Повна версія

Головна arrow БЖД arrow Безпека в галузі та надзвичайних ситуаціях

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ

Розрахунок протирадіаційного захисту ПРУ

Необхідний коефіцієнт захисту ПРУ залежно від їх призначення і місця розташування, а також характеру виробничої діяльності населення, яке планується переховувати в ПРУ, визначається типом даного ПРУ.

Найменший нормативний коефіцієнт ослаблення радіаційного впливу коливається залежно від типу ПРУ від 10 до 200, а для ПРУ, зведених у зоні АЕС – від 500 до 1000.

Визначення К ПРУ проводиться, виходячи із таких передумов:

  • • ефективний спектр гамма-випромінювання з часом не змінюється, якщо не враховувати природний спад, отже не змінюються і кратність ослаблення випромінювання захисними товщами;
  • • при наявності в захисних товщах порожнин, прорізів, важких елементів (балок, колон тощо) приймають, що матеріал розподіляється рівномірно;
  • • розрахункова точка розташована в ПРУ в геометричному центрі приміщення на висоті 1 м від підлоги;
  • • приймається, що радіоактивні опади рівномірно розподілені на горизонтальних поверхнях.

Коефіцієнт захисту К для приміщень ПРУ в одноповерхових будівлях визначається за формулою (10.9) (формулою 37 ДБН):

(10.9)

де К – коефіцієнт, який ураховує частку радіації, що проникає через зовнішні і внутрішні стіни і визначається за формулою:

де аi – – плоский кут із вершиною в центрі приміщення, проти якого розташована і-стіна укриття, град. При цьому враховуються зовнішні і внутрішні стіни будівлі, сумарна вага 1 м2 яких в одному напрямку менше 1000 кгс;

К – кратність ослаблення стінами первинного випромінювання залежно від сумарної ваги огороджуючих конструкцій, визначається за табл. 10.4 (табл. 28 ДБН);

Кпер- кратність ослаблення первинного випромінювання перекриттям, визначається за табл. 10.4 (табл. 28 ДБН);

V. – коефіцієнт, який залежить від висоти і ширини приміщення,приймається за табл. 10.5 (табл. 29 ДБН);

К0- коефіцієнт, який ураховує проникнення в приміщення вторинного випромінювання. Коефіцієнт слід приймати при висоті віконного прорізу (світлового отвору) в зовнішніх стінах від підлоги укриття 0,8 м – 0,8а, при висоті 1,5м – 0,15а, при 2 м і більше – 0,09а. Коефіцієнт а визначається за формулою:

(10.11)

де S0 – площа віконних і дверних прорізів (площа незакладених прорізів і отворів);

Sn – площа підлоги укриття;

Км – коефіцієнт, який ураховує зниження дози радіації в будівлях, що розташовані в районі забудови, від екрануючої дії будівель, які знаходяться поряд (приймається за табл. 30);

Кш коефіцієнт, який залежить від ши.рини будівлі (табл. 10.5 (за поз. 1 табл. 29)).

Таблиця 10.4 (таблиця 28 ДБН)

Вага 1 м2 огороджуючих конструкцій, кгс

Кратність ослаблення γ-випромінювання на радіоактивно забрудненій місцевості

стіною Кст первинного випромінювання

перекриттям Кпер первинного випромінювання

перекриттям підвалу Кп вторинного випромінювання

150

2

2

7

200

4

3,4

10

250

5,5

4,5

15

300

8

6

30

350

12

8,5

48

400

16

10

70

450

22

15

100

500

32

20

160

550

45

26

220

600

65

38

350

650

90

50

500

700

120

70

800

800

250

120

2000

900

500

220

4500

1000

1000

400

10 000

1100

2000

700

> 10 4

1200

4000

1100

> 10 4

1300

8000

2800

> 10 4

1500

> 10 4

4500

> 10 4

Таблиця 10.5 (таблиця 29 ДБН)

№№

п/п

Висота приміщень, м

Коефіцієнт V1 при ширині приміщення (будівлі), м

3

6

12

18

24

48

1

2

0,06

0,16

0,24

0,38

0,38

0,5

2

3

0,04

0,09

0,19

0,27

0,32

0,47

3

6

0,02

0,03

0,09

0,16

0,2

0,34

4

4

0,01

0,02

0,05

0,06

0,09

0,15

Таблиця 10.6 (таблиця 30 ДБН)

Місце розташування укриття

Коефіцієнт Км при ширині забрудненої ділянки, яка прилягає до будівлі, м:

5

10

20

30

40

60

100

На першому або підвальному поверсі

0,45

0,55

0,65

0,75

0,8

0,85

0,9

На висоті другого поверху

0,2

0,25

0,35

0,4

0,45

0,5

0,55

Коефіцієнт захисту К для укриттів, які розташовані в не повністю заглиблених підвальних і цокольних поверхах, визначається за формулою:

(10.12)

де – позначення ті ж, що й у формулі (10.9) для частин стін укриття, які знаходяться над землею;

К – кратність ослаблення перекриттям підвалу (цокольного поверху) вторинного випромінювання, яке розсіяне в приміщенні першого поверху, визначається за табл. 10.4;

К'0 коефіцієнт, який приймається при розміщенні низу віконного і дверного прорізу в стінах на висоті від підлоги першого поверху 0,5 м і нижче – 0,15а; при 1 м і більше – 0,09α, де α має таке ж значення, як і в формулі (39) ДБН.

ПРИКЛАД 7.

Приміщення в центральній частині цокольного поверху п'ятиповерхової громадської будівлі планується використати в якості ПРУ. Схема приміщення зображена на рис. 10.1. Сумарна вага квадратного метра усіх стін в одному напрямку, що знаходяться напроти геометричного центру приміщення, становить більше 1000 кгс. Вага 1 м2 зовнішньої стіни = 1100 кгс. Висота вікон – 1,2 м, висота стін приміщення – 3,0 м. Яка частка радіації, обчислювана коефіцієнтом Кг проникає через зовнішні і внутрішні стіни цього приміщення?

Схема приміщення

Рис. 10.1. Схема приміщення

Розв'язання.

Частка радіації, що проникає в розрахункову точку – геометричний центр приміщення, позначається коефіцієнтом К1 і визначається за формулою (10.10). При цьому, згідно з умовою задачі, напроти кутів α2, α3, α4 знаходяться стіни, сумарна вага квадратного метру яких в одному напрямку становить більше 1000 кгс. Тому з цих боків радіація затримується стінами і в середину приміщення не потрапляє, при використанні формули (10.10) кути α2, α3, α4 не враховуємо.

За умовами задачі напроти кута аі знаходиться зовнішня стіна, квадратний метр ваги якої теж більший за 1000 кгс. Але в цій стіні розташовані вікна, які послабляють захист від радіації. З урахуванням послаблюючої дії вікон приведена вага квадратного метра зовнішньої стіни може виявитися меншою за 1000 кгс. Визначимо коефіцієнт прорізності аст зовнішньої стіни як відношення площі вікон до площі стіни:

4. Визначимо приведену вагу квадратного метра зовнішньої стіни з урахуванням прорізності:

  • 5. Оскільки приведена вага квадратного метра зовнішньої стіни виявилася менше за 1000 кгс, згідно з формулою (10.10), необхідно обчислити кут α1, котрий лежить напроти цієї стіни.
  • 6. Обчислюємо величину кута α1:

7. Користуючись формулою (10.10), знаходимо коефіцієнт К,:

8. Відповідь: К1 = 2,32.

 
<<   ЗМІСТ