945 році. Місцезнаходження – Вашингтон. В число учасників банку входить 182 країни, також і Україна (увійшла в 1992 р).

Основні цілі МБРР:

 • – сприяння країнам-членам в розвитку економіки шляхом надання їм довгострокових позик і кредитів;
 • – заохочення іноземного інвестування через надання гарантій або участь в позиках та інших інвестиціях приватних кредиторів;
 • – стимулювання тривалого збалансованого зростання міжнародної торгівлі, підтримка збалансованості платіжних балансів країн-членів.

МБРР є значним позичальником на світовому фінансовому ринку. Він випускає облігації під 7% щорічних, що дуже вигідно приватним інвесторам. їх інтерес підігрівається ще й тим, що банк дає гарантії під ці облігації. Крім того, приватні банки й інші кредитні інститути вкладають також свої капітали в облігації МБРР. За рахунок емісії облігацій МБРР формує 94% своїх ресурсів.

Міжнародна асоціація розвитку MAP (International Development Association – ША) утворена в 1960 році. Місцезнаходження – Вашингтон. Нараховує 160 країн-учасниць, які поділяються на дві групи. До першої групи входить 22 високорозвинуті країни, а також Кувейт і Об'єднані Арабські Емірати. Другу групу складають країни, що розвиваються, і країни з перехідною економікою.

Основні цілі МАР:

 • – сприяння економічному розвиткові країн-членів;
 • – підвищення продуктивності праці;
 • – зростання рівня життя в державах-членах, в першу чергу, таких, що розвиваються.

Діяльність МАР спрямована, головним чином, на допомогу країнам, що розвиваються, через заохочення розвитку приватного сектора, мобілізації внутрішніх і зовнішніх джерел капіталу.

Міжнародна фінансова корпорація – МФК (International Finance Corporation – IFC) заснована в 1956 році. Штаб-квартира – у Вашингтоні. Нараховує 174 члени, серед них Україна (з 1993 р).

Головна мста МФК – сприяння економічному зростанню країн, що розвиваються, через заохочення приватного підприємництва у виробничому секторі.

Багатостороння агенція з гарантії інвестицій – БАГІ (Multilateral Investment Guarantee Agency – MIGA) заснована в 1988 році. Місцезнаходження

– Вашингтон. Нараховує 145 членів. Україна стала членом БАГІ з 1995 року. БАЛ входить до складу Світового банку як структурна одиниця, яка безпосередньо кредити не надає, але сприяє діяльності як інституцій Світового банку, так і приватних інвесторів [5, с. 180].

Основні цілі БАЛ: сприяння збільшенню притока інвестицій в країни, що розвиваються, через падання гарантій, включно страхування, по некомерційним ризикам; здійснення досліджень, збір і поширення інформації для сприяння інвестуванню; надання технічної допомоги країнам, проведення консультацій з інвестиційних питань.

Основні напрямки діяльності БАЛ. Вона була утворена з тим, щоб забезпечити потенційних інвесторів до країн, що розвиваються, від некомерційних ризиків і таким чином стимулювала туди потоки інвестицій. До некомерційних ризиків належать: війни, соціальні вибухи, експропріація вкладеного капіталу, неможливість переводу прибутку за кордон і таке інше.

Гарантії надаються тільки інвесторам із країн-члєнів БАЛ. Строк гарантій – 15-20 років по прямих інвестиціях, по позиках – понад три роки. Основна вимога надання гарантій: інвестор повинен бути резидентом країни-члена БАЛ; інвестиція ж може призначатися для будь-якої країни, навіть такої, що не входить до БАГІ. Гарантії БАГІ, по суті, є страховкою, за одержання якої треба сплатити від 0,25% до 1,25% за кожні 100 доларів вартості гарантії. За станом на середину 1997 р. БАЛ видало гарантій на суму 3,4 млрд, доларів.

Міжнародний центр з урегулювання інвестиційних спорів – МЦУІС (International Center for Settlement of Investment Disputes – ICSID). Заснований в 1966 p., місцезнаходження – Вашингтон. Нараховує 139 членів. МЦУІС – структурна одиниця Світового банку, наявність якої створює сприятливу основу для взаємодії групи Світового банку з його позичальниками.

Головна мета – сприяти притоку іноземних капіталів шляхом створення умов для примирення й урегулювання спорів між урядами й іноземними інвесторами. МЦУІС не є кредитною організацією в прямому розумінні слова; через це його не завжди включають до Групи Світового банку, хоча за цілями й організаційно він з нею пов'язаний [5, с. 182].

Діяльність МЦУІС. Центр виступає в ролі арбітра між інвестором й урядом країни в разі виникнення конфлікту. Процес урегулювання інвестиційних спорів має дві форми: примирення й арбітраж. Примирення досягається в тому випадку, якщо вдається переконати обидві сторони у можливості вирішити конфлікт узгоджено, через взаємні поступки. Якщо ж примирення неможливе, то МЦУІС виносить аргументоване рішення на користь однієї з сторін; така процедура має назву арбітражу.

