Повна версія

Головна arrow Фінанси arrow Контролінг

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Метод обліку витрат за нормативною собівартістю – стандарт-костінг

Здійснити аналіз відхилень витрат підприємства методом обліку витрат за нормативною собівартістю – "стандарт-костінг".

Вихідні дані

Таблиця 13.1

Основні показники виробничої діяльності підприємства

Показники

Значення

1.

Плановий обсяг виробництва продукції підприємства, од.

1000

2

Нормативні Загальновиробничі витрати:

- постійні, грн.

500

- змінні, грн./од.

1

3.

Фактичний обсяг виробництва продукції, од.

900

4.

Фактичні Загальновиробничі витрати, грн.

1380

Результата розрахунків зобразити графічно, зробити висновки щодо відхилень фактичних загальновиробничих витрат від нормативних.

Методика та приклад розрахунку

1. Визначаємо суму нормативних загальновиробничих витрат, що збільшена на нормативний обсяг діяльності:

(13.1)

нормативні (планові) Загальновиробничі витрати;

ПВ – постійні нормативні Загальновиробничі витрати;

ЗВ – змінні нормативні Загальновиробничі витрати;

– плановий обсяг виробництва продукції.

2. Списані Загальновиробничі витрати за нормативною ставкою збільшені на фактичний обсяг діяльності визначаються за формулою:

(13.2)

списані Загальновиробничі витрати за нормативною ставкою;

фактичний обсяг виробництва продукції.

3. Нормативні Загальновиробничі витрати скориговані на фактичний обсяг діяльності за гнучким бюджетом визначаються за формулою:

(13.3)

скориговані фактичні Загальновиробничі витрати.

 • 4. Фактичні Загальновиробничі витрати , що представлені у вихідних даних, складають 1380 грн.
 • 5. Визначаємо відхилення за рахунок зміни обсягу діяльності як різницю між списаними загальновиробничими витратами за нормативною ставкою та нормативними загальновиробничими витратами:

(13.4)

відхилення за рахунок зміни обсягу діяльності.

6. Відхилення за рахунок зміни ставки витрат залежно від обсягу діяльності розраховується шляхом зменшення скоригованих фактичних загальновиробничих витрат на обсяг списаних загальновиробничих витрат за нормативною ставкою:

(13.5)

відхилення за рахунок зміни ставки витрат залежно від обсягу діяльності.

7. Розраховуємо відхилення за рахунок зміни рівня фактичних витрат як різницю між фактичними загальновиробничими витратами та нормативними загальновиробничими витратами скоригованими на фактичний обсяг діяльності за гнучким бюджетом:

(13.6)

– відхилення за рахунок зміни рівня фактичних витрат.

 • 8. Чисте відхилення загальновиробничих витрат дорівнює:
  • – різниці фактичних загальновиробничих витрат та списаних загальновиробничих витрат за нормативною ставкою:

(13.7)

відхилення загальновиробничих витрат.

або перевірка

– сумі відхилень за рахунок зміни ставки витрат залежно від обсягу діяльності та зміни рівня фактичних витрат:

(13.8)

 • 9. Загальне відхилення суми накладних виробничих витрат розраховується за формулами:
  • – різниця фактичних та нормативних загальновиробничих витрат:

.(13.9)

загальне відхилення суми накладних виробничих витрат;

або перевірка

– сума відхилень чистих загальновиробничих витрат та витрат за рахунок зміни обсягу діяльності:

(13.10)

 • 10. Алгоритм проведеного розрахунку відхилень накладних виробничих витрат за рахунок зміни окремих факторів представляємо схематично (рис. 13.1) з врахуванням характеру відхилення на загальний стан видатків підприємства (сприятливе/несприятливе).
 • 11. У висновку необхідно вказати характер та величину відхилень фактичних загальновиробничих витрат від нормативних.

Висновки: Відхилення за рахунок зміни обсягу діяльності має розрахунковий (умовний) характер та не відображається у процесі обліку. Це неконтрольоване відхилення, що зумовлене недовиконанням або перевиконанням плану виробництва продукції, а не рівнем накладних витрат. Решта відхилень накладних витрат є контрольованими, вони характеризують ефективність роботи менеджера з управління витратами. Згідно з розрахунком загальна величина відхилень фактичних загальновиробничих витрат від нормативних становить 120 грн. та має сприятливий характер.

Вихідні дані до завдання для розрахунку за індивідуальним варіантом представлені у додатку В.

Алгоритм аналізу відхилень фактичних загальновиробничих витрат від стандартних (нормативних)

Рис. 13.1. Алгоритм аналізу відхилень фактичних загальновиробничих витрат від стандартних (нормативних)

 
<<   ЗМІСТ   >>