Повна версія

Головна arrow Фінанси arrow Контролінг

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Метод обліку витрат за фактичною собівартістю – директ-костінг

Провести управлінський аналіз результатів діяльності виробничого підприємства (табл. 12.1) за методом директ-костінгу. Визначити прибутковість та рентабельність продукції підприємства. Розподіл непрямих витрат здійснити за двома базами розподілу:

перша база розподілу: пропорційно елементу прямих витрат – зарплата основного виробничого персоналу (ОВП);

друга база розподілу: пропорційно елементу прямих витрат – сировина і матеріали.

Вихідні дані

Таблиця 12.1

Показники виробничої діяльності підприємства*

Показники виробничої діяльності

Продукт 1

Продукт 2

Продукт 3

Продукт 4

Всього

Обсяг реалізації, шт.

1800

3600

1600

3000

Сума реалізації, тис. грн.

10800

16200

13280

10500

Прямі витрати, в т. ч.

4517

10835

6608

6690

сировина і матеріали

2839

10267

4349

6045

зарплата ОВП

1678

568

2259

645

Непрямі витрати

15960

загальноцехові

8660

загальнозаводські

7300

* заокруглення результатів розрахунків здійснюється до тисячних.

За результатами розрахунків зробити висновки щодо ефективності кожної бази розподілу для продукції підприємства та визначити у загальному висновку доцільність використання більш ефективної бази розподілу у порівнянні із менш ефективною.

Методика та приклад розрахунку

У процесі розрахунку шляхом розгляду окремих видів продукції підприємства, облік ведеться лише за прямими витратами, а непрямі розосереджуються по вибраній на підприємстві базі розподілу. З непрямих витрат переноситься змінна складова і додається до змінної складової прямих витрат. У результаті отримуються повні прямі витрати, на основі інформації про які можна приймати управлінські рішення. Ефективність аналізу залежить від бази розподілу непрямих витрат, яка використовується.

Вступна частина

1. Визначаємо загальний обсяг реалізованої продукції у натуральному та грошовому вираженні:

(12.1)

загальний обсяг реалізації продукції;

обсяг реалізації ї-го продукту;

- кількість видів продукції.

 • 2. Визначаємо суму прямих витрат
 • – загалом:

(12.2)

загальна сума прямих витрат;

прямі витрати по i-му продукту;

 • – по кожній з баз розподілу:
  • 1 база розподілу – зарплата основного виробничого персоналу:

(12.3)

загальна сума прямих витрат за базою розподілу "зарплата основного виробничого персоналу";

прямі витрати по i-му продукту за базою розподілу "зарплата основного виробничого персоналу";

2 база розподілу – сировина і матеріали:

(12.4)

– загальна сума прямих витрат за базою розподілу "сировина і матеріали";

– прямі витрати по /'-му продукту за базою розподілу "сировина і матеріали".

Частина І

Перша база розподілу: пропорційно елементу прямих витрат "зарплата основного виробничого персоналу"

3. Визначаємо частку прямих витрат на зарплату основного виробничого персоналу по кожному продукту від загальної суми прямих витрат на заробітну плату по підприємству:

(12.5)

– частка прямих витрат на зарплату основного виробничого персоналу по i-му продукту від загальної суми прямих витрат на заробітну плату по підприємству.

Перевірка: (12.6)

4. Розраховуємо непрямі витрати відповідно до частки прямих витрат на зарплату основного виробничого персоналу по кожному продукту:

(12.7)

– непрямі витрати по i-му продукту від частки прямих витрат на зарплату основного виробничого персоналу;

нв – загальна сума непрямих витрат.

Перевірка: (12.8)

 • 5. Аналогічно розраховуємо загальноцехові та загальнозаводські витрати пропорційно до частки прямих витрат на зарплату основного виробничого персоналу по кожному продукту:
  • – загальноцехові витрати:

(12.9)

– загальноцехові непрямі витрати по /'-му продукту від частки прямих витрат на зарплату основного виробничого персоналу;

ЦехНВ – сума загальноцехових непрямих витрат;

Перевірка: (12.10)

– загальнозаводські витрати:

(12.11)

загальнозаводські непрямі витрати по i-му продукту від частки прямих витрат на зарплату основного виробничого персоналу;

сума загальнозаводських непрямих витрат.

Перевірка: (12.12)

6. Прибуток підприємства визначається як різниця між обсягом реалізації та сумою прямих і непрямими витрат для кожного продукту окремо та загалом:

(12.13)

прибуток підприємства по i-му продукту при базі розподілу "зарплата основного виробничого персоналу";

(12.14)

загальний прибуток підприємства при базі розподілу "зарплата основного виробничого персоналу".

Перевірка:

(12.15)

7. Рентабельність за кожним продуктом і загальна по підприємству – це співвідношення прибутку до обсягу реалізації:

(12.16)

рентабельність по і-му продукту при базі розподілу "зарплата основного виробничого персоналу";

(12.17)

– загальна рентабельність продукції при базі розподілу "зарплата основного виробничого персоналу".

8. Результати розрахунків за першою базою розподілу "зарплата основного виробничого персоналу" заносимо у табл. 12.2, згідно з даними якої формулюються висновки по першій частині розрахунку.

Таблиця 12.2

Перша база розподілу "зарплата основного виробничого персоналу"

Показники виробничої діяльності

Продукт 1

Продукт 2

Продукт 3

Продукт 4

Всього

Обсяг реалізації, шт.

1800.000

3600,000

1600,000

3000,000

10000,000

Сума реалізації, тис. грн.

10800,000

16200,000

13280,000

10500,000

50780,000

Прямі витрати, в т. ч.

