Повна версія

Головна arrow Фінанси arrow Контролінг

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Формування стратегії залучених засобів

Використовуючи основні економічні показники діяльності підприємства (табл. 18.1) необхідно здійснити оцінку стратегії залучених засобів.

Вихідні дані

Таблиця 18.1

Основні економічні показники діяльності підприємства

Показники, тис. гри.

Попередній період

Звітний період

актив

1300

1400

власні засоби

500

600

прибуток

200

225

залучені засоби

600

550

кредиторська заборгованість

200

250

середня ставка відсотка, %

19,0

20.0

Методика та приклад розрахунку

Формування стратегії залучених засобів дає змогу здійснити кількісну оцінку менеджменту підприємства в частині роботи із залучення кредитів; виявити факти, що пов'язані з недоліками прийняття рішень топ-менеджментом підприємства стосовно залучення кредитів і визначення їхнього оптимального обсягу.

Рентабельність власних засобів залежать від рентабельності активів і ефекту фінансового важеля:

(18.1)

РВЗ – рентабельність власних засобів;

п – ставка податку на прибуток;

ер – економічна рентабельність;

ефв – ефект фінансового важеля.

Ефект фінансового важеля виникає з розходження між економічною рентабельністю і "ціною" залучених засобів (середньою ставкою відсотка за кредит).

(18.2)

ефи – ефект фінансового важеля;

ССК- середня ставка за кредит;

ЗЗ – залучені засоби; ВЗ – власні засоби.

Співвідношенняназивають плечем важеля, його значення

повинно змінюватися у межах від 0,8 до 1,5.

Економічна рентабельність визначається за формулою:

(18.3)

БП – балансовий прибуток;

Актив – актив балансу підприємства; КЗ – кредиторська заборгованість.

Виходячи з рівності активу та пасиву балансу підприємства і враховуючи, що сума власних і залучених засобів, а також кредиторська заборгованість становлять пасив

(18.4)

відтак, економічна рентабельність становить:

(18.5)

Для проведення розрахунку необхідно встановити діючу на даний момент часу ставку податку на прибуток. Податок на прибуток станом на січень 2014 становить 18 %.

1. Розрахуємо показники ефективності діяльності підприємства у попередньому періоді:

2. Розрахуємо показники ефективності діяльності підприємства у звітному періоді:

3. Знайдемо оптимальні показники ефективності діяльності підприємства, виходячи з розрахунку оптимальної величини залучених засобів.

Враховуючи, що оптимальним є варіант, коли

(18.6)

– оптимальні показники для попереднього року:

оптимальні показники для звітного року:

4. Представимо розраховані показники ефективності діяльності підприємства у табличній формі (табл. 18.2) і знайдемо відхилення у кожному з періодів від оптимальних показників.

Висновок: Стратегія керівництва підприємства стосовно

залучених засобів у попередньому та звітному періодах була недостатньо ефективною: залучено у попередньому році 600 тис. грн. замість 750 тис. грн., а у звітному році – 550 тис. грн. замість 900 тис. грн. Це позначилося на рентабельності власних засобів та ефекті фінансового важеля.

Вихідні дані до завдання для розрахунку за індивідуальним варіантом представлені у додатку 3.

Таблиця 18.2

Результати оцінки стратегії залучених засобів

Показники

Розрахункові дані

Попередній період

Звітний період

попередній період

звітний період

оптимальне значення

відхилення

оптимальне значення

відхилення

Економічна рентабельність, %

28,55

29,13

27,4

1,15

27

2,13

Ефект фінансового важеля, %

9,4

6,86

10,32

-0,92

8,61

-1,75

Рентабельність власних засобів, %

32,81

30,75

32,79

0,02

30,75

0

Залучені засоби, тис. грн.

600

550

750

-150

900

-350

 
<<   ЗМІСТ   >>