Повна версія

Головна arrow Фінанси arrow Контролінг

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Формування матриці бостонської консалтингової групи

Підприємство "Альфа" реалізувало в м. Рівне за 2014 рік 800 т продукції, а за 2015 – 700 т. Згідно з експертним аналізом ринку за рік в м. Рівне можливо реалізувати 2,5 тис. т відповідної продукції. Основним конкурентом об'єкту дослідження є підприємство "Омега", яке реалізувало в м. Рівне за 2015 рік 1400 т продукції. Іншу частину ринку займають дрібні конкуренти.

Необхідно визначити частку ринку, яку займає підприємство "Альфа" та категорію його продукції за методикою формування матриці Бостонської консалтингової групи (БКГ). Вибрати стратегію для досліджуваного підприємства.

Методика та приклад розрахунку

Формуємо матрицю БКГ для об'єкту дослідження (рис. 17.1).

1. По вертикалі на рис. 17.1 відкладаємо темп зростання ринку продукції. За умови, що , темп зростання ринку відповідної продукції постійний, тобто обсяг продажу за 2014–2015 роки не змінився. Якщо темп зростання ринку продукції збільшується вдвічі, то на осі у відкладаємо .

темп зростання ринку продукції.

2. По горизонталі (рис. 17.1) відкладаємо відносну частку, яку займає підприємство на ринку, що дорівнює співвідношенню річного обсягу продажу відповідної продукції у м. Рівне та річного обсягу продажу продукції підприємства "Альфа":

(17.1)

відносна частка ринку;

річний обсяг продажу відповідної продукції у м. Рівне;

річний обсяг продажу продукції підприємства "Альфа".

3. Середнє значення горизонтальної шкали складає:

(17.2)

середнє значення відносної частки ринку.

4. Визначаємо категорію продукції підприємства "Альфа" на матриці БКГ. Темп зростання (збільшення або зменшення) обсягів продажу продукції підприємства "Альфа" визначається як співвідношення обсягів реалізованої продукції за 2014-2015 роки:

Матриця Бостонської консалтингової групи для підприємства

Рис. 17.1. Матриця Бостонської консалтингової групи для підприємства "Альфа"

(17.3)

темп зростання обсягів продажу продукції підприємства "Альфа";

обсяг реалізованої продукції підприємства "Альфа" за 2015 рік;

– обсяг реалізованої продукції підприємства "Альфа" за 2014 рік.

Відмічаємо точку на графіку на осі у.

5. Відносна частка ринку, яку займає підприємство "Альфа", складає співвідношення реалізованої продукції найбільш сильного конкурента до обсягів продажу продукції об'єкту дослідження:

(17.4)

– відносна частка ринку, яку займає підприємство "Альфа";

обсяг реалізованої продукції підприємства "Омега" за 2015 рік.

Відмічаємо точку на графіку на осі х.

  • 6. На перетині двох показників та утворюється точка, що визначає до якої категорії на матриці БКГ відноситься продукція підприємства "Альфа".
  • 7. Припустимо, що на матриці БКГ продукція підприємства "Альфа" входить до категорії "дійні корови". Тоді, визначаємо яку частину сегмента "дійні корови" займає об'єкт дослідження. Для цього за співвідношенням обсягів продажу продукції підприємства "Альфа" та відповідної продукції у м. Рівне за 2015 рік визначаємо площу фігури. Отриманий результат необхідно представити у вигляді десяткового дробу.

(17.5)

S – площа частини відповідного сегменту, яку займає підприємство "Альфа".

Зображаємо на графіку 1/3 частину сегменту "дійні корови".

8. У висновку обираємо стратегію підприємства "Альфа" відповідно до сегменту, який займає продукція на матриці БКГ.

Висновок: У результаті проведених розрахунків визначено, що підприємство "Альфа" займає третю частину сегменту "Дійні корови" – випадок, коли підприємство має сильні позиції на зрілому ринку. Така продукція приносить підприємству високий стабільний прибуток, хоча росту тут не передбачається. Основна мета підприємства "Альфа" відносно продукції, що знаходяться у сегменті "Дійних корів" – одержання максимального прибутку за короткий період, капіталовкладення тут обмежуються необхідним мінімумом.

Вихідні дані до завдання для розрахунку за індивідуальним варіантом представлені у додатку Ж.

 
<<   ЗМІСТ   >>