Повна версія

Головна arrow Фінанси arrow Контролінг

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Основи виробничого обліку та використання його даних

Використовуючи показники діяльності цеху з виробництва реле за рік (табл. 11.1) розрахувати:

  • 1) виробничі та невиробничі витрати методом їх групування;
  • 2) прямі витрати на вироблену, готову та реалізовану продукцію;
  • 3) валовий та операційний прибуток цеху;
  • 4) минулі, вхідні та загальні за розрахунковий період витрати.

Вихідні дані

Таблиця 11.1

Показники діяльності цеху з виробництва реле за рік, грн.

Показники діяльності цеху з виробництва електричних реле

У наявності на початок року

У наявності на кінець року

Запаси металевих заготовок контактної групи

10000

11000

Запаси пластмасових комплектуючих

15000

10000

Запаси кабельної продукції

30000

28000

Незавершене виробництво

220000

232000

Готова продукція на складі

5000

25000

Надійшло протягом року:

заготовки контактної групи

60000

пластмасові комплектуючі

60000

кабельна продукція

44000

допоміжні матеріали

22000

Використано протягом року:

на ремонт обладнання

25000

на оплату автопослуг

60000

на оплату послуг ливарного цеху

130000

на загальноцехові потреби

200000

послуги з пакування продукції

15000

на оплату енергоносіїв

22000

на оплату праці слюсарів по збору

46000

на оплату праці допоміжних робітників

30000

на оплату праці майстра

12000

Нараховано за рік:

амортизація

40000

податки

37000

адміністративні витрати

8000

Валовий дохід від реалізації продукції за рік:

1200000

Методика та приклад розрахунку

1. Здійснюємо розподіл витрат за групами важливості (А, В та С). До групи А і відносимо використання основних матеріалів за період, яке визначається як сума продукції, що була в наявності на початок року та тієї продукції, що надійшла протягом року, від якої необхідно відняти продукцію, що є в наявності на кінець року.

Основні матеріали (заготовки контактної групи) за досліджуваний період:

(11.1)

– основні матеріали (заготовки контактної групи);

запаси металевих заготовок контактної групи на початок року;

надходження заготовок контактної групи протягом року;

запаси металевих заготовок контактної групи на кінець року;

Основні матеріали (пластмасові комплектуючі) за досліджуваний період:

(11.2)

основні матеріали (пластмасові комплектуючі);

запаси пластмасових комплектуючих на початок року;

надходження пластмасових комплектуючих протягом року;

запаси пластмасових комплектуючих на кінець року;

Основні матеріали (кабельна продукція) за досліджуваний період:

(11.3)

– основні матеріали (кабельна продукція);

– запаси кабельної продукції на початок року;

– надходження кабельної продукції протягом року;

– запаси кабельної продукції на кінець року.

До групи відносяться:

(11.4)

До групи відносимо оплату праці слюсарів:

(11.5)

– оплата праці слюсарів.

До групи відносимо послуги ливарного цеху:

(11.6)

– оплата праці ливарного цеху.

Всього група А:

(11.7)

До групи відносимо вартість допоміжних матеріалів:

(11.8)

– вартість допоміжних матеріалів.

До групи В2 відносимо оплату праці допоміжного та керівного персоналу цеху:

(11.9)

– оплата праці допоміжного персоналу цеху;

– оплата праці керівного персоналу цеху.

До групи відносимо ремонт обладнання, оплату автопослуг, енергоносіїв, загальноцехові потреби:

(11.10)

– вартість ремонту обладнання;

– вартість автопослуг;

вартість енергоносіїв;

вартість оплати загальноцехових потреб.

Всього група В:

(11.11)

До групи С відносимо амортизацію, адміністративні витрати та послуги з пакування продукції:

(11.12)

– амортизація;

– адміністративні витрати;

– витрати на пакування продукції.

Отже:

виробничі витрати дорівнюють сумі груп А і В:

(11.13)

– виробничі витрати;

невиробничі витрати дорівнюють витратам по групі С

(11.14)

– невиробничі витрати.

2. Прямі витрати:

Прямі витрати на вироблену продукцію розраховуються як сума незавершеного виробництва на початок року та виробничих витрат за звітний рік зменшені на обсяг незавершеного виробництва на кінець року:

(11.15)

прямі витрати на вироблену продукцію;

обсяг незавершеного виробництва на початок року;

– обсяг незавершеного виробництва на кінець року.

Прямі витрати на готову продукцію дорівнюють сумі запасів готової продукції на початок року та прямих витрат на вироблену продукцію:

(11.16)

– прямі витрати на готову продукцію;

– запаси готової продукції на складі на початок року.

Прямі витрати на реалізовану продукцію визначаються як різниця між прямими витратами на готову продукцію та запасами готової продукції на кінець року:

(11.17)

– прямі витрати на реалізовану продукцію;

– запаси готової продукції на складі на кінець року.

3. Прибуток:

Валовий прибуток рівний валовому доходу зменшеному на суму прямих витрат на реалізовану продукцію:

(11.18)

ВП – валовий прибуток;

ВД – валовий дохід.

Операційний прибуток дорівнює валовому прибутку зменшеному на суму невиробничих витрат:

(11.19)

ОП – операційний прибуток.

4. Витрати:

Минулі витрати дорівнюють сумі невиробничих витрат та прямих витрат на реалізовану продукцію:

(11.20)

– минулі витрати.

Вхідні витрати на початок року дорівнюють сумі залишків запасів:

(11.21)

– вхідні витрати на початок року.

Вхідні витрати на кінець року дорівнюють сумі залишків запасів:

(11.22)

– вхідні витрати на кінець року.

Загальні витрати, тобто загальна сума коштів, що витрачена за рік дорівнює минулим витратам зменшеним на вхідні витрати на початок року та збільшеним на вхідні витрати на кінець року:

(11.23)

загальні витрати.

Висновки за результатами розрахунків:

  • 1) виробничі витрати становлять 717 тис. грн., невиробничі витрати – 63000 тис. грн.;
  • 2) прямі витрати на вироблену продукцію дорівнюють 705 тис. грн., прямі витрати на готову продукцію – 705 тис. грн., прямі витрати на реалізовану продукцію – 685 тис. грн.;
  • 3) валовий прибуток цеху становить 515 тис. грн., операційний прибуток – 452 тис. грн.;
  • 4) минулі витрати склали 748 тис. грн., вхідні витрати на початок року становили 280 тис. грн., на кінець року – 306 тис. грн., загальні витрати цеху з виробництва реле за розрахунковий період – 774 тис. грн.

Вихідні дані до завдання для розрахунку за індивідуальним варіантом представлені у додатку А.

 
<<   ЗМІСТ   >>