4517,000

10835,000

6608,000

6690,000

28650,000

сировина і матеріали

тис. грн.

2839,000

10267,000

4349,000

6045,000

23500,000

зарплата ОВП

тис. грн.

1678.000

568.000

2259.000

645.000

5150.000

%

32,583

11,029

43,864

12,524

100,000

Непрямі витрати, тис. грн.

5200,247

1760,228

700,694

1998,831

15960,000

загальноцехові

2821,688

955,111

3798,622

1084,579

8660,000

загальнозаводські

2378,559

805,117

3202,072

914,252

7300,000

Прибуток, тис. грн.

1082,753

3604,772

-328,694

1811,169

6170,000

Рентабельність, %

10.025

22 252

-2,475

17,249

12,150

Висновки за першою базою розподілу: за результатами розрахунку визначено, що найбільш вигідним є продукт 2 (прибуток становить 3605 тис. грн., рентабельність – 22 %), а продукт З необхідно зняти з виробництва (збиток становить 329 тис. грн., рентабельність – -2 %).

Частина II

Друга база розподілу: пропорційно елементу прямих витрат "сировина і матеріали"

9. Визначаємо частку прямих витрат на сировину і матеріали по кожному продукту від загальної суми прямих витрат на сировину і матеріали по підприємству:

(12.18)

– частка прямих витрат на сировину і матеріали по i-му продукту від загальної суми прямих витрат на сировину і матеріали по підприємству.

Перевірка:

(12.19)

10. Розраховуємо непрямі витрати відповідно до частки прямих витрат на сировину і матеріали по кожному продукту:

(12.20)

- непрямі витрати по i-му продукту від частки прямих витрат на сировину і матеріали; НВ – загальна сума непрямих витрат.

Перевірка:

(12.21)

 • 11. Розраховуємо загальноцехові та загальнозаводські витрати пропорційно до частки прямих витрат на сировину і матеріали по кожному продукту:
  • – загальноцехові витрати:

(12.22)

загальноцехові непрямі витрати по /-му продукту від прямих витрат на сировину і матеріали;

ЦехНВ – сума загальноцехових непрямих витрат;

Перевірка: (12.23)

загальнозаводські витрати:

(12.24)

загальнозаводські непрямі витрати по /'-му продукту від частки прямих витрат на сировину і матеріали;

– сума загальнозаводських непрямих витрат.

Перевірка: (12.25)

12. Прибуток підприємства визначається як різниця між обсягом реалізації та сумою прямих і непрямими витрат для кожного продукту окремо та загалом:

(12.26)

прибуток підприємства по i-му продукту при базі розподілу "сировина і матеріали";

(12.27)

загальний прибуток підприємства при базі розподілу "сировина і матеріали".

Перевірка:(12.28)

13. Рентабельність за кожним продуктом і загальна по підприємству – це співвідношення прибутку до обсягу реалізації:

(12.29)

рентабельність по і-му продукту при базі розподілу "сировина і матеріали";

(12.30)

загальна рентабельність продукції при базі розподілу "сировина і матеріали".

14. Результати розрахунків за другою базою розподілу "сировина і матеріали" заносимо у табл. 12.3, згідно з даними якої формулюються висновки по другій частині розрахунку.

Таблиця 12.3

Друга база розподілу "сировина і матеріали"

Показники виробничої діяльності

Продукт 1

Продукт 2

Продукт 3

Продукт 4

Всього

Обсяг реалізації, шт.

1800,000

3600,000

1600,000

3000,000

10000,000

Сума реалізації, тис. грн

10800,000

16200,000

13280,000

10500,000

50780,000

Прямі витрати, в т. ч.

4517,000

10835,000

6608,000

6690,000

28650,000

сировина і матеріали

тис. грн.

2839.000

10267.000

4349.000

6045000

23500.000

12,081

43,690

18,506

25,723

 • 100,000
 • 5150,000

зарплата ОВП

тис. грн.

1678,000

568,000

2259,000

645,000

Непрямі витрати, тис. грн.

1928,128

6972,924

2953,557

4105,391

15960,000

загальноцехові

1046,215

3783,554

1602,619

2227,619

8660,000

загальнозаводські

881,913

3189,370

1350,938

1877,779

7300,000

Прибуток, тис. грн.

4354,872

-1607,924

3718,443 І -295,391

6170,000

Рентабельність, %

40,351

-9,925

28,000 1 -2,813

12,150

Висновки за другою базою розподілу: за результатами розрахунку визначено, що найбільш вигідним є продукт 1 (прибуток становить 4355 тис. грн., рентабельність – 40 %), а продукт 2 і 4 необхідно зняти з виробництва (відповідно збиток становить 1608 та 295 тис. грн., рентабельність – -10 та -3 %).

15. У загальному висновку необхідно порівняти рентабельність продукції за кожною базою розподілу та визначити, яка з них буде ефективнішою.

Загальний висновок: Порівняння результатів розрахунків вказує на важливість вибору бази розподілу. Відповідно, більш ефективним варіантом розподілу витрат виявилася друга база розподілу: пропорційно елементу прямих витрат "сировина і матеріали". Не зважаючи на те, що збитковими виявилися два види продукції, прибутковість при виборі бази розподілу "сировина і матеріали" становитиме 8073 тис. грн. (1-ий і 3-ій продукти) у порівнянні з прибутковістю за базою розподілу "зарплата основного виробничого персоналу", яка складе 6499 тис. грн. (1-ий, 2-ий і 4-ий продукти).

Вихідні дані до завдання для розрахунку за індивідуальним варіантом представлені у додатку Б.

 
<<   ЗМІСТ   >>