Повна версія

Головна arrow Інвестування arrow Інвестування

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Прийняття інвестором виконаних робіт і готових об'єктів

Після проведення пусконалагоджувальних робіт, які здійснюються в процесі монтажу обладнання, під час введення об'єкта в експлуатацію, а іноді і в післяпусковий період, настає дуже відповідальний етап інвестиційного процесу

введення в дію виробничих потужностей та реалізація будь-яких інших видів робіт за інвестиційним проектом. В Україні діє порядок, установлений Кабінетом Міністрів, який передбачає кілька стадій прийняття виконаних робіт та і кутових об'єктів.

Перша стадія – це прийняття від замовника підрядником:

 • – затвердженої проектно-кошторисної документації та інших узгоджувальних та ліцензійних документів;
 • – будівельного майданчика;
 • – технологічного та іншого обладнання з відповідними комплектуючими матеріалами, конструкціями і деталями;
 • – матеріалів та виробів, постачання яких входить до обов'язків замовника;
 • – приміщень, будівель, споруд, будівельних машин, механізмів та іншого майна, що передасться підряднику тимчасово на період будівництва відповідно до підрядного договору.

Друга стадіяце прийняття від підрядника робочою комісією замовника:

 • – окремих видів робіт, конструктивних елементів та етапів;
 • – прийняття робіт зі складанням відповідних актів;
 • – попереднє прийняття конструктивних етапів для підтвердження технічної готовності для виконання наступних робіт;
 • – прийняття закінчених окремих установок, технологічних ліній для проведення комплексного випробування та пусконалагоджувальних робіт;
 • – прийняття закінчених будівництвом окремих будівель, та споруд, що можуть використовуватись до кінцевої здачі об'єкта в експлуатацію;
 • – перевірка відповідності проектам об'єктів і змонтованого устаткування, результатів випробувань й комплексного опробування устаткування, підготовленості об'єктів до нормальної експлуатації й випуску продукції (надання послуг), включаючи виконання заходів щодо забезпечення нормальних і виключення небезпечних умов праці та захисту природного середовища, якості будівельно-монтажних робіт і приймання цих об'єктів.

Комплексну перевірку готовності зведеного об'єкта до прийняття його в експлуатацію виконує робоча комісія, що призначається рішенням забудовника (замовника) в термін не більше п'яти днів з моменту отримання письмового повідомлення підрядника про завершення робіт зі зведення об'єкта.

До складу робочої комісії включаються:

 • • відповідальний представник забудовника (замовника, інвестора) – голова комісії;
 • • відповідальний представник розробника проектної документації, представники субпроектувальників (розробників спеціальних розділів проекту);
 • • відповідальний представник підрядника (генпідрядника, субпідрядника);
 • • відповідальні представники експлуатаційних організацій;
 • • відповідальні представники служб державного санітарно- епідеміологічного нагляду, державного протипожежного нагляду, інших органів нагляду – за їх розсуд.

Основне призначення робочих комісій – це завчасна підготовка об'єктів, що призначаються до введення в експлуатацію. Робочі комісії формуються завчасно: на великих будовах вони діють постійно і здійснюють час від часу приймання окремих видів робіт або етапів, а також окремих об'єктів, експлуатація яких можлива до завершення будівництва загалом.

Після одержання письмового повідомлення генпідрядника про готовність об'єкта до приймання інвестору надасться така технічна документація:

 • – журнали виробництва будівельно-монтажних робіт;
 • – журнали авторського нагляду;
 • – акти випробування і приймання встановленого технологічного устаткування;
 • – сертифікати, технічні паспорти та інші документи заводів- виготовлювачів, які засвідчують якість матеріалів, конструкцій, устаткування.

Вся документація після завершення роботи робочої комісії надається інвестором Державній приймальній комісії.

Датою введення в експлуатацію вважається дата підписання акту робочою комісією.

Головні завдання робочих комісій – це перевірка відповідності виконаних робіт вимогам ДБН, виявлення дефектів, недоробок та відхилень від затвердженої проектно-кошторисної документації, складання актів з претензіями до підрядника.

Усунення недоліків здійснюється підрядником у межах гарантійних строків для: змонтованого обладнання та електромонтажних робіт – шість місяців; загальнобудівсльних робіт – один рік; для житлових будинків – упродовж двох років.

Зазвичай виявлені робочою комісією недоліки в процесі будівництва повинні бути усунені до введення об'єкта в експлуатацію. Усі витрати з усунення недоліків відшкодовує генеральний підрядник. Якщо ці роботи виконує замовник своїми силами, то на його користь підрядником сплачується також недоїмка в розмірі 50% вартості цих робіт.

Третя стадія – це прийняття Державною комісією закінченого будівництвом підприємства, його черги, пускового комплексу, житлового або іншого об'єкта. До складу Державних приймальних комісій зазвичай входять представники інвестора (замовника), генпроектувальника, генпідрядника та субпідрядників, органів державного санітарного, екологічного, протипожежного та іншого нагляду, технічної інспекції, банку, що фінансує проект тощо.

