Повна версія

Головна arrow БЖД arrow Безпека в галузі та надзвичайних ситуаціях

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Допоміжні приміщення сховищ

Санітарні вузли. В захисних спорудах мають бути передбачені санітарні вузли – окремо для чоловіків і жінок.

Кількість санітарних приладів у них приймається із розрахунку: 1 унітаз на 75 жінок і 1 унітаз плюс пісуар на 150 чоловіків. Санітарні вузли відокремлюються від основного приміщення тамбурами-умивальниками із розрахунку 1 раковина на 200 осіб.

Загальну площу чоловічого і жіночого санітарних вузлів можна визначити із співвідношення:

(10.1)

де Nж і Nчол відповідно кількість жінок і чоловіків у сховищі.

При водопостачанні сховищ від зовнішньої мережі кожна укрита особа забезпечується водою в об'ємі 2 літра води на годину (на 1 особу), але не більше 25 літрів води на добу.

Каналізація у сховищах є або самотічною, або забезпечується перекачуванням рідких відходів у зовнішню каналізаційну мережу.

При виході з ладу водопроводу санітарні прилади у сховищі вимикаються. У такому випадку для збору фекалій використовуються резервуари з розрахунку 2 л на добу (на 1 особу), а для сухих відходів – з розрахунку 1 л на добу (на 1 особу).

ПРИКЛАД 3.

Розрахуйте кількість необхідних санітарних приладів у сховищі на N = 600 осіб, розрахувавши при цьому площу санітарно- технічних вузлів (за умови знаходження у сховищі рівної кількості осіб чоловічої та жіночої статі). Визначте місткість резервуарів для збору у сховищі рідких і сухих відходів.

Розв'язання.

1. Згідно із чинними нормами проектування у сховищі на N = 600 осіб передбачається встановлення унітазів:

для жінок: ;

для чоловіків:

Кількість встановлених пісуарів для чоловіків становить , у тамбурах-умивальниках, що відокремлюють санітарно-технічні вузли від основного приміщення, встановлено раковин-умивальників.

2. Загальна площа санітарно-технічних вузлів (за умови, що чисельність осіб чоловічої і жіночої статі серед укритих у сховищі людей рівна – 50% на 50%) становить:

3. Місткість резервуарів для збору відходів на випадок виходу з ладу або відключення водопроводу (із урахуванням 2-добового терміну укриття людей) становить: для рідких відходів 2/7*2*600 = 2400л = 2,4 м3; для сухих відходів 1л*2*600 = 1200л = 1,2 м3.

Відповідь: унітазів для жінок – 4, для чоловіків – 2 плюс 2 пісуари; раковин-умивальників – 3; ; місткість резервуарів для збору відходів: 2,4 м3 (для рідких), 1,2 м3 (для сухих).

Приміщення для зберігання продовольства. У сховищах мають бути приміщення для зберігання продовольства. При місткості сховища до 150 осіб приміщення для зберігання продовольства має площу 5 м2. На кожні 150 осіб понад 150 площа приміщення збільшується на 3 м2. Кількість приміщень для зберігання продовольства слід приймати із розрахунку: одне приміщення на 600 осіб. Не допускається розташовувати указані приміщення поряд із санітарними вузлами і медичними пунктами.

Загальну площу приміщень для зберігання продовольства можна визначити за формулою:

(10.2)

Запас продуктів харчування у сховищах створюється у передбаченні, що люди укриватимуться у сховищі протягом 2 діб і здійснюється з розрахунку (на 1 переховану особу на добу):

  • • сухарі – 300 г;
  • • консерви м'ясні – 170 г (або рибні – 250 г);
  • • цукор – 50 г.

У сховищах, як правило, передбачається централізоване водопостачання від зовнішньої мережі. Норма водопостачання при діючій зовнішній мережі становить 2 літра води на годину (на 1 особу), але не більше 25 літрів води на добу. За відсутності зовнішнього водопостачання створюють запас питної води на 3 доби у кількості 3 літра на 1 добу на кожну укриту особу. Аварійний запас води на випадок аварійного відключення зовнішнього водопостачання створюється також і у сховищах, підключених до водопроводу. Для його зберігання використовують проточні напірні резервуари або безнапірні баки, обладнані знімними кришками, клапанами і покажчиками рівня води. Мінімальний запас води для пиття при цьому становить 6 літрів (на 2 доби) на кожну укриту особу, а для санітарно-гігієнічних потреб -4л (на увесь розрахунковий термін перебування людей у сховищі – на 2 доби).

ПРИКЛАД 4.

Розрахуйте площу і кількість приміщень для зберігання продовольства у сховищі на N=600 осіб, визначивши запас у сховищі: а) сухарів; б) м'ясних консервів; в) цукру-рафінаду; г) питної води (за відсутності водопроводу).

Розв'язання.