Міжнародний валютний фонд (International Monetary Fund, IMF) – міжурядова фінансово-кредитна організація, яка має статус спеціалізованого закладу ООН. МВФ був заснований на міжнародній валютно-фінансовій конференції ООН у Бретгон-Вудсі в 1944 р.

Цілі МВФ:

 • – надання консультативної і технічної допомоги;
 • – забезпечення фінансової допомоги країнам-членам;
 • – сприяння розвитку міжнародного валютно-фінансового співробітництва, розширенню та збалансованому зростанню обсягів міжнародної торгівлі з метою досягнення високого рівня зайнятості та реальних прибутків;
 • – зміцнення виробничого потенціалу країн-членів;
 • – сприяння стабільності валют та уникнення їх конкурентної девальвації;
 • – участь у створенні багатосторонньої системи платежів та усунення валютних обмежень;
 • – підтримка рівноваги платіжних балансів країн-членів.

Фонд надає позики за умови обов'язкового погодження з ним зацікавленими країнами програм фінансово-економічної стабілізації та проведення відповідного економічного курсу.

Кредити Фонду надаються у вигляді траншів чи часток, які складають не більше 25% квоти відповідної країни-члена. Для отримання першого кредитного траншу країна повинна продемонструвати відчутні зусилля щодо подолання існуючих у неї труднощів з платіжним балансом.

В залежності від макроекономічних показників та структурних факторів МВФ надає наступні види фінансової підтримки: домовленості про кредити стенд-бай, підтримка середньо строкових програм через механізм розширеного фінансування, Фонд компенсаційного фінансування та фінансування у разі непередбачених обставин, механізм фінансування додаткових резервів, Фонд структурної перебудови та розширений Фонд структурної перебудови для країн з низьким рівнем, надзвичайна допомога, механізм фінансування буферних запасів, технічна допомога.

В умовах подолання негативних наслідків світової фінансово-економічної кризи та необхідності відновлення економічного зростання співробітництво України з міжнародними фінансовими організаціями (МФО) спрямовується на залучення додаткових фінансових ресурсів для реформування національної економіки, реалізацію пріоритетних системних та інвестиційних проектів. У сучасній системі міжнародних відносин ресурси МФО, за умови їх ефективного використання, є важливим джерелом ресурсного забезпечення реалізації пріоритетних проектів та завдань соціального та економічного розвитку, інструментом інституційних перетворень та міжнародної інтеграції.

З метою концентрації зусиль МФО на першочергових заходах Уряду розроблено та схвалено Стратегічні напрями та завдання щодо залучення міжнародної технічної допомоги і співробітництва з міжнародними фінансовими організаціями на 2009–2012 роки. Крім того, у вересні 2009 року Урядом схвалено нову спрощену процедуру підготовки спільних з МФО проектів та вдосконалено систему моніторингу та оцінки їх результативності.

Протягом 2009 року Україні вдалося залучити ресурси для підготовки десяти нових спільних з МФО інвестиційних проектів в державному секторі економіки на загальну суму – понад 4 млрд. дол. США (ці проекти фінансуються з боку Світового банку, ЄБРР та ЄІБ). Фінансові ресурси МФО будуть спрямовані для будівництва метрополітенів у містах Донецьку та Дніпропетровську, підвищення пропускної спроможності залізничного напрямку Знам'янка – Джанкой, реконструкції автомобільних доріг на підходах до Києва в Київський, Житомирській та Полтавській областях, реконструкції електричних мереж та будівництва повітряних лінії в Центральній, Південній частинах України та Криму, реабілітації та розвитку системи електропостачання м. Києва, впровадження програми з енергоефективності та охорони довкілля, розвитку муніципальної інфраструктури та поліпшення надання послуг населенню міст України з тепло та водопостачання тощо.

Таким чином вдалося мобілізувати та збільшити обсяги фінансування масштабних інфраструктурних проектів в державному секторі економіки у сфері енергетики, енергозбереження, будівництва, реконструкції автодоріг та залізничних шляхів, а також розвитку муніципальної інфраструктури.

Структура портфеля діючих проектів МФО станом на січень 2010 року виглядає таким чином: транспортна галузь (29%); енергетика та енергозбереження (27%); реабілітація фінансового сектору та фінансування бюджету (14%); фінансовий сектор (9%); соціально-гуманітарний сектор (8%); муніципальна інфраструктура (5%); розвиток державного сектору (4%); агропромисловий комплекс (4%).

Співробітництво з Міжнародним валютним фондом. 15 жовтня 2008 року Українська Сторона запросила до Києва місію МВФ. У рамках роботи місії були розпочаті дискусії стосовно укладання Угоди між Україною та МВФ про "стенд-бай". Пропозиція України по залученню коштів була розглянута та підтримана Радою Директорів МВФ 5 листопада 2008 року.

Програма між Україною та МВФ укладена на два роки за Угодою про "стенд-бай" з обсягом фінансування у 802 % від квоти України в МВФ, або 11 млрд. СПЗ (близько 16,43 млрд. дол. США). Кожний квартальний перегляд програми передбачає можливість гнучкого коригування показників програми у зв'язку з глобальною кризою.