Очолюють Державні комісії, як правило, представники виконавчої влади, органів муніципального управління. Призначаються комісії завчасно: не пізніше ніж за 30 днів до введення в експлуатацію житлових та інших будівель, крім виробничих об'єктів, і за 3 місяці – для виробничих об'єктів.

Члени Державних приймальних комісій зобов'язані:

 • – суворо дотримуватись державних інтересів;
 • – ретельно перевіряти готовність об'єктів до експлуатації й установлювати для них строки початку випуску продукції, послуг в обсягах нормативного освоєння проектної потужності;
 • – перевіряти відповідність потужності й кошторисної вартості підприємства, пускового комплексу, черги за проектом та тих, що фактично вводяться;
 • – при необхідності створювати підкомісії й призначати додаткові опробування та випробування устаткування. Витрати за цими додатковими роботами несе інвестор. Державній приймальній комісії інвестором (замовником) надаються такі документи:
 • – перелік усіх учасників інвестиційного процесу та обсягів виконаних ними або наданих послуг;
 • – відомості про результати інженерних та економічних досліджень; документація про відведення земельного майданчика;
 • – проектно-кошторисна документація;
 • – документація робочої приймальної комісії.

Державна комісія повинна надати органу, що її призначив, акт про прийняття об'єкта, а в разі відмови – аргументований висновок. Цей державний орган повинен затвердити акт не пізніше ніж за тиждень – для житлово- громадських будівель, та місяць – для об'єктів виробничого призначення, але датою введення в експлуатацію об'єкта та прийняття на баланс інвестора виробничих активів вважається дата підписання акту Державною приймальною комісією.

Розрахунки за виконані роботи, продукцію та послуги в будівництві здійснюються за договірними цінами відповідно до укладених контрактів: за будову (об'єкт) загалом або шляхом проміжних платежів. Проміжні розрахунки здійснюються на підставі актів здачі-приймання виконаних робіт у межах 95% загальної вартості будівництва (за договірною ціною). При цьому замовник може перераховувати підряднику до 30% вартості річного обсягу робіт (при державному будівництві).

Кінцеві розрахунки проводяться у двотижневий термін після підписання акта прийняття об'єкта в експлуатацію.

Особливостями будівництва підприємств за допомогою комплектного імпортного устаткування є безумовна необхідність їх завершення до закінчення гарантійного строку, який установлений фірмами-постачальниками, і випуск продукції в обсягах і з якістю, передбачених у контракті. При цьому до складу комісії повинен включатися представник зовнішньоторговельних органів України.

Приймання в експлуатацію побудованого об'єкта державною приймальною комісією або приймальною комісією проводиться при його повної готовності у відповідності до затвердженого проекту та наявності позитивного висновку робочої комісії. В окремих випадках, приймання в експлуатацію побудованого об'єкта здійснюється власником (замовником, інвестором, забудовником) самостійно.

Експлуатація побудованого об'єкта без позитивного рішення державної приймальної комісії або приймальній комісії не допускається.

Акт державної приймальної комісії (а у встановлених державними нормативами випадках акт приймальної комісії') про приймання побудованого об'єкта в експлуатацію є виключним вихідним документом при реєстрації майнового права на готову будівельну продукцію.

Акт приймання побудованого об'єкта в експлуатацію державною комісією підлягає затвердженню. Затвердження акта приймання проводиться інстанцією, яка призначила державну приймальної комісії.

Затвердження акта приймання проводиться:

 • • по об'єктах виробничого призначення – не більш як у місячний термін з дня підписання акта;
 • • по об'єктах житлово-цивільного призначення – не більше, ніж у семиденний строк з дня підписання акта.

Датою введення в експлуатацію прийнятого державною приймальною комісією об'єкта вважається дата затвердження акту про введення об'єкта в експлуатацію інстанцією, яка призначила комісію. Датою введення в експлуатацію прийнятого приймальною комісією об'єкта вважається дата підписання акту про введення об'єкта в експлуатацію.

Повноваження державної приймальної комісії та приймальної комісії по конкретному об'єкту починаються з моменту їх призначення і припиняються з моменту затвердження акта про приймання об'єктів в експлуатацію.

Повноваження робочої комісії з конкретного об'єкта починаються з моменту її призначення і припиняються з моменту передачі замовнику оформленого в установленому законодавством порядку укладання з комплексної перевірки вводиться в експлуатацію об'єкта.

Учасники здачі та приймання в експлуатацію збудованих об'єктів, включаючи замовників (інвесторів, забудовників), відповідальних виконавців підряду на вишукувальні, проектні, будівельно-монтажні роботи, виробників та постачальників будівельних матеріалів, виробів, конструкцій та обладнання, а також служби оперативного нагляду за ходом будівництва та монтажу обладнання, члени державної приймальної або приймальній і робочої комісій, інші учасники несуть встановлену законодавчими актами несуть відповідальність за загрозу життю або здоров'ю громадян, а також збиток (шкода) державним, громадським або приватним інтересам, завдані внаслідок допущених порушень або відхилень від обов'язкових вимог нормативних (умов, обмежень).

 
<<   ЗМІСТ   >>