1. Розраховуємо площу приміщень для зберігання продовольства

Зазначаємо, що згідно з чинними нормами у цьому сховищі слід передбачити виділення однієї окремої кімнати для зберігання продовольства, розташованої якомога далі від санітарно-технічних вузлів і медичної кімнати.

2. Розраховуємо запас сухарів у сховищі:

3. Розраховуємо запас м'ясних консервів у сховищі:

4. Розраховуємо запас цукру-рафінаду у сховищі:

5. Розраховуємо аварійний запас питної води за відсутності централізованого водопостачання (водопроводу):

Відповідь:

Фільтровентиляційне приміщення (ФВП). Розміри ФВП слід визначати залежно від габаритів обладнання і площі, яка необхідна для його обслуговування.

Площу ФВП слід визначати із співвідношення:

(10.3)

де п – загальна кількість людей у сховищі;

  • 150 м3/год. – кількість повітря, яке подається в сховище одним комплектом фільтровентиляційного обладнання (ФВО);
  • 10 м2 – установочні розміри одного комплекту ФВО. Приміщення для дизельної електростанції (ДЕС). Його слід розташовувати біля зовнішньої стіни будівлі, відокремлюючи від інших незгораючою герметичною стіною (перегородкою) з межею вогнестійкості 1 год. Входи в приміщення ДЕС із сховища повинні бути обладнані тамбуром з двома герметичними дверима, які відкриваються в бік сховища.

Площа приміщення для ДЕС складає:

  • а) 30 м2 – при місткості сховища до 900 осіб;
  • б) 30+0,04(N – 900) м2 – при місткості сховища понад 900 осіб.

Дренажні станції перекачки. Їх слід розташовувати за лінією герметизації сховищ. На вході в станцію повинен бути передбачений тамбур із двома герметичними дверима, які відкриваються всередину приміщення станції.

Тамбури-шлюзи. Тамбури-шлюзи забезпечують захист людей у сховищі від ураження ударною хвилею в момент, коли зовнішні двері в сховище відкриті.

У сховищах місткістю 300 осіб і більше слід передбачати улаштування при одному із входів тамбур-шлюз. Для сховищ місткістю від 300 до 600 осіб включно передбачається однокамерний, а в сховищах більшої місткості – двокамерний тамбур-шлюз.

Для сховищ місткістю понад 600 осіб замість двокамерного тамбура-шлюза допускається улаштування при двох входах однокамерних тамбурів-шлюзів.

Площу кожної камери тамбура-шлюза при ширині дверного прорізу 0,8 м слід приймати 8 м2, а при ширині 1,2 м – 10 м2.

У зовнішній і внутрішній стінах тамбура-шлюза слід передбачати захисно-герметичні двері, які відповідають класу захисту сховища і які повинні відчинятися назовні, по ходу евакуації людей.

Тамбури. Вони влаштовуються при тих входах, де не передбачені тамбури-шлюзи, з метою відокремлення приміщення, в якому знаходяться люди, від зовнішнього середовища.

Ширина і довжина тамбура повинні мінімум на 0,6 м перевищувати ширину дверей.

Захищені входи й аварійні виходи. Входи в сховище можуть передбачатися як із приміщень будівлі, в якій розташоване сховище, так і з вулиці. Кількість входів у сховище повинна бути не менше двох і розташовуватися з протилежних сторін сховища. Кількість входів залежить також від пропускної спроможності дверей. У розрахунках приймається, що при нормативному часі заповнення сховища 8 хвилин стандартні двері шириною 0,8 м пропускають 200 осіб, а двері шириною 1,2 м – 300 осіб.

До входів у сховище, як правило, ведуть сходовий марш або похила площадка (пандус). Ширина сходових маршів і коридорів повинна бути в 1,5 рази більше ширини дверного прорізу.

Для того, щоб вийти (евакуюватися) із заваленого сховища, передбачається аварійний вихід.

У сховищах місткістю 600 осіб і більше один із входів слід обладнувати як аварійний вихід у вигляді тунелю внутрішніми розмірами 1,2x2,0 м. При цьому вихід із сховища в тунель необхідно здійснювати через тамбур, обладнаний захисно-герметичними і герметичними дверима, розміром 0,8x1,8 м.

У сховищах місткістю до 600 осіб допускається передбачати аварійний вихід у вигляді вертикальної шахти із захисним оголовком. При цьому аварійний вихід повинен з'єднуватися зі сховищем тунелем. Внутрішні розміри тунелю і шахти повинні бути 0,9x1,3 м. Вихід зі сховища в тунель повинен бути обладнаний захисно-герметичними і герметичними ставнями, які встановлюються відповідно на зовнішній і внутрішній стороні стіни.

Аварійні шахтні виходи слід обладнувати захисними оголовками висотою 1,2 м, які мають знаходитися від будинку на відстані

(10.4)

При багатоповерхових будівлях аварійний вихід повинен бути на відстані не менше, ніж висота будівлі.

 
<<   ЗМІСТ   >>