Станом на лютий 2010 року Україною в рамках програми "стенд-бай" отримано три транші загальним обсягом 10,6 млрд. дол. США.

Співробітництво з Європейським банком реконструкції та розвитку. ЄБРР залишається для України найефективнішим інвестором. Допомога, яку надає ЄБРР, сприяє економічному зростанню, реформуванню та модернізації транспортної галузі, енергетики, енергозбереженню та розвитку муніципальної інфраструктури. Станом на початок 2010 року ЄБРР виділено понад 4,8 млрд, євро на реалізацію 194 проектів у приватному та державному секторах економіки України.

В контексті розвитку подальшого співробітництва з ЄБРР та за результатами проведення у 2009 році перегляду портфелю проектів українською стороною та ЄБРР уточнено перелік пріоритетних проектів для підготовки на середньострокову перспективу.

Це передусім проекти у секторі транспорту, енергетики та енергозбереження.

Сьогодні за підтримки ЄБРР та ЄЕБ на стадії реалізації знаходиться 8 інвестиційних проектів, сума позик ЄБРР за якими складає 494,9 млн. євро та 182 млн. дол. США та сума позик ЄІБ – 563,1 млн. євро.

Завершується реалізація ще двох проектів за підтримки ЄБРР: "Програма інвестицій та розвитку системи водопостачання та очищення води м. Запоріжжя" та Другий проект "Ремонт автомобільної дороги Київ-Чоп".

Станом на січень 2010 року проектний портфель ЄБРР розподілено наступним чином: транспорт (70%), енергетика та енергозбереження (17%), газотранспортна сфера (11%), фінанси (2%).

Портфель проектів ЄБРР сконцентрований переважно у приватному секторі – близько 73% від усього обсягу фінансування – порівняно з 27% у державному секторі. 11% загального обсягу діяльності становлять операції з капіталом, 89% – операції з боргом. Найбільші сектори діяльності ЄБРР в Україні – сектор фінансових установ (27%), агробізнес (20%), промисловість та транспорт (по 15%).

На стадії реалізації знаходиться 9 інвестиційних проектів під державні гарантії, сума позик за якими складає понад 1 млн. дол. США

Співробітництво з Групою Світового банку. Успішно розвивається співпраця України зі Світовим банком в цілому та з його окремими інституціями – Міжнародним банком реконструкції та розвитку (МБРР), Міжнародною асоціацією розвитку (МАР), Міжнародною фінансовою корпорацією (МФК) та Багатостороннім агентством з питань гарантування інвестицій (БАТІ). На початок 2010 року портфель Світового банку в Україні складався з 13 інвестиційних проектів на загальну суму 1,6 млрд. дол. США (реалізуються 11 проектів, сума позик за якими складає 1,474 млрд. дол. США, а також 2 проекти ("Контроль за туберкульозом та ВІЛ/СНІДом в Україні" та "Розвиток ринку фінансових послуг").

Загальна сума позик, наданих СБ за 15 років співробітництва з Україною, складає понад 6,9 млрд. дол. США, з яких на сьогодні використано 4,7 млрд, дол. США. Співпраця зі Світовим банком ведеться в рамках Програми співпраці між Урядом України та Світовим банком на період від липня 2008 року до червня 2010 року, яка є доповненням до Стратегії партнерства з Україною на період 2008-2011 років.

Міжнародний банк реконструкції та розвитку. На початок 2010 року загальна сума кредитних коштів (кумулятивна сума наростаючим підсумком з 1993 року) по усіх проектах МБРР на території України склала понад 7 млрд, дол. США.

Впровадження проектів МБРР допомагає реформувати податкову службу, систему освіти, активізувати роботу, підвищити якість та доступність соціальних послуг, сприяти розвитку села шляхом закладення правових та інституціональних основ для забезпечення захисту прав власності на землю, іпотеки, оренди та торгівлі землею, а також сприяти удосконаленню системи управління державними фінансовими активами, системи державної статистики та здійсненню експортних операцій. Крім того, розпочато роботу щодо налагодження безперебійного енергозабезпечення споживачів шляхом реабілітації гідроелектростанцій та електричних мереж, поліпшено надання послуг водопостачання для жителів ряду міст України.

Станом на січень 2010 року проектний портфель МБРР розподілено наступним чином: транспорт (28%), енергетика та енергозбереження (21%), фінансовий сектор (3%), розвиток державного сектору (2%), агропромисловий комплекс (2%), муніципальна інфраструктура (6%), соціально-гуманітарний сектор (4%), підтримка структурних реформ (10%), газотранспортний сектор (10%), реабілітація фінансового сектору та фінансування бюджету (14%).

З лютого 2009 року підписано кредитну угоду між Урядом України та Світовим банком стосовно надання Додаткового фінансування на Проект реабілітації гідроелектростанцій в Україні у сумі 60 млн. дол. США.

 
<<   ЗМІСТ